Tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.
Vej

CAF

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.

August 2018

Sverige: 1,60%
Norge: 0,00%
Schweiz: 1,60%
UK: 0,00%

Juli 2018

Sverige: 1,60%
Norge: 0,00%
Schweiz: 1,80%
UK: 0,00%

CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)

 

Brændstoftillæg

August 2018

Danmark indenrigs: 17,00% 
UK & Irland*: 36,24%
Finland*: 41,89%
Øvrige Europa: 34,24%


Juli 2018

Danmark indenrigs: 17,20% 
UK & Irland*: 36,24%
Finland*: 41,89%
Øvrige Europa: 34,24%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

 XXXX

Sporlukning og kørselsforbud i Europa 

Fra mandag den 6. august til den 15. august vil et sporarbejde i Brennerpasset påvirke banetrafikken til og fra Italien. Det vil formentlig både gå ud over transittiden og de planlagte togafgange.

Samtidig er der i flere europæiske lande forskellige kørselsforbud at tage hensyn til i transportplanlægningen. Se oversigten over de europæiske kørselsforbud.

 

Parkeringstillæg indføres efter regeringsindgreb om parkeringsrestriktion

Den danske regering har indført begrænsninger for lastbilers parkering på rastepladser i Danmark.  

De nye regler træder i kraft i Danmark den 1. juli 2018. Vi har beregnet konsekvensen af regeringens tiltag og må konstatere, at det vil øge vores udgifter markant. Derfor er vi desværre nødsaget til at indføre et separat ”parkeringstillæg” på 3,5 procent af fragtbeløbet. Tillægget er gældende fra den 1. august 2018 og beregnes af fragtbeløbet på transporter til og fra Danmark. 

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Download PDFer under "Downloads".

 XXXX

Justering af kapacitetstillæg - Lack of Capacity 

På alle vores markeder oplever vi et øget pres på at skaffe lastbiler, og samtidig er der færre til rådighed, da der stadig er en stor og voksende mangel på lastbilchauffører. 

For at kunne betjene vores kunder og dække deres nuværende transportbehov, er det nødvendigt at justere det tillæg, som vi indførte i efteråret 2017.  Fra den 1. august 2018 foretager vi derfor en forhøjelse af ”LOC” – kapacitetstillægget fra 5,0 % til 8,5 %. 

Det er en situation, som vi ikke er herre over, og vi beder derfor om jeres forståelse for denne justering. 

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Download PDFer under "Downloads".

 
EU Road Tax

Gældende fra 01.07.2018

Download PDF under "Downloads".

 

SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Juli/August 2018

Download PDFer under "Downloads".

 

Parkeringsrestriktion påvirker lastbiltrafikken

Transportudvalget og Transportministeren er i fællesskab nået til enighed om en 25-timers parkeringsrestriktion for lastbiler. Dette træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Denne restriktion betyder, at lastbiler fremadrettet ikke har mulighed for at holde deres weekendhvil på danske statslige rastepladser. De vil i stedet være henvist til kommunale veje og rastepladser, som tillader lastbilparkering, eller private parkeringspladser.

I tillæg til restriktionen blev det sidste år fastlagt, at lastbilchauffører ikke må opholde sig i deres førerhus under 45-timers hvilet. En praksis som efterhånden finder fodfæste i flere europæiske lande.

Både restriktionen og bestemmelsen om 45-timers hvilet fører store udfordringer med sig. Både ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og et logistisk synspunkt. Forsikringsproblematikken kan opstå, såfremt gods ombord på en lastbil står ubevogtet hen under et hvil, som efter forskrifterne skal foregå udenfor lastbilen. Ligeledes kan der opstå en logistisk problematik i forbindelse med transporter, hvor længere hvil er påkrævet.

Vi følger sagen tæt, og du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale Blue Water-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.

 

International lastbiltrafik rammes af EU-dom

I december 2017 afsagde EU-Domstolen dom i en sag anlagt af et belgisk vognmandsfirma. Dommen fastslog at lastbilchauffører fremover ikke må opholde sig i lastbilen under deres 45-timers hvil, som ellers har været proceduren i årtier. Denne nye begrænsning er i fremtiden gældende for alle EU-lande.

Det betyder, at chauffører skal finde andre overnatningsmuligheder, som eksempelvis hotel eller lignende. Dette nye forhold vil øge omkostningerne for branchen, som i forvejen er hårdt ramt af manglende kapacitet på europæisk plan.

Forbuddet og skærpet kontrol vil ikke gøre det nemmere at tiltrække nye chauffører, men vil forværre situationen med mangel på chauffører i Europa.

Vi følger udviklingen tæt og holder vores kunder opdateret. 

 

Tillæg for vinterkørsel i Norge

Fra 1. nov 2017 til 31. mar 2018

Minimum:tabuleret mellemrumDKK 18 (pr sending)
500-999 kg:tabuleret mellemrumDKK 38
1.000-2.499 kg:tabuleret mellemrumDKK 65
2.500-4.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 92
5.000-9.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 101
10.000-14.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 104
15.000-19.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 138
20.000-21.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 147
22.000-FTL:tabuleret mellemrumDKK 170 (max)

 

Midlertidigt tillæg på A7 i Tyskland

De tyske myndigheder har iværksat en meget omfattende udvidelse af motorvejen mellem Bordesholm og Hamburg samt overdækning af motorvejen fra Elb-tunnelen og indtil Schnelsen. Til trods for god forberedelse og grundig information fra tyskernes side opstår der oftere og oftere lange køer af lastbiler og personbiler.

De lange køer giver gennemsnitligt markante forsinkelser på hver eneste transport på strækningen. Det betyder, at udgifterne til drift forhøjes - en udgift vi har absorberet indtil dato.

Indtil vi igen oplever normale tilstande på strækningen, er vi nødsaget til at afregne et midlertidigt tillæg.

Tillægget er gældende for alle transporter mellem Danmark vest for Storebælt og Kontinentet, hvor transitkorridoren A7 Bordesholm-Hamburg benyttes.

Vi beklager at vi må indføre dette tillæg og håber på vores kunders forståelse. Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontaktperson.

Fra 1. november 2016

Minimum DKK 12 pr sending
DKK 1,35 pr 100 kg (fragtpligtig vægt)
Maximum DKK 185 pr sending

 

Skærpede hviletidsregler i Tyskland

Den 24 maj indførte Tyskland forbud mod, at lastbilchauffører tilbringer deres fulde ugentlige 45 timers hviletid i førerhuset. Fremover må chaufførerne udelukkende tilbringe 24 af deres ugentlige timers hviletid i lastbilerne.

Formålet med de skærpede hviletidsregler er dels at tage hensyn til østeuropæiske chauffører, som ofte arbejder langt væk hjemmefra i lang tid ad gangen. Dernæst tilsigter forbuddet at bekæmpe priskrigen på transport i vesteuropa.

Vi kan endnu ikke spå om følgerne af forbuddet og den påvirkning det kan have på transportpriserne. Vi følger udviklingen på tætteste hold, og informerer løbende vores kunder.

 

Europæiske ferie- og helligdage 2018

Download PDF under "Downloads"

 

Lack of Capacity tillæg

LOC (Lack of Capacity) tillæg på 5 procent, på alle vores landevejsfragtrater, gældende fra den 15. november 2017 og indtil videre.

BAF & CAF

Sø import

Vores månedlige opdatering giver information om de gældende BAF / CAF rater for Fjernøsten, Indien, Pakistan og Bangladesh.

Vi tager forbehold for eventuel øjeblikkelig indførsel eller ændringer i eksempelvis Peak Season Surcharge, Emergency Bunker Surcharge, Equipment Imbalance Surcharge eller andre tillæg indført af rederierne.

Nedenstående er excl. Low Sulphur Surcharge.

August 2018

Fjernøsten:
BAF: USD 437 pr 20' and USD 874 pr 40' – USD 24,35 w/m
CAF: 2,40%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 284 pr 20' and USD 568 pr 40' – USD 16,70 w/m
CAF: 2,40%

Container:
Brændstoftillæg: 20,40%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

Juli 2018

Fjernøsten:
BAF: USD 432 pr 20' and USD 864 pr 40' – USD 24,10 w/m
CAF: 2,35%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 279 pr 20' and USD 558 pr 40' – USD 16,45 w/m
CAF: 2,35%

Container:
Brændstoftillæg: 19,90%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

BAF = Bunker Adjustment Factor
CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)
LSS = Low Sulphur Surcharge

 

Brændstoftillæg

August 2018

Island: 36,50%
Færøerne: 14,10%
Grønland: 2,00%


Juli 2018

Island: 36,50%
Færøerne: 14,10%
Grønland: 2,00%


Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.


Uniform Social Credit Code indføres i Kina

De kinesiske toldmyndigheder indfører per 1. juni 2018 nye krav til oplysningerne i transportdokumenterne kaldet ”Uniform Social Credit Code” (USCC). Dette medfører at alle transportdokumenter per 1. juni skal indeholde følgende:

Uniform Social Credit Code (USCC) på modtager i Kina

USCC er i lighed med “Tax (payer) Identification Number” (TIN no.). USCC nummeret består af 18 cifre. Hvis der udstedes ”to order B/L” eller ”to order AWB”, så er det tax ID nummeret på første Notify Party, der skal anvendes.

Enterprise Code på afskiber

Enterprise Code er afskibers momsnummer. I Europa er det fx VAT nummeret.

Hvis ovenstående oplysninger ikke indberettes kan det betyde, at forsendelsen holdes tilbage af de kinesiske myndigheder.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din lokale Blue Water kontaktperson.


Indien

Nye krav omkring B/L’er - Eksport

Vi gør opmærksom på, at toldmyndighederne i Mumbai har udsendt meddelelse om, at der pr. 1. april 2018 er indført nye regler omkring B/L’er i forbindelse med eksport til Indien

Alle B/L’er for eksportgods skal fremover indeholde følgende obligatoriske detaljer:

 • Importørens Import & Export Code (IEC)
 • Importørens GST Identification No. (GSTIN)
 • Importørens officielle e-mailadresse

Disse krav er indført for at undgå fiktiv eksport af affald, som det eksporterende land sender til Indien med dumping for øje. Sådanne sendinger udgør en alvorlig trussel mod miljøet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water.

 

Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

 • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
 • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
 • Begrænsede ledige tider på baneramper
 • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
 • Forøgede omkostninger
 • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for demurrage, detention og storage.   

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumenter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK (med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Bath (svarerende til ca. DKK 10.000). 

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


Timeslot på containerterminalerne i Hamburg

De fire containerterminaler i Hamburg videreudvikler deres TR02-system, som bruges til planlægning af ind-/udlevering af containere. Via dette system får vognmanden udleveret et ind-/udleveringsnummer til den enkelte container.

Næste fase i udviklingen er Timeslot, som træder i kraft den 29. november 2017. Her bliver det obligatorisk for den enkelte vognmand, at forespørge på en bindende obligatorisk timeslot for hver enkelt container, der skal ind- og udleveres på de 4 terminaler.

På nedenstående illustration kan du se, hvordan tolerancen er omkring timeslots, samt hvordan prioriteringen af biler kommer til at foregå på terminalerne:

Timeslot til containere

Vi gør opmærksom på, at det nye system kan give problemer i forbindelse med levering af containere. Containere der ikke er udlosset eller fritstillet kan ikke tildeles et timeslot.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke antallet af mulige slots inden for 1 timeslot, da terminalerne desværre har besluttet ikke at være transparente på dette område.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection 

Luft

Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

 • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
 • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
 • Begrænsede ledige tider på baneramper
 • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
 • Forøgede omkostninger
 • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for demurrage, detention og storage.   

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumenter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK. (Med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Baht (svarerende til ca. DKK 10.000). 

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection 

Kurer

Brændstoftillæg

August 2018

Kurer: 18,50%

Juli 2018

Kurer: 19,00%

Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

Bane

Banenedbrud påvirker italienstrafik

Et tunnelarbejde under jernbanesporene omkring Rastatt i Tyskland har siden 12. august givet betydelige afvigelser på togafgangene mellem Taulov og Milano (nærmere bestemt Busto Arsizio i Italien). Tunnelarbejdet bliver foretaget for at udbedre skinnerne.

Indtil videre er arbejdet blevet udført midt i den italienske industriferie, hvor godstonnagerne til/fra Italien er små. Det har derfor foreløbig ikke haft indvirkning på trafikken til/fra Italien. I første omgang lød det fra Deutsche Bahn, at banen ville genåbne 26. august. Dette er dog nu blevet korrigeret, så man først forventer genåbning 7. oktober.

Denne forsinkelse vil med sikkerhed påvirke italienstrafikken.

På bedste vis vil vi forsøge at vejlede hver enkelt kunde om alternative transportmetoder til/fra Italien. Det kan enten være landevejsløsninger eller transport via andre baneudbydere - og i nogle tilfælde mod fragttillæg. Vi ved dog også, at et sådant banenedbrud hos en af de største baneudbydere vil påvirke hele markedet, og derfor må der i perioden frem til 7. oktober forventes en del uregelmæssigheder.

Henvend dig til din sædvanlige Blue Water kontaktperson, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Relaterede nyheder