Incoterms 2020

Opdateringer af de internationale leveringsbetingelser ved varehandel

23 december 2019 09:10

Download opdaterede Incoterms

Aldrig har der været så stor interesse for en ny udgave af Incoterms som ved denne 2020-præsentation, selvom nyhederne i forhold til 2010-udgaven var få og uden afgørende ændringer. 

Incoterms-betingelserne besluttes i Det Internationale Handelskammer i Paris - I.C.C. - og er siden 1936 blevet revideret cirka hvert tiende år. Betingelserne er en del af handelsaftalen mellem sælger og køber og regulerer blandt andet to vigtige elementer i forbindelse med vareleverancer: Hvem af sælger eller køber skal betale fragtomkostningerne og hvem af parterne bærer risikoen for skader på varen under transporten. Her er det også værd at nævne, at det angivne punkt for risikoens overgang entydigt beskriver stedet, hvor den egentlige levering finder sted. 

Incoterms er det bedste bud på formaliserede regler og anvendes over det meste af verden, men det står parterne frit for at bruge andre og ældre leveringsbetingelser. Men en fælles reference - her Incoterms 2020 - medvirker til at forhindre misforståelser. 

De vigtigste ændringer i  2020 kan kort sammenfattes her:
  • DAT (Delivered at Terminal) blev introduceret som ny klausul i 2010, men er allerede taget af bordet igen.
  • DPU (Delivered at Place Unloaded) er ny i 2020- udgaven. Denne forpligter sælger til at arrangere og betale for aflæsning på det sted, som er aftalt i nærheden af købers plads, og erstatter således DAT.
  • CIP og CIF (Carriage, Insurance Paid) og (Cost, Insurance and Freight) pålægger sælger at tegne en varetransportforsikring til dækning af købers risiko. Her har man i I.C.C. valgt, at forsikringen på CIP-termen skal tegnes på "all risk"-betingelser, det vil sige, det der svarer til Udvidede Danske Betingelser eller den internationale Institute Cargo Clause’s A-klausul. Kravet til forsikringsdækning på CIF-termen er derimod ikke blevet skærpet og kan stadig tegnes på dårligere vilkår.
  • Ved brug af FCA-termen åbner I.C.C. nu op for senere udstedelse af original "Shipped on board Bill of Lading" fra rederi/NVOCC.
  • Rent grafisk har I.C.C. lagt op til en ændret opsætning og layout af oversigtsskema, således at de Incoterms, der kan bruges ved alle transportformer, nævnes først, og de fire specielle søklausuler er samlet til sidst. Download oversigtsskemaet herover og få overblikket. 

 

Udover de nævnte krav til sælger, om at tegne en bedre forsikring i CIP-klausulen, ændrer det ikke på nødvendigheden af at tegne en varetransportforsikring, når man sender sine dyre varer ud i skæve rundkørsler og på oprørt hav. Transportørerne har nogle ansvarsfritagelsesgrunde og erstatningsbegrænsninger, som gør, at man ikke kan regne med at være fuldt dækket ved skader og bortkomst, så man bør altid dække sig ind under en varetransportforsikring. Denne skal minimum dække perioden, hvor man ifølge Incoterms er i risiko, men tegnes rent praktisk oftest fra dør til dør. Blue Water tilbyder som en naturlig del af transportløsningen sådanne forsikringer - på de bedste vilkår og til konkurrencedygtige præmier.

23 december 2019 09:10

For yderligere info

Kontakt

Allan Junge

Allan Junge

Head of Insurance, Legal

& Strategic Projects

avjp@bws.net

+45 7913 4011