Vejtransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.
Vej

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.


CAF

Oktober 2019

Sverige: 0,80%
Norge: 0,00%
Schweiz: 4,70%
UK: 0,00%

September 2019

Sverige: 0,80%
Norge: 0,00%
Schweiz: 4,40%
UK: 0,00%

CAF = Currency Adjustment Factor


Brændstoftillæg

Oktober 2019

Danmark indenrigs: 17,20%
UK & Irland*: 37,70%
Finland*: 38,34%
Øvrige Europa: 36,20%

September 2019

Danmark indenrigs: 16,60%
UK & Irland*: 36,40%
Finland*: 40,01%
Øvrige Europa: 34,90%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.


EU Road Tax 2019

Gældende fra 01.01.2019

Forbundsdagen (Deutscher Bundestag) har for nyligt vedtaget nye takster for den afgift (Maut), der betales for lastbiler, der kører på det tyske vejnet.

Der er tale om markante justeringer. Man betaler Maut afhængig af lastbilens størrelse, eller rettere sagt antal aksler, og motorens miljøpåvirkning.

I alt skelner man mellem 30 forskellige gebyrer, hvoraf nogle stiger pr. 1. januar 2019 med op til 60%. Den mest aktuelle sats, der påvirker de internationale lastbiler, stiger med 39%.

Den tyske transportminister Andreas Scheuer (CSU) lover, at den nye indtægt vil blive anvendt til at udbygge og forbedre det tyske vejnet. Det forlyder, at stigningen vil indbringe cirka 3 milliarder EURO til dette formål.

I Blue Water Shipping har vi derfor justeret vores takster for EU Road Tax tilsvarende med den førnævnte procentsats. Justeringen af den tysks Maut får indflydelse på alle transporter til og fra Tyskland, men mindst ligeså vigtigt påvirker det alle de transporter, der afvikles igennem Tyskland.

Såfremt der er spørgsmål til dette emne, er din Blue Water kontaktperson klar til at hjælpe.

Download PDFer (2018 og 2019) under "Downloads".


Parkeringstillæg indføres efter regeringsindgreb om parkeringsrestriktion

Den danske regering har indført begrænsninger for lastbilers parkering på rastepladser i Danmark.

De nye regler træder i kraft i Danmark den 1. juli 2018. Vi har beregnet konsekvensen af regeringens tiltag og må konstatere, at det vil øge vores udgifter markant. Derfor er vi desværre nødsaget til at indføre et separat ”parkeringstillæg” på 3,5 procent af fragtbeløbet. Tillægget er gældende fra den 1. august 2018 og beregnes af fragtbeløbet på transporter til og fra Danmark.

Download PDFer under "Downloads".

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Justering af kapacitetstillæg - Lack of Capacity

På alle vores markeder oplever vi et øget pres på at skaffe lastbiler, og samtidig er der færre til rådighed, da der stadig er en stor og voksende mangel på lastbilchauffører.

For at kunne betjene vores kunder og dække deres nuværende transportbehov, er det nødvendigt at justere det tillæg, som vi indførte i efteråret 2017.

Fra den 1. august 2018 foretager vi derfor en forhøjelse af ”LOC” – kapacitetstillægget fra 5,0 % til 8,5 %.

Det er en situation, som vi ikke er herre over, og vi beder derfor om jeres forståelse for denne justering.

Download PDF under "Downloads".

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

September 2019/Oktober 2019

Download PDFer under "Downloads".


Tillæg for vinterkørsel i Norge

Fra 1. november 2018 til 22. april 2019

Minimum:tabuleret mellemrumDKK 18 (pr sending)
500-999 kg:tabuleret mellemrumDKK 38
1.000-2.499 kg:tabuleret mellemrumDKK 65
2.500-4.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 92
5.000-9.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 101
10.000-14.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 104
15.000-19.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 138
20.000-21.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 147
22.000-FTL:tabuleret mellemrumDKK 170 (max)


Midlertidigt tillæg på A7 i Tyskland

De tyske myndigheder har iværksat en meget omfattende udvidelse af motorvejen mellem Bordesholm og Hamburg samt overdækning af motorvejen fra Elb-tunnelen og indtil Schnelsen. Til trods for god forberedelse og grundig information fra tyskernes side opstår der oftere og oftere lange køer af lastbiler og personbiler.

De lange køer giver gennemsnitligt markante forsinkelser på hver eneste transport på strækningen. Det betyder, at udgifterne til drift forhøjes - en udgift vi har absorberet indtil dato.

Indtil vi igen oplever normale tilstande på strækningen, er vi nødsaget til at afregne et midlertidigt tillæg.

Tillægget er gældende for alle transporter mellem Danmark vest for Storebælt og Kontinentet, hvor transitkorridoren A7 Bordesholm-Hamburg benyttes.

Vi beklager at vi må indføre dette tillæg og håber på vores kunders forståelse. Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontaktperson.

Fra 1. november 2016

Minimum DKK 12 pr sending
DKK 1,35 pr 100 kg (fragtpligtig vægt)
Maximum DKK 185 pr sending

Relaterede nyheder