Nyt rullegræs leveret til Parken

14 Blue Water-lastbiler leverede 5.258 kvm rullegræs fra Italien til Parken

Nyt rullegræs leveret til Parken

Første onsdag i maj rullede den første ud af 14 Blue Water lastbiler op foran Parken i København. Her var det tid til, at græsset skulle skiftes, og Blue Waters Reefer Road-afdeling stod for størstedelen af transporten af det nye rullegræs. 

5.258 kvm rullegræs blev transporteret fra Italien op gennem Europa til Parken. For at bevare græssets gode stand under hele transporten, der tog to dage, foregik transporten i Blue Waters køleregulerede lastbiler, som normalt varetager fødevarelogistikker. Græsset blev leveret over to dage med bestemte tidsrum for at undgå en flaskehalssitutation. 

Det har været en spændende opgave, fordi vi ikke har prøvet at transportere denne type gods før, på så lang en strækning og i så stor en mængde. Da opgaven bød sig, slog vi til, eftersom vi er rustede til at varetage denne slags opgaver med vores ekspertise. Vi har stået for koordineringen, som krævede stor opmærksomhed, fordi pladsen var trang, og lastbilerne skulle ankomme med de korrekte mellemrum. Alt gik efter planen, og vi håber bestemt at komme i betragtning til flere af disse opgaver i fremtiden”, fortæller Morten Espersen, Business Developer, Reefer Road hos Blue Water.