Anbefalinger omkring godshåndtering

En række danske organisationer har lavet anbefalinger omkring modtagelse og afsendelse af gods for at minimere spredning af coronavirus.

Anbefalinger omkring godshåndtering

Download pdf

Chauffør/Vognmand

 • Rengør førerhuset dagligt og gerne flere gange. Hav særlig fokus på ind- og udvendige dørhåndtag samt rat og instrumentbord.
 • Sprit hænder både ved ind- og udstigning af førerhuset. Alternativt vask hænder med vand og flydende sæbe.
 • Hold god afstand og undgå berøring med andre personer.
 • Brug handsker, når du er ude af lastbilen.
 • Orienterer dig om kundens anvisninger, inden du kører ind på en adresse.
 • Åbn køretøjet og aflever/modtog fragtdokumenterne, hvor afsender/modtager har anvist. Skal du selv læsse/losse, så vær opmærksom på afspærring.
 • Ophold dig så vidt muligt i førerhuset, mens du er hos kunden, medmindre andet er påkrævet.
 • Ved brug af elektroniske værktøjer for kvittering af modtagelse af gods samt signering af CMR-dokumenter, bør den som kvitterer have handsker på og/eller bruge eget redskab for kvittering.
 • Opbevar fragtdokumenter i en mappe eller er anden aflukket foranstaltning, når du har dem i førerhuset.
 • Brug din sunde fornuft, og pas på dig selv og andre personer.

Afsender/Modtager

 • Lav en procedure for hvordan godset skal håndteres, og sørg for, at dine medarbejdere er grundig instruerede.
 • Lav en anvisning til chaufførerne, som kommer på din adresse. Opsæt en vejviserpost ved indkørslen, lav store skilte på flere sprog og/eller send dine anvisninger til transportøren elektronisk før ankomst. Sørg for at der er en person klar til at modtage lastbilen/godset, så chaufføren ikke skal lede efter personale. Dette kan eventuelt ske ved at angive et tele-fonnummer som chaufføren kan ringe til. Sørg for at personalet er instrueret i at besvare telefonen.
 • Lav en afspærring, der tydeligt viser grænsen imellem interne og eksterne personer.
 • Hav rigeligt med sprit opsat ved ind- og udgange både til interne og eksterne personer.
 • Rengør læssemateriel jævnligt, særligt hvis chaufføren selv skal læsse af og benytter dit materiel.
 • Udpeg et sted for dokumenthåndtering. Ved brug af elektroniske værktøjer for kvittering af modtagelse af gods samt signering af CMR-dokumenter, bør den som kvitterer have handsker på og/eller bruge eget redskab for kvittering.
 • Udpeg eventuelle toiletfaciliteter til chauffører, evt. opstil ”festivaltoiletter” i chaufførområdet.
 • Undgå uvedkommende personers unødige ophold på din adresse.
 • Anvis chauffører, som skal vente på gods om at opholde sig i køretøjet.
 • Har du mange læsseramper, så skab god plads imellem køretøjerne, evt. ved at friholde hver anden rampe.
 • Brug din sunde fornuft, og pas på dig selv og andre personer.