Logistik til nødhjælp

Blue Waters nødhjælpsafdeling er specialister i logistik til humanitærhjælp på globalt plan - for statslige organisationer, FN, NGO’er (ikke-statslige organisationer), almennyttige fonde og disses partnere

Hjælp til udsatte områder

Overlad trygt dine nødhjælpsforsendelser til os. Vi sørger for transporten til en hvilken som helst destination i verden, og vi har en lang referenceliste over gennemførte projekter i nogle af verdens hårdest ramte områder, såsom Afrika, Mellemøsten etc.

Med lokal ekspertise indenfor fragtrater, regler og vedtægter kan vi være behjælpelige i alle faser af transporten.

Blue Waters serviceydelser omfatter nødhjælpslogistik, læsning/lastning, toldbehandling, overvågning af godset under transporten, aflæsning/losning og lokal distribution.

Uanset om du har brug for logistik i forbindelse med luftcharter, forsendelser med luft, vej, bane eller ekspres til nødhjælpsområder i svært fremkommelige regioner, leverer vi en hurtig og pålidelig løsning.

Blue Water Shipping har et globalt netværk af kontorer (blå) og agenter (grå).

Blue Water arbejder for

FN

Som beskrevet i organisationens vedtægter, er et af FN’s formål at løse internationale problemer af økonomisk, social, kulturel eller humanitær art gennem internationalt samarbejde. Verdenssamfundet er afhængig af organisationen til koordinering af humanitære hjælpeoperationer, som skyldes natur- og menneskeskabte katastrofer.

NGO'er

Ikke-statslige organisationer yder assistance til befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- eller menneskeskabte katastrofer samt ofre for væbnede konflikter. Organisationen yder assistance uden hensyntagen til race, religion eller politisk overbevisning. NGO’er forholder sig neutrale og objektive og overholder retten til humanitær hjælp i hele verden under yderst vanskelige forhold.

Velgørende organisationer

En velgørende organisation er en form for almennyttig organisation (NPO). Tusindvis af sådanne organisationer donerer ikke kun penge, men også deres tid til at hjælpe dem der er i nød, og de giver folk håb til at komme videre. Organisationerne yder hjælp til udsatte samfund på en værdig måde ved at tage sig af deres humanitære og udviklingsbehov.

Regeringer

Mange af verdens ledende regeringer arbejder for at komme ekstrem fattigdom til livs og sætte fleksible, demokratiske samfund i stand til at realisere deres udviklingsmuligheder. Sundhedsministerier gør en stor indsats for at hjælpe befolkningen med sundhedsforhold såsom bekæmpelse af HIV, malaria, underernæring og andre alvorlige forhold.

Leverandører til nødhjælpssektoren

Der er mange leverandører til ovennævnte humanitære hjælpetjenester og -organisationer. Adskillige af disse leverer lægeudstyr og medicin, myggenet til beskyttelse mod malaria samt forsyninger til lejrene til ofrene for naturkatastrofer og menneskeskabte konflikter. Disse leverandører gør et stort stykke arbejde for at skabe de bedste produkter – til den bedste pris – og for at levere produkterne på rette sted.

Blue Water er stolt af at være en del af leverandørpuljen.

Lokale eksperter i told og regler

Undgå forsinkelser i toldbehandlingen af dine forsendelser. Lad os klare fortoldningen for dig i Danmark, EU, USA og resten af verden. Du får mulighed for at udnytte vores globale netværk samt lokale eksperter. De har omfattende viden om lokale regler og vedtægter for både import- og eksportforsendelser med luft-, sø- og vejtransport.

Du er fri for at bekymre dig om noget, vi klarer alle formaliteter med toldmyndighederne, og du vil modtage din forsendelse som planlagt.

Certificeringer

Blue Waters hovedkontor i Esbjerg er certificeret i henhold til ISO 45001 (Health & Safety), ISO 9001 (Quality) og ISO 14001 (Environment). Vi bestræber os på at supportere vores forretning på allerbedste vis, når det drejer sig om værktøjer og standarder. Vi har blandt andet implementeret en intern virksomhedsproces, som skal fungere som  hjælpeværktøj under en certificeringsproces på 8-12 måneder.

Vi har en målrettet virksomhedskultur, og forretningen bestemmer, om en certificeringsproces skal igangsættes. Adskillige af vores strategiske lokationer er certificerede, og vi forventer, at flere følger efter. 

Blue Water Aid & Development - Pålidelig logistik kan redde liv.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Spørg os

Service og Ekspertise

Flycharter

Vi løser flycharters til fragt og passagerer over hele verden

Havneagentur

Havnerelaterede services til skibe i forbindelse med havneanløb

HSSEQ

Krav til sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Kemilogistik

Med specialister i kemikalielogistik servicerer vi vores kunder

Lagerhotel

Lagerløsning der inkluderer opbevaring, varepluk, pakning og afsendelse

Messelogistik

Koordinering af transport til/fra udstillinger og industrimesser verden over

Minelogistik

Vi leverer for logistikløsninger til projekter og global mineforsyning

Nordatlanten

Transportløsninger med vej-, sø-, og luftfragt til de nordatlantiske lande

Oplagring

Oplagring af alle former for handelsvarer, toldoplag samt lagerhotelløsninger

Perishables

Vi holder dine perishables friske under transport og opbevaring

Stevedoring

Lastning/losning af skibe samt godsplanlægning og surring & sikring af godset