Tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.
Vej

CAF

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.

September 2017

Sverige: 3,60%
Norge: 0,00%
Schweiz: 2,50%
UK: 0,00%

August 2017

Sverige: 3,60%
Norge: 0,00%
Schweiz: 4,00%
UK: 0,00%

CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)

 

Brændstoftillæg

September 2017

Danmark indenrigs: 12,90% 
UK & Irland*: 28,24%
Finland*: 32,08 %
Øvrige Europa: 26,24%


August 2017

Danmark indenrigs: 14,10% 
UK & Irland*: 27,89%
Finland*: 31,54 %
Øvrige Europa: 25,89%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

 

EU Road Tax

Gældende fra 01.04.2016

Download PDF under "Downloads".

 

SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Juli/August 2017

Download PDFer under "Downloads".

 

Tillæg for vinterkørsel i Norge

Fra 1. nov 2016 til 31. mar 2017

Minimum:tabuleret mellemrumDKK 17 (pr sending)
500-999 kg:tabuleret mellemrumDKK 33
1.000-2.499 kg:tabuleret mellemrumDKK 49
2.500-4.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 65
5.000-9.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 85
10.000-14.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 95
15.000-19.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 130
20.000-21.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 140
22.000-FTL:tabuleret mellemrumDKK 150 (max)

 

Midlertidigt tillæg på A7 i Tyskland

De tyske myndigheder har iværksat en meget omfattende udvidelse af motorvejen mellem Bordesholm og Hamburg samt overdækning af motorvejen fra Elb-tunnelen og indtil Schnelsen. Til trods for god forberedelse og grundig information fra tyskernes side opstår der oftere og oftere lange køer af lastbiler og personbiler.

De lange køer giver gennemsnitligt markante forsinkelser på hver eneste transport på strækningen. Det betyder, at udgifterne til drift forhøjes - en udgift vi har absorberet indtil dato.

Indtil vi igen oplever normale tilstande på strækningen, er vi nødsaget til at afregne et midlertidigt tillæg.

Tillægget er gældende for alle transporter mellem Danmark vest for Storebælt og Kontinentet, hvor transitkorridoren A7 Bordesholm-Hamburg benyttes.

Vi beklager at vi må indføre dette tillæg og håber på vores kunders forståelse. Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontaktperson.

Fra 1. november 2016

Minimum DKK 12 pr sending
DKK 1,35 pr 100 kg (fragtpligtig vægt)
Maximum DKK 185 pr sending

 

Skærpede hviletidsregler i Tyskland

Den 24 maj indførte Tyskland forbud mod, at lastbilchauffører tilbringer deres fulde ugentlige 45 timers hviletid i førerhuset. Fremover må chaufførerne udelukkende tilbringe 24 af deres ugentlige timers hviletid i lastbilerne.

Formålet med de skærpede hviletidsregler er dels at tage hensyn til østeuropæiske chauffører, som ofte arbejder langt væk hjemmefra i lang tid ad gangen. Dernæst tilsigter forbuddet at bekæmpe priskrigen på transport i vesteuropa.

Vi kan endnu ikke spå om følgerne af forbuddet og den påvirkning det kan have på transportpriserne. Vi følger udviklingen på tætteste hold, og informerer løbende vores kunder.

 

Afgange jul & nytår 2017/2018

Download PDF under "Downloads"

BAF & CAF

Sø import

Vores månedlige opdatering giver information om de gældende BAF / CAF rater for Fjernøsten, Indien, Pakistan og Bangladesh.

Vi tager forbehold for eventuel øjeblikkelig indførsel eller ændringer i eksempelvis Peak Season Surcharge, Emergency Bunker Surcharge, Equipment Imbalance Surcharge eller andre tillæg indført af rederierne.

Nedenstående er excl. Low Sulphur Surcharge.

September 2017

Fjernøsten:
BAF: USD 363 pr 20' and USD 726 pr 40' – USD 20,65 w/m
CAF: 1,55%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 222 pr 20' and USD 444 pr 40' – USD 13,60 w/m
CAF: 1,55%

Container:
Brændstoftillæg: 14,00%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

August 2017

Fjernøsten:
BAF: USD 360 pr 20' and USD 720 pr 40' – USD 20,50 w/m
CAF: 1,55%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 219 pr 20' and USD 438 pr 40' – USD 13,45 w/m
CAF: 1,55%

Container:
Brændstoftillæg: 14,00%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

BAF = Bunker Adjustment Factor
CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)
LSS = Low Sulphur Surcharge

 

Brændstoftillæg

September 2017

Island: 25,00%
Færøerne: 6,00%
Grønland: 2,00%


August 2017

Island: 25,00%
Færøerne: 6,00%
Grønland: 2,00%


Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

 

GST (Goods & Service Tax) i Indien

I et forsøg på at forenkle proceduren omkring Tax i Indien har regeringen pr. 1. juli 2017 indført GST (Goods & Service Tax) på fragt til og fra Indien.  

Vi giver jer her et kort overblik over,  hvilken effekt det vil få for jer:

  • Luftfragt generelt – både import & eksport – ingen GST
  • Søfragt eksport til Indien – GST 5% (altid betalbar af den indiske kunde)
  • Søfragt import fra Indien – ingen GST
  • Origin charges i Indien – GST 18%
  • DDP-, DAP- & EXW-forsendelser – GST 18% på transport i Indien / origin charges i Indien 18%

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående,  er I velkommen til at kontakte:

Jeanette Kirk Hasselstrøm
Route Development Manager Indien
jekh@bws.dk or +45 7913 4807

Kurer

Brændstoftillæg

September 2017

Kurer: 14,25%

August 2017

Kurer: 14,25%

Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

Bane

Banenedbrud påvirker italienstrafik

Et tunnelarbejde under jernbanesporene omkring Rastatt i Tyskland har siden 12. august givet betydelige afvigelser på togafgangene mellem Taulov og Milano (nærmere bestemt Busto Arsizio i Italien). Tunnelarbejdet bliver foretaget for at udbedre skinnerne.

Indtil videre er arbejdet blevet udført midt i den italienske industriferie, hvor godstonnagerne til/fra Italien er små. Det har derfor foreløbig ikke haft indvirkning på trafikken til/fra Italien. I første omgang lød det fra Deutsche Bahn, at banen ville genåbne 26. august. Dette er dog nu blevet korrigeret, så man først forventer genåbning 7. oktober.

Denne forsinkelse vil med sikkerhed påvirke italienstrafikken.

På bedste vis vil vi forsøge at vejlede hver enkelt kunde om alternative transportmetoder til/fra Italien. Det kan enten være landevejsløsninger eller transport via andre baneudbydere - og i nogle tilfælde mod fragttillæg. Vi ved dog også, at et sådant banenedbrud hos en af de største baneudbydere vil påvirke hele markedet, og derfor må der i perioden frem til 7. oktober forventes en del uregelmæssigheder.

Henvend dig til din sædvanlige Blue Water kontaktperson, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Relaterede nyheder