Generelle betingelser

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Nem adgang til love og bestemmelser

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.

Download Blue Waters generelle betingelser som PDF fil.

 Generelle betingelser 2017

EU har besluttet, at der skal gælde harmoniserede regler for momsfri handel indenfor EU. Dette fremgår af et nyt EU-direktiv ”Quick Fix-direktiv”, hvor der angives forskellige varianter af, hvordan virksomheder kan dokumentere, at deres eksport eller import har fundet sted.

Vi har for nyligt erfaret, at SKAT i Danmark på deres hjemmeside oplyser, at en virksomhed der sælger og sender varer fra Danmark til levering i et andet EU land, må benytte de nationale danske regler og dermed fravælger de nye EU regler i Quick Fix direktivet.
Hvis din virksomhed er importør eller sælger varer der sendes fra andre EU-lande end Danmark, skal du følge de nye regler.

 EU Handel Dokumentation

Blue Water i Skandinavien er underlagt Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser:

Nordisk Speditørforbund har i samarbejde med Dansk Erhverv og repræsentanter for erhvervslivets hovedorganisationer i de øvrige nordiske lande forhandlet NSAB 2015 på plads

NSAB 2015 er det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem transportkøber og speditør.

NSAB 2015 (dansk)
NSAB 2015 (engelsk)
NSAB 2015 (norsk)
NSAB 2015 (svensk)
NSAB 2015 (finsk)

Alle opgaver udføres i henhold til DHAB 2016.

DHAB 2016 er det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem havneoperatør og kunde.

 DHAB 2016 (dansk)

Alle opdrag udføres i henhold til Blue Water Shipping A/S's betingelser for skibsmæglervirksomhed.

Betingelser for skibsmæglervirksomhed