Brexit er lige om hjørnet

Som det ser ud lige nu, vil Storbritannien forlade EU uden en aftale, og vi anbefaler derfor, at vores kunder forbereder sig til et Hard Brexit

03 september 2019 08:16

Hvis det ender med Hard Brexit til EU

  • Vi anbefaler, at I har en dialog med jeres kunder omkring dette, og at jeres kunder får søgt om TSP ( forenklet toldprocedure i UK) samt sikrer, at I som eksporterende virksomhed har et EORI-nr. Blue Water anbefaler på samme tid, at virksomhederne går i dialog med leverandører, der sender varer fra Storbritannien, om fremover at få dem til at tilføje EORI-nummer samt tarifnummer i dokumenterne
  • Hard-brexit betyder, at Storbritannien forlader EU uden en aftale om betingelserne for deres udtræden.  Dermed vil Storbritannien igen høre under verrdenshandelsorganisationens (WTO) handelsregler i stedet for EU’s. Med Hard Brexit forventer vi blandt andet kontrol ved grænsen samt øgede udgifter - ikke kun direkte men også indirekte omkostninger
  • Vi opfordrer vores kunder til at sørge for, at de har E-ori nummer. Endvidere anbefaler vi at vores kunder er i dialog med deres engelske kunder og leverandører, for at sikre at kunder og leverandører i England har E-ori og har ansøgt om TSP ( forenklet toldprocedure i UK)
  • Kunder i Sverige, Finland og Danmark opfordres til allerede nu at begynde at indføre brugstarifnumre/HS- koder i deres eksportfaktura. Angive deres og modtagers E-ori nummer, angive varebetegnelse, samt sikre at faktura indeholder både netto og brutto vægt
  • Vi er løbende i dialog med de britiske myndigheder, de nordiske myndigheder samt de nordiske og britiske havne for at følge udviklingen. 
  • Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og opfordrer vores kunder til at følge udviklingen via denne

Her er en oversigt over nyttige informationer, samt links til hvordan I bedst muligt forbereder jer Brexit:
 

Incoterms
Incoterms (Dansk)

Udenrigsministeriet – Hvad er Brexit og hvad betyder Brexit for din virksomhed?
Uanset hvad, vil Brexit ændre på måden vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark.

Læs mere her

Told & Skat
Storbritannien har udskudt udtrædelsen – Læs om hvilken betydning Brexit får for din virksomheds handel med dem.

Læs mere her

Følg anbefalingerne fra Storbritanniens regering på deres hjemmeside
Det vil give dig et overblik over hvad man både som organisation eller forretning, skal gøre. På samme tid er der et overblik over hvad man som enten besøgende eller dansk statsborger bosat i Storbritannien, skal foretage sig.

Læs mere her

Om TARIC (TOLDTARIFFEN) – Bliv klar til Brexit
Du kan bruge TARIC til f.eks. at finde toldsatser, indførselsbestemmelser og valutakurser eller foretage toldberegninger og formidle data fra Toldtariffen.

Læs mere her

 
Fra Blue Waters side gør vi alt, hvad der står i vores magt for at transportere kundernes gods til aftalt tid. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at tage fat i din lokale kontaktperson for mere information vedrørende Brexit.
03 september 2019 08:16

For yderligere info

Kontakt

Claus Plath

Claus Plath

Director

Nordic countries

clpl@bws.net

+46 4066 88199