Brexit - overgangsperiode

Regler for samhandel med Storbritannien – gældende til 31. januar 2021

20 januar 2020 14:08

Storbritannien har besluttet sig til at forlade EU pr. 31. januar 2020.

Fra 1. februar 2020 til 31. december 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor reglerne for samhandel med Storbritannien vil være uændrede. Overgangsperioden kan forlænges med et eller to år, men ikke længere end til 31. december 2022.

Der  kan for køb foretaget i 2019 på sædvanlig vis søges digitalt om momsrefusion fra Storbritannien, via TastSelv Erhverv, frem til fristen 30. september 2020. 
Skattestyrelsen anbefaler dog, at man ansøger om refusionen inden Brexit 31. januar 2020, hvis muligt, da der kan opstå usikkerhed omkring ansvar og forpligtelser i forbindelse med overgangsperioden.

I overgangsperioden vil Storbritannien hverken være repræsenteret i EU’s institutioner eller deltage i EU’s beslutningsproces, da de vil være trådt ud af EU. Dette medfører ingen momsmæssige ændringer for virksomheder eller systemer, da Storbritannien fortsat vil være en del af toldunionen og det indre marked. Det betyder, at Storbritannien ikke skal anses som tredjeland eller opfylde momsreglerne for tredjelande.

Fra 1. januar 2021 skal virksomheder ved samhandel med Storbritannien følge de generelle regler for tredjelande (lande udenfor EU), medmindre der er indgået aftale om forlængelse af overgangsperioden inden da.

Når overgangsperioden udløber, anbefaler vi, at man venter med at søge om momsrefusion fra Storbritannien, indtil Storbritannien oplyser, hvilken proces der skal anvendes. Processen vil dog blive manuel, ligesom fra andre tredjelande.

Skattestyrelsen anbefaler, at man holder sig informeret på skat.dk/brexit. Vi vil også løbende bringe opdateringer her på siden.

20 januar 2020 14:08

For yderligere info

Kontakt

Claus Bo Larsen

Claus Bo Larsen

Manager

Customs Clearance

cbla@bws.net

+45 7913 4212