Specialister i transport

Blue Water udbyder globale logistik- og transportydelser baseret på vores in-house kompetencer indenfor moderne supply chain management

Globale eksperter i

Vejtransport

Forberedelse, tillid og god service er nøgleord, når vi planlægger din vejtransport

Søfragt

Vores eksperter sørger for, at dit gods bliver lastet, transporteret og leveret sikkert

Luftfragt

Håndtering af dokumentation, told og lokale regler er en udfordring - lad os gøre arbejdet

Services og ekspertise

Aerospace

Logistikløsninger tilpasset kravene fra aerospace industrien

Befragtning

Befragtning af alle skibstyper til ethvert formål

Havneagentur

Havnerelaterede services til skibe i forbindelse med havneanløb

HSSEQ

Krav til sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Lagerhotel

Lagerløsning der inkluderer opbevaring, varepluk, pakning og afsendelse

Nordatlanten

Transportløsninger med vej-, sø-, og luftfragt til de nordatlantiske lande

Nødhjælp

Logistik til enheder der leverer humanitær hjælp til katastrofeområder

Oplagring

Oplagring af alle former for handelsvarer, toldoplag samt lagerhotelløsninger

Stevedoring

Lastning/losning af skibe samt godsplanlægning og surring & sikring af godset

Udstillinger

Koordinering af transport til/fra udstillinger og industrimesser verden over

Vareforsikring

Formidling af vareforsikring via anerkendt forsikringsselskab