Pålidelig og troværdig

Vi driver virksomhed med respekt for det omgivende miljø og vores personale. Som global aktør og bidrager til samfundet fokuserer vi på, at den indflydelse, vi yder, er positiv

Vores ansvar

At være en troværdig transport- og logistikleverandør kræver mere end at kunne levere til tiden. Det kræver også, at vi har en holdning til de udfordringer, vi støder på i vores globale samfund. Vi beskytter vores værdier, vores integritet og den verden, vi er en del af. Vi ønsker, vores kunder skal vide, at vi holder, hvad vi lover.

Code of Conduct og etik

Blue Water Shippings Code of Conduct lå færdig i 2011. Samme år startede vi processen med global implementering af vores definerede, etiske retningslinjer. Den første implementering er sket gennem udgivelse af Code of Conduct samt supplerende materiale og afholdelse af informationsmøder i hele verden.

 

Code of Conduct kan hentes på denne hjemmeside. Et printet eksemplar kan rekvireres hos Blue Waters HR-afdeling eller downloades herunder.

 

Download Supplier Code of Conduct

Download tidligere version af Code of Conduct (2011-2016)

Download (pdf)

Health

En sund arbejdsplads er altafgørende for firmaets succes. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at være aktive, have det sjovt, skabe interne sociale relationer og styrke vores holdånd og kultur gennem sportsaktiviteter.

Download (pdf)

Safety

Alle Blue Waters medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til løbende at arbejde på forbedringer, sørge for uddannelse og undervisning af alle medarbejdere, og vi tilstræber en  arbejdsplads uden ulykker.

 

Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for alle kontorer og medarbejdere via firmaets globale Management System.

Download (pdf)

Environment

Baseret på definerede forbedringsmål fokuserer Blue Water på løbende at reducere miljøpåvirkningen.

 

Vores tiltag omfatter en proaktiv indsats  for at reducere spild, energiforbrug, brændstofforbrug og forhindre udslip. Vi motiverer også vores kunder og leverandører til at prioritere miljøvenlig transport.

Download (pdf)

Kvalitet

Kvalitet er et vigtigt aspekt i Blue Waters daglige bestræbelser for at skabe de bedste løsninger til alle kunder.

 

Vi har definerede kvalitetsmål og organiserede aktiviteter gældende for alle Blue Waters kontorer i hele verden. For at opnå de tilstræbte standarder har vi en global kvalitetspolitik, som indeholder vores mål og midler til at opnå og opfylde vores kvalitetsmål.

Download (pdf)

Certificeringer

Blue Waters hovedkvarter i Esbjerg, Danmark er certificeret i henhold til ISO 9001:2015 (Quality), ISO 14001:2015 (Environment) and ISO 45001:2018 (Health & Safety). Vi bestræber os på at yde vores forretning den bedste støtte, hvad angår værktøjer og standarder, og vi har fastlagt en fælles procedure til at hjælpe det pågældende kontor under en certificeringsproces på 8-12 måneder.

 

Vi er en forretningsdrevet virksomhed, og forretningen bestemmer, om der skal iværksættes en certificering. Adskillige af vores strategiske lokationer er certificerede, og vi forventer, at flere vil følge fremover.

Download (zip)

Bæredygtighedsrapporter

Bæredygtighedsrapporterne viser en status på Health, Environment, Quality (Sundhed, Miljø og Kvalitet) samt emner relateret til virksomhedens sociale ansvar. Rapporten sætter fokus på vores fremskridt med FN’s mål for bæredygtig udvikling, de overordnede politikker for området og de globale forretningsmæssige risici i Blue Water Shipping.

Hvis du har spørgsmål i relation til rapporterne, er du velkommen til at kontakte Group HSSE & Quality på hsseq@bws.dk.

Download årlige rapporter herunder:

2018
2019

Smileyordning

Herunder finder du linket til fødevarestyrelsens smileyordning - og en oversigt over alle smileyer i Blue Water Shipping.

Find smiley