Seneste opdateringer om COVID-19

Coronavirus medfører fortsat en række udfordringer og ændringer i forbindelse med transport. Se seneste informationer nedenfor grupperet i sektioner

Opdateret: 27. maj

Den nuværende COVID-19 situation kan give uregelmæssigheder i afviklingen af transporter. Blue Water er - og vil fortsat være - i stand til at håndtere vores kunders forsendelser og transporter, og alle vores medarbejdere forsøger at levere den bedst mulige service på trods af de nuværende udfordringer.

Vi forudser, at der kan komme ekstra omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af transporter i denne vanskelige situation, og vi tager derfor forbehold for, at en del af disse omkostninger vil blive afregnet hos kunderne. Men vi forsøger i videst muligt omfang at drøfte de konkrete muligheder med de enkelte kunder, så vi sammen finder den bedste løsning.

Vi beklager de forsinkelser og begrænsninger, der kan komme i den kommende tid, og vi opfordrer kunderne til at henvende sig til deres normale Blue Water-kontaktperson, hvis der er spørgsmål.

Husk vi kan også hjælpe med at finde alternative fragtløsninger, hvis dine normale forsyningskæder er påvirkede.

Vi henviser desuden til disse anbefalinger vedrørende modtagelse og aflevering af gods.

Herunder et overblik over – nogle - aktuelle udfordringer.

Vejtransport

Alle vores trafikker er i fuld drift.

Alle vores chauffører er instrueret i at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring COVID-19, når de leverer/henter gods hos kunder. Derudover skal de være opmærksomme på – og følge de enkelte kunderes ansvisninger og/eller lokale retningslinjer.

Vi oplever flere steder, at det ikke har været muligt at læsse/losse på grund af midlertidig lukning i de forskellige lande, hvorfor vi anbefaler, at du som kunde holder en tæt kontakt med dine leverandører/kunder omkring åbningstider.

Der er lande, hvor vi lige nu ser større udfordringer omkring vejtransport

Frankrig
Flere virksomheder ønsker ikke at modtage gods. Såfremt vi bliver afvist, vil vi naturligvis kontakte ordregiver med det samme.

Spanien
Også i Spanien ser vi, at flere virksomheder ikke længere kan modtage eller sende varer.

Norge
Enkelte færgeruter sejler fortsat ikke, men ellers ser vi en normal drift. Der er dog et væsentligt pres på disse, hvorfor der kan forekomme en længere transittid.

Italien
Italien har lukket ned for al unødvendig produktion for at mindske covid-19 spredning. Dette vil gælde frem til 3. april. Det udfordrer hele transport-flowet, hvorfor det er vigtigt, at du holder tæt kontakt til din normale BWS-kontaktperson for at høre, hvilke muligheder der findes, for at få dine forsendelser frem.

Vejtransport – Reefer

På vores transporter til Italien oplever vi store udfordringer med direkte levering til kunder, hvoraf mange er helt lukket, og kvantiteterne er betydeligt reduceret.

Fra og med 16. marts ændrer vi derfor med øjeblikkelig virkning vores leverings-setup/ruter, således at vi fremover kun leverer til terminaler i Milano og Venedig for distribution til udkørsel.

Den øgede kontrol ved landegrænserne til Italien kan desværre medføre ventetider, således at vore biler vil have forsinkelser på ankomstterminalerne i Italien og dermed forsinket/manglende levering til modtager. 

Der er nedgang i eksporten til Italien – og det forventes at kunne brede sig til andre lande. Dette vil kunne medføre udfordringer i forhold til import på grund af den lavere kapacitet på sydgående trafikker.

Søfragt/Banetransport

Import
Jernbanenettet fra Kina fungerer stabilt.

Vi har vores to 2 ugentlige LCL-afgange fra henholdsvis Hefei og Xian, og har stadig tilstrækkelig kapacitet.

FCL kører også, men kapaciteten er her lidt mere anstrengt, og derfor opfordrer vi stadig til at foretage reservationer i god tid for at sikre plads.

Kina - Import
Rederierne har annonceret massive blank sailings, og i nogle uger vil mere end 50% af kapaciteten fra Far East blive trukket ud i et forsøg på at imødegå den forventede faldende mængde til Europa grundet Covid-19. Rederierne gør dette i et forsøg på at holde rateniveauet oppe i niveau. Det er derfor meget vigtigt at booke i god tid, således vi kan sikre den nødvendige plads på de resterende afgange. Derudover er der på flere ruter blevet indført ”slow steaming”, hvilket betyder, at man sætter farten ned på skibene, for at godset ikke skal ankomme til Europa, mens flere lande har lukket ned, og containerne derfor ikke kan leveres.

Vi anbefaler altså derfor stadig, at der sendes forecasts for at sikre, at vi har det nødvendige overblik over dine mængder for kontinuerligt at kunne sikre den nødvendige plads.

Vores LCL-service er fungerende fra alle destinationer, både på sø og jernbane. Gods sendes regelmæssigt og til tiden. Du kan finde vores sejlplaner samt jernbaneruter på www.bws.net.

Eksport - Worldwide
Det store antal blank sailings fra Far East vil skabe yderligere store udfordringer med eksportmængderne på grund af manglende kapacitet og aflyste sejladser. De nye tiltag med yderligere aflyste sejladser fra rederiernes side, vil igen betyde, at disse vil komme til at mangle eksportmæssigt, og vi opfordrer dig til at sende dine bookinger så tidligt som muligt, for at vi kan at sikre den nødvendige plads hos rederierne. Raterne stiger på grund af manglende kapacitet og udstyr.

Det indiske subkontinent

Indien har indført lockdowns i 75 distrikter over hele landet - dette omfatter også lufthavne, havne og grænseovergange mellem regionerne.

De 75 distrikter omfatter blandt andet Delhi, Mumbai, Bangalore og Chennai, hvor der er indført restriktioner for rejseaktivitet og arbejde, ligesom indbyggerne har fået forbud mod at krydse grænserne indtil 31. marts.

Fra Bangladesh oplever vi problemer mellem havnemyndigheder og nogle af rederierne, og det påvirker den almindelige håndtering og service for disse transportører.

Vores regelmæssige konsolideringsservice er ikke ramt af dette, da ingen af vores faste transportører har problemer.

Søfragt – Reefer

Der er stadig stor efterspørgsel på eksport af diverse fødevarer til hele verden - men dette gælder især til Kina og Fjernøsten. En af udfordringerne er mangel på containere og plads, da mange containere er strandet i Kina på grund af Kinesisk Nytår samt lockdown i forbindelse med Corona-udbruddet i Kina. Der forventes bedre flow af containere den kommende tid, da aktivitetsniveauet i Kina er hastigt stigende.

Der kan forventes, at der kan opstå begrænsninger og/eller forsinkelser i havne og terminaler rundt om i verden, som følge af eventuelle lockdown og/eller restriktioner fra myndigheder.

Luftfragt

Import
De fleste flyselskaber er lukket ned for kommerciel flyvning med passagerer, og derfor går vi en meget usikker situation i møde de nærmeste uger - og måske måneder. Vi ser nye tiltag fra flyselskaberne, hvor man starter med at flyve kun med fragt på passagerflyene. Dette er nu i gang, men meget sporadisk. Der arbejdes løbende med nye løsninger baseret på de tilbageblevne rutefly samt charter-, rail-, sea- & sea-air-løsninger.

Kurer er altid en option for mindre sendinger. Kontakt dit lokale BWS-kontor for den seneste opdaterede løsning til din supply chain, da situationen ændrer sig fra time til time.

Eksport
De fleste flyselskaber er lukket ned for kommerciel flyvning med passagerer, og derfor går vi en meget usikker situation i møde de nærmeste uger  - og måske måneder. Vi ser nye tiltag fra flyselskaberne, hvor man starter med at flyve kun med fragt på passagerflyene. Dette er nu i gang, men meget sporadisk. Der arbejdes løbende med nye løsninger baseret på de få tilbageblevne rutefly samt charter-, rail-, sea- & sea-air-løsninger.

Senest har Air Greenland lukket ned for passagertransport, men flyver stadig enkelte flyvninger kun med fragt. Kurer er altid en option. Kontakt dit lokale Blue Water-kontor for den seneste opdatering og en mulig løsning.

Læs også om Blue Waters nye alternativ – luftbro mellem Danmark og Kina

Aircharter

Når mange af de normale muligheder lukker ned, kan luftcharter være en mulighed. Det er muligt at chartre mindre fly internt i Europa til rimelige priser, og på nuværende tidspunkt er det stadig muligt at beflyve de fleste lufthavne, når man ikke medtager passagerer. Dette kan være et konkret alternativ til kurer-biler (Sprinters), som kan forventes at få svært ved at krydse grænserne i den kommende tid. Ligeledes kan det være løsningen på at flytte vigtigt personale, såfremt dette er påkrævet.

Fly findes i alle størrelser og konfigurationer – kontakt dit lokale BWS-kontor for en indikationspris.

Kurer & pakker

Vi sidder klar til at håndtere dine sendinger – dog med de begrænsninger der er i forhold til myndighedernes anvisninger/restriktioner. Vi ser nu, at flere områder i Europa åbner langsomt op, transittider kan dog stadig være påvirket. Derfor anbefaler vi, at der bookes ind i så god tid som muligt. Vi oplever stadig udfordringer på Economy-forsendelser fra Fjernøsten, der er påvirket af fortsatte restriktioner.

Vi sender dog som hidtil til store dele af verden via vores store kurernetværk. Vi foreslår, at I holder en tæt dialog med jeres modtagere, om hvorvidt de har åbent. På den måde kan vi forhåbentlig begrænse den mængde forsendelser, som bliver sendt unødigt afsted og dermed også udløser en retur fragt, for at sikre at den nuværende kapacitet bliver brugt bedst muligt. Vi har stadig muligheder for at assistere med specialsendinger, som ikke passer ind i kurernetværket, via vores Blue Solution service.

Ret henvendelse til din Blue Water-kontaktperson for yderligere info. Vi sidder klar til at hjælpe med din forespørgsel og håndtere din sending.

Usikkerhed og de skærpede restriktioner i den globale fragtindustri grundet COVID-19 har forårsaget stigende omkostninger i forbindelse med transporter, inklusive kurersendinger. For at kunne blive ved med at yde vores kunder den bedst mulige service er vi desværre nødt til at indføre et midlertidigt tillæg, som er blevet påført os fra vores underleverandører. Dette tillæg vil ikke være gældende for vores Blue Parcel-produkt samt indenrigssendinger.

Blue Water har udarbejdet en liste med anbefalinger omkring godshåndtering.

Logistik

Alle lagre er i drift. Åbningstider forbliver den samme. Vi har truffet de nødvendige forholdsregler for at begrænse al direkte menneskelig kontakt på vores lagerfaciliteter. Gods håndteres uden forsinkelser.

Vi ser en stigende efterspørgsel efter midlertidig lagerkapacitet, og vi opfordrer indtrængende til at imødekomme anmodningen fra vores kunder. I øjeblikket er vores lagerbygninger i Danmark i stand til at tilbyde løsninger for kunder, der har behov for yderligere plads til opbevaring, men det kan være et spørgsmål om at have kapacitet.

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst din lokale Blue Water-kontakt.

Find dit nærmeste Blue Water kontor.

07 februar 2020 11:47

Globale eksperter i

Services og ekspertise