Coronavirus skaber transportproblemer

Som tidligere informeret forsøger de kinesiske myndigheder at inddæmme spredningen af den sundhedsfarlige Coronavirus, hvilket har ført til, at det kinesiske nytår er blevet forlænget

07 februar 2020 11:47

OPDATERING: 25. februar 2020

Overalt i Kina genoptages arbejdet gradvist i provinserne, og produktivitetsniveauet er stigende. Mulighederne for lokal transport stiger dagligt, men stadig med regionale forskelle på grund af forskellige begrænsninger i regionerne.

På grund af situationen er kapaciteten inden for luft- og søfragt faldet i denne periode: for luftfragtkapacitet er næsten 40 % trukket tilbage fra markedet - og for søfragt er det på grund af aflyste sejladser ca. 60 %.

Forlængelsen af det kinesiske nytår er nu slut for langt de fleste regioner i Kina (undtaget Wuhan- regionen), og landets diverse personaler er officielt retur i dag.

Dog vil det være en stille opstart, hvor en del kontorpersonale fortsat vil arbejde hjemmefra. Ligeledes vil produktioner og lokal logistik forsat være begrænset grundet karantæneperioder på op til 14 dage, for folk der krydser regionsgrænserne. Karantæneperioden varierer afhængig af regionen og måden, hvorpå folk rejser retur til deres region.

Det betyder reelt set, at fabrikkerne kører med begrænset bemanding, og at afhentning og levering af gods fortsat vil være problematisk, da der mangler chauffører.

Vi følger hele tiden situationen i Kina nøje, men vær opmærksom på, at den kan ændre sig fra dag til dag. Derfor opfordrer vil til altid at tage kontakt til din lokale Blue Water-medarbejder for yderligere information.

Havne/terminaler

Det forlyder, at med undtagelse af Wuhan fungerer alle havne og terminaler nu normalt, men aktivitetsniveauet er stadig lavt på grund af problemer med knaphed på mængder og mangel på chauffører.

Søfragt

Rederierne aflyser stadig flere afgange, da godset ikke kan komme frem til havnene. Dette vil selvsagt påvirke sejladserne de kommende uger til og fra Fjernøsten. 
Når Kina genåbner, vil der grundet det store pres på kapaciteten opstå flaskehalssituationer, som vil resultere i godsophobning, udfordringer med den lokale kørsel med lastbil og ændringer i transittider. For yderligere information, tag venligst kontakt til din lokale kontaktperson hos Blue Water.

Den lange periode hvor afskibning ud af Kina ikke har været muligt, vil også blive en udfordring for eksporten fra Europa, da den manglende afskibning fra Kina til Europa vil give mangel på containere til den eksport, der skal afskibes. Vi anbefaler derfor vores kunder at booke i så god tid som muligt, således at vi kan forsøge at imødekomme det pres, der vil komme på kapaciteten.

Da situationen løbende ændrer sig, opfordrer vi jer til at kontakte jeres lokale Blue Water-medarbejder for seneste nyt.

Import
Mængderne er stadig lave i Kina, og for at bringe kapacitet og efterspørgsel i balance annullerer rederierne mange sejladser med meget kort varsel.
Ca. 60 % af kapaciteten er trukket tilbage på grund af aflyste afgange, og der er planlagt yderligere aflysninger i slutningen af februar og starten af marts.
Dette vil begrænse antallet af disponible rederier, og pga. de yderligere planlagte aflysninger forventer vi, at presset på den resterende kapacitet vil stige.

Eksport
For eksport fra Europa til Kina vil den manglende import medføre mangel på containere til eksporten samt færre muligheder på grund af aflyste sejladser.

Påvirkning af andre regioner
Ser man uden for Kina, vil den nuværende bølge af aflyste sejladser skabe problemer for rederierne i Sydøstasien og det indiske subkontinent i de kommende uger. Mange af disse regioner er afhængige af de kinesiske skibe i Singapore, Tanjung Pelepas og Colombo, og det er disse skibe, som nu er aflyst.

Luftfragt

De fleste internationale passagerflyvninger til/fra Kina er aflyst på grund af Coronavirus. Kun ganske få internationale og kinesiske passagerflyruter er stadig i drift. Fragtflyvninger er stadig i drift, men med reducerede tidsplaner. Annulleringerne resulterer i øget pres på de øvrige kapacitet, og derfor forventes det, at raterne vil stige markant.

Driften er stadig stabil til/fra alle andre asiatiske markeder, men vi kan forvente ratestigninger, når den kinesiske produktion genoptages, og især hvis man, som forventet, flytter nogle af forsyningskæderne til andre lande.

Du er velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontakt for yderligere information.

Import Kina
Fra Kina til Europa er pladsen OK, men raterne forventes at stige, når produktionen genoptages. Vi arbejder med ugentlige konsolideringer fra alle de største lufthavne.
Som et alternativ kan vi gøre brug af Sø og Luft fra Kina via Singapore og Korea.

Eksport Kina
Fra Europa til Kina er er der ekstremt lidt plads, og raterne er steget betydeligt.

Banetransport

Vi har ugentlig afgange med jernbane fra Kina, se mere her.

For yderligere information og information om næste afgang, kontakt venligst din lokale Blue Water kontaktperson.

Er i drift med stabile afgange, men med forbehold for landevejstransporter indenrigs til jernbane-hubs.

Afgange fra Wuhan er dog stadig suspenderet, hvilket tilføjer yderligere mængder og pres på de resterende jernbane-hubs. Og med overskydende gods fra før det kinesiske nytår er kapaciteten minimal.

Kurerfragt

Kurertransporter er ligeledes påvirket af Coronavirussen, både på import, eksport og crosstrade til/fra Kina.

Prognose

Vi følger situationen og arbejder tæt sammen med transportørerne og alle vores agenter og kontorer, men naturligvis vil situationen uundgåeligt blive påvirket af det store pres på kapacitet og ordrer. For at vi kan hjælpe bedst muligt i denne situation, anbefaler vi, at man fremsender forecasts af ordrer, så vi kan bruge disse forecasts i vores planlægning og ordre-flow til rederier, luftfartsselskaber og jernbaner.

For further information, please contact your local Blue Water office.

For yderligere information, kontakt venligst din lokale Blue Water-kontakt.

Find dit nærmeste Blue Water kontor.

07 februar 2020 11:47

For yderligere info

Kontakt

Mads Paugan

Mads A. Paugan

Business Development Manager

Courier

+45 7913 4367