Tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.
Vej

CAF

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.

Marts 2018

Sverige: 2,40%
Norge: 0,00%
Schweiz: 1,90%
UK: 0,00%

Februar 2018

Sverige: 2,80%
Norge: 0,00%
Schweiz: 1,10%
UK: 0,00%

CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)

 

Brændstoftillæg

Marts 2018

Danmark indenrigs: 14,60% 
UK & Irland*: 31,12%
Finland*: 36,82%
Øvrige Europa: 29,12%


Februar 2018

Danmark indenrigs: 15,10% 
UK & Irland*: 32,38%
Finland*: 36,82%
Øvrige Europa: 30,38%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

 

EU Road Tax

Gældende fra 01.04.2016

Download PDF under "Downloads".

 

SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Februar 2018/Marts 2018

Download PDFer under "Downloads".

 

Gods til og fra Oman skal på paller

Myndighederne i Oman har vedtaget, at al gods til og fra Oman fra og med 1. maj 2018 skal placeres på enten træ eller plastikpaller for at lette arbejdet med at fylde og tømme containere.  

 

Parkeringsrestriktion påvirker lastbiltrafikken

Transportudvalget og Transportministeren er i fællesskab nået til enighed om en 25-timers parkeringsrestriktion for lastbiler. Dette træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Denne restriktion betyder, at lastbiler fremadrettet ikke har mulighed for at holde deres weekendhvil på danske statslige rastepladser. De vil i stedet være henvist til kommunale veje og rastepladser, som tillader lastbilparkering, eller private parkeringspladser.

I tillæg til restriktionen blev det sidste år fastlagt, at lastbilchauffører ikke må opholde sig i deres førerhus under 45-timers hvilet. En praksis som efterhånden finder fodfæste i flere europæiske lande.

Både restriktionen og bestemmelsen om 45-timers hvilet fører store udfordringer med sig. Både ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og et logistisk synspunkt. Forsikringsproblematikken kan opstå, såfremt gods ombord på en lastbil står ubevogtet hen under et hvil, som efter forskrifterne skal foregå udenfor lastbilen. Ligeledes kan der opstå en logistisk problematik i forbindelse med transporter, hvor længere hvil er påkrævet.

Vi følger sagen tæt, og du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale Blue Water-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.

 

International lastbiltrafik rammes af EU-dom

I december 2017 afsagde EU-Domstolen dom i en sag anlagt af et belgisk vognmandsfirma. Dommen fastslog at lastbilchauffører fremover ikke må opholde sig i lastbilen under deres 45-timers hvil, som ellers har været proceduren i årtier. Denne nye begrænsning er i fremtiden gældende for alle EU-lande.

Det betyder, at chauffører skal finde andre overnatningsmuligheder, som eksempelvis hotel eller lignende. Dette nye forhold vil øge omkostningerne for branchen, som i forvejen er hårdt ramt af manglende kapacitet på europæisk plan.

Forbuddet og skærpet kontrol vil ikke gøre det nemmere at tiltrække nye chauffører, men vil forværre situationen med mangel på chauffører i Europa.

Vi følger udviklingen tæt og holder vores kunder opdateret. 

 

Tillæg for vinterkørsel i Norge

Fra 1. nov 2017 til 31. mar 2018

Minimum:tabuleret mellemrumDKK 18 (pr sending)
500-999 kg:tabuleret mellemrumDKK 38
1.000-2.499 kg:tabuleret mellemrumDKK 65
2.500-4.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 92
5.000-9.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 101
10.000-14.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 104
15.000-19.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 138
20.000-21.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 147
22.000-FTL:tabuleret mellemrumDKK 170 (max)

 

Midlertidigt tillæg på A7 i Tyskland

De tyske myndigheder har iværksat en meget omfattende udvidelse af motorvejen mellem Bordesholm og Hamburg samt overdækning af motorvejen fra Elb-tunnelen og indtil Schnelsen. Til trods for god forberedelse og grundig information fra tyskernes side opstår der oftere og oftere lange køer af lastbiler og personbiler.

De lange køer giver gennemsnitligt markante forsinkelser på hver eneste transport på strækningen. Det betyder, at udgifterne til drift forhøjes - en udgift vi har absorberet indtil dato.

Indtil vi igen oplever normale tilstande på strækningen, er vi nødsaget til at afregne et midlertidigt tillæg.

Tillægget er gældende for alle transporter mellem Danmark vest for Storebælt og Kontinentet, hvor transitkorridoren A7 Bordesholm-Hamburg benyttes.

Vi beklager at vi må indføre dette tillæg og håber på vores kunders forståelse. Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontaktperson.

Fra 1. november 2016

Minimum DKK 12 pr sending
DKK 1,35 pr 100 kg (fragtpligtig vægt)
Maximum DKK 185 pr sending

 

Skærpede hviletidsregler i Tyskland

Den 24 maj indførte Tyskland forbud mod, at lastbilchauffører tilbringer deres fulde ugentlige 45 timers hviletid i førerhuset. Fremover må chaufførerne udelukkende tilbringe 24 af deres ugentlige timers hviletid i lastbilerne.

Formålet med de skærpede hviletidsregler er dels at tage hensyn til østeuropæiske chauffører, som ofte arbejder langt væk hjemmefra i lang tid ad gangen. Dernæst tilsigter forbuddet at bekæmpe priskrigen på transport i vesteuropa.

Vi kan endnu ikke spå om følgerne af forbuddet og den påvirkning det kan have på transportpriserne. Vi følger udviklingen på tætteste hold, og informerer løbende vores kunder.

 

Europæiske ferie- og helligdage 2018

Download PDF under "Downloads"

 

Lack of Capacity tillæg

LOC (Lack of Capacity) tillæg på 5 procent, på alle vores landevejsfragtrater, gældende fra den 15. november 2017 og indtil videre.


Forsinkelser på gods til Vestlandet i Norge

Grundet dokning af Fjord Lines to færger - der sejler fra Hirtshals i Danmark til Stavanger og Bergen i Norge – vil der kunne forekomme forsinkelser på grund af manglende kapacitet på sejladserne i følgende perioder:

29. oktober til 13. december 2017 - MS ”Stavangerfjord” i dok

Afgange i dette tidsrum:
Fra Hirtshals: tirsdag, torsdag og søndag
Fra Bergen og Stavanger: mandag, onsdag og fredag

2. januar til ca. 13. februar 2018 - MS ”Bergensfjorden” i dok

Afgange i dette tidsrum:
Fra Hirtshals: tirsdag, torsdag og søndag
Fra Bergen og Stavanger: mandag, onsdag og fredag

Vi vil forsøge at få så meget gods som muligt ud via Hirtshals til Kristiansand i de pågældende perioder, men her vil desværre også blive mangel på kapacitet.

For eventuelle spørgsmål er I velkommen til at rette henvendelse til jeres kontaktperson ved Blue Water Shipping.

BAF & CAF

Sø import

Vores månedlige opdatering giver information om de gældende BAF / CAF rater for Fjernøsten, Indien, Pakistan og Bangladesh.

Vi tager forbehold for eventuel øjeblikkelig indførsel eller ændringer i eksempelvis Peak Season Surcharge, Emergency Bunker Surcharge, Equipment Imbalance Surcharge eller andre tillæg indført af rederierne.

Nedenstående er excl. Low Sulphur Surcharge.

Marts 2018

Fjernøsten:
BAF: USD 410 pr 20' and USD 820 pr 40' – USD 23,00 w/m
CAF: 2,45%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 262 pr 20' and USD 524 pr 40' – USD 15,60 w/m
CAF: 2,45%

Container:
Brændstoftillæg: 15,80%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

Februar 2018

Fjernøsten:
BAF: USD 409 pr 20' and USD 818 pr 40' – USD 22,95 w/m
CAF: 2,45%

Indien, Bangladesh & Pakistan:
BAF: USD 261 pr 20' and USD 522 pr 40' – USD 15,55 w/m
CAF: 2,45%

Container:
Brændstoftillæg: 16,70%

Low Sulphur:
Truck: per teu
Feeder: per teu

BAF = Bunker Adjustment Factor
CAF = Currency Adjustment Factor (valutatillæg)
LSS = Low Sulphur Surcharge

 

Brændstoftillæg

Marts 2018

Island: 31,00%
Færøerne: 10,40%
Grønland: 2,00%


Februar 2018

Island: 32,70%
Færøerne: 11,30%
Grønland: 2,00%


Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

 

Gods til og fra Oman skal på paller

Myndighederne i Oman har vedtaget, at al gods til og fra Oman fra og med 1. maj 2018 skal placeres på enten træ eller plastikpaller for at lette arbejdet med at fylde og tømme containere.  


Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

 • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
 • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
 • Begrænsede ledige tider på baneramper
 • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
 • Forøgede omkostninger
 • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for demurrage, detention og storage.   

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Kinesisk nytår 2018

Husk at booke i god tid, hvis du har transport til eller fra Kina omkring det kinesiske nytår, som afholdes fra den 15. til 21. februar 2018.

Allerede nu er der pres på skibs- og flyafgangene fra Kina, og det forventes at stige, jo tættere vi kommer på højtiden. Både i ugerne op til og efter fejringen er der stor efterspørgsel både for import og eksportforsendelser. Derfor anbefaler vi, at du booker 3-4 uger før forventet afgang.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din lokale Blue Water kontaktperson.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumenter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK (med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Bath (svarerende til ca. DKK 10.000). 

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


Timeslot på containerterminalerne i Hamburg

De fire containerterminaler i Hamburg videreudvikler deres TR02-system, som bruges til planlægning af ind-/udlevering af containere. Via dette system får vognmanden udleveret et ind-/udleveringsnummer til den enkelte container.

Næste fase i udviklingen er Timeslot, som træder i kraft den 29. november 2017. Her bliver det obligatorisk for den enkelte vognmand, at forespørge på en bindende obligatorisk timeslot for hver enkelt container, der skal ind- og udleveres på de 4 terminaler.

På nedenstående illustration kan du se, hvordan tolerancen er omkring timeslots, samt hvordan prioriteringen af biler kommer til at foregå på terminalerne:

Timeslot til containere

Vi gør opmærksom på, at det nye system kan give problemer i forbindelse med levering af containere. Containere der ikke er udlosset eller fritstillet kan ikke tildeles et timeslot.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke antallet af mulige slots inden for 1 timeslot, da terminalerne desværre har besluttet ikke at være transparente på dette område.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection 


GST (Goods & Service Tax) i Indien

I et forsøg på at forenkle proceduren omkring Tax i Indien har regeringen pr. 1. juli 2017 indført GST (Goods & Service Tax) på fragt til og fra Indien.  

Vi giver jer her et kort overblik over,  hvilken effekt det vil få for jer:

 • Luftfragt generelt – både import & eksport – ingen GST
 • Søfragt eksport til Indien – GST 5% (altid betalbar af den indiske kunde)
 • Søfragt import fra Indien – ingen GST
 • Origin charges i Indien – GST 18%
 • DDP-, DAP- & EXW-forsendelser – GST 18% på transport i Indien / origin charges i Indien 18%

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående,  er I velkommen til at kontakte:

Jeanette Kirk Hasselstrøm
Route Development Manager Indien
jekh@bws.dk or +45 7913 4807

 

Luft

Gods til og fra Oman skal på paller

Myndighederne i Oman har vedtaget, at al gods til og fra Oman fra og med 1. maj i år skal placeres på enten træ eller plastikpaller for at lette arbejdet med at fylde og tømme containere.  


Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

 • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
 • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
 • Begrænsede ledige tider på baneramper
 • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
 • Forøgede omkostninger
 • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for demurrage, detention og storage.   

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumenter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK. (Med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Baht (svarerende til ca. DKK 10.000). 

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection 

Kurer

Brændstoftillæg

Marts 2018

Kurer: 17,50%

Februar 2018

Kurer: 16,00%

Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.

Bane

Banenedbrud påvirker italienstrafik

Et tunnelarbejde under jernbanesporene omkring Rastatt i Tyskland har siden 12. august givet betydelige afvigelser på togafgangene mellem Taulov og Milano (nærmere bestemt Busto Arsizio i Italien). Tunnelarbejdet bliver foretaget for at udbedre skinnerne.

Indtil videre er arbejdet blevet udført midt i den italienske industriferie, hvor godstonnagerne til/fra Italien er små. Det har derfor foreløbig ikke haft indvirkning på trafikken til/fra Italien. I første omgang lød det fra Deutsche Bahn, at banen ville genåbne 26. august. Dette er dog nu blevet korrigeret, så man først forventer genåbning 7. oktober.

Denne forsinkelse vil med sikkerhed påvirke italienstrafikken.

På bedste vis vil vi forsøge at vejlede hver enkelt kunde om alternative transportmetoder til/fra Italien. Det kan enten være landevejsløsninger eller transport via andre baneudbydere - og i nogle tilfælde mod fragttillæg. Vi ved dog også, at et sådant banenedbrud hos en af de største baneudbydere vil påvirke hele markedet, og derfor må der i perioden frem til 7. oktober forventes en del uregelmæssigheder.

Henvend dig til din sædvanlige Blue Water kontaktperson, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Relaterede nyheder