Overskud for Blue Water i 2016

Blue Water kommer på koncernniveau ud af 2016 med et overskud på 10,4 mio. kr før skat.

31 maj 2017 11:51

Et overskud for 2016 på 10,4 mio. kr før skat er ikke helt tilfredsstillende for den danske transportkoncern, der har over 1400 ansatte og 60 kontorer rundt om i verden. Topledelsen ser dog positivt på den nuværende situation og på resultatet for 2016.

”I løbet af 2016 gennemgik vi en række forandringer og tilpasninger – som følge af vores underskud på 14 mio. kr i 2015. Tilpasningerne har givet effekt, men det tager på nogle områder lidt længere tid, før resultaterne rigtigt viser sig. Resultatet for 2016 er ikke helt tilfredsstillende, men da resultatet er påvirket af, at vi fortsat investerer kraftigt i forbedring af vores forretning, er det acceptabelt med et beskedent overskud. Det vigtige er, at vi laver overskud, og at vi har vendt udviklingen i positiv retning, siger Kurt Skov, CEO og grundlægger af Blue Water Shipping.

Regnskabet for Blue Water Holding, der dækker hele koncernens aktiviteter, viser en stigning i omsætning på 4% - fra 5,0 mia. kr til 5,2 mia. kr. Og forbedringen af bundlinjen blev på godt 24 mio. kr – fra et underskud på 14,3 til overskuddet på 10,4 mio. kr før skat. Regnskabet er negativt påvirket af samlede omkostninger på 45 mio kr som følge af ændringer i de nordiske aktiviteter, implementering af superterminalen i Taulov samt lavere aktiviteter inden for olie- og projekt. 

”Vi er i et meget konkurrencepræget marked, hvor der er lav margin på mange aktiviteter, og vi er derfor  tilfredse med, at forretningen vokser, og at vi er lykkedes med at skabe positive forandringer i 2016, hvor vi er begyndt implementering af nye strategier og organisationer for vores forretningsområder”, siger Kurt Skov.

I 2016 er der foretaget investeringer for 60 mio. kr i den nye terminal i Taulov, der blev taget i brug i august sidste år og som samlet udgør en investering på over 120 mio. kr.  Også på IT-fronten er der foretaget markante investeringer: 30 mio. kr til implementering af en ny global IT-strategi med færre men globale og mere integrerede IT-platforme. Også i 2017 vil investeringer i disse to områder påvirke resultatet med forventet 50 mio. kr.

Spændende fremtid

For 2017 forventes samlet et bedre resultat end i 2016, da man vil se stadig større effekt af de store investeringer, og fordi man forventer øget indtjening – især inden for olie/gas, vind og projekter, hvor der de seneste måneder har været stigende aktiviteter. Ligeledes leverer den danske del af koncernens største aktivitet – transport af forbrugsvarer, industrigods og fødevarer med skib, lastbil og fly – vækst og solid indtjening.

”Vores kerneforretning er sund og udvikler sig stabilt. I vores projekt-orienterede forretninger ses udsving i aktiviteterne. Det oplevede vi negativt i 2015 og i dele af 2016, men lige nu ser det meget positivt ud, da vi den seneste tid har vundet en stribe større og mindre projekter inden for olie/gas og vind. Det medvirker til, at vi øger indtjeningen og igen kan udvide og udvikle disse forretningsområder”, siger Kurt Skov.

Gennem det seneste år har Blue Water desuden offentligjort tre gigantiske kontrakter til en samlet værdi på over 5 mia. kr for oliekonsortiet TCO, der er i gang med at udvide Tengiz-oliefeltet i Kasakhstan. Blue Water er overordnet projektansvarlig for tre konsortier, der for TCO skal transportere omkring 300 moduler på op til 1800 tons til Det Kaspiske Hav. Konsortierne skal til den store opgave bygge 20 specialskibe samt opgradere 11 pramme og 29 slæbebåde. De første skibe er færdigbyggede, men transporterne af moduler begynder først i 2018.

”Aktiviteterne omkring TCO er stærkt stigende lige nu, men vi vil indtægtsmæssigt først se en større positiv påvirkning fra 2018 og frem. Vi er selvfølgelig ekstremt stolte over at være en del af dette kæmpeprojekt, men vi har samtidig stort fokus på at fastholde en god og solid udvikling af og indtjening i vores øvrige forretningsområder”, siger Kurt Skov, der forventer at træde tilbage som CEO i løbet af 2017 for at koncentrere sig om posten som bestyrelsesformand.

Der er i øvrigt sket en udvidelse i antallet af medlemmer i bestyrelsen for Blue Water. Peter Damsboe, der har mere end 25 års erfaring fra transportbranchen, er netop indtrådt som nyt medlem.

Finansielle nøgletal 2016
31 maj 2017 11:51

For yderligere info

Kontakt

Jan Hjortlund Hansen

Jan Hjortlund Hansen

Head of Marketing & Communications

jhha@bws.net

+45 7913 4002

Jan har mere end 10 års erfaring som journalist og avisredaktør. Han har været en del af Blue Water siden 2011 og håndterer alle henvendelser omkring presse og medier.