Transport og vareforsikring

Beskyt dig selv økonomisk med en vareforsikring i tilfælde af, at dit gods går tabt eller bliver beskadiget

Transportforsikring på tværs af transportformer

Alle transportformer har egne nationale og internationale regelsæt. CMR-konventionen gælder for international vejtransport, og Søloven gælder for søtransport, mens Warszawa- og Montreal-konventionen regulerer luftfragt.

Vores ansvar som speditør afgøres af diverse landespecifikke love og regler. Afhængig af transportform og godstype er det vigtigt, at du tegner en egnet forsikring. Blue Waters in-house eksperter kan yde kvalificeret rådgivning.

Ansvar vedrørende alle kontrakter indgået i Skandinavien er beskrevet i NSAB2015 (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser).

Vi kan tilbyde vareforsikring gennem et anerkendt forsikringsselskab og sikre dig dækning svarende til den fulde fakturaværdi i tilfælde af tab eller skade.

Udvidet dækning og bedste betingelser

Fordelene ved at tegne en forsikring er mange. Men vi har øget fordelene yderligere ved at tilbyde udvidet dækning end normalvis til den samme pris. Forsikringen omfatter blandt andet

  • skadeskonstatering indtil 90 dage efter levering
  • op til 30 dages opbevaring af konsolideringsgods
  • kompensation for bortkomst af godset ved ankomst af FCL-gods med intakt containersegl.

Ovennævnte er normalt IKKE omfattet af en vareforsikring. Men da vi ved, hvor vigtig vareforsikringen er, har vi forbedret betingelserne yderligere for vores kunder.

Værd at vide om ansvar og dækning

Gods i transportørs varetægt

Gods i transportørs varetægt

Der er omstændigheder, hvor transportør er fritaget for ansvar for gods i deres varetægt. Det er væsentligt at vide i hvilke situationer, disse regler gælder.

Fuld dækning af tab

Fuld dækning af tab

I henhold til international lovgivning er beregning af erstatning baseret på mængden eller vægten af godset. Du kan derfor risikere ikke at få få fuld dækning for tabet, hvis du har en standardforsikring.

Automatisk forsikring

Automatisk forsikring

Vi sørger for vareforsikring ifølge skriftlig aftale med dig. Du kan vælge at tegne forsikring på engangsbasis eller vælge en permanent aftale, der gælder for alle dine transporter.

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) er udarbejdet af Det Internationale Handelskammer til forståelse af handelsbetingelserne.

Reglerne gælder internationalt såvel som for indenrigshandel og gør rede for fordelingen af risici og omkostninger mellem køber og sælger ved salg af varer.

Incoterms er standardbetingelser for salg og gælder kun for forholdet mellem køber og sælger. Betingelserne mellem speditøren og kunden er fastlagt i transportaftalen.

Blue Water services

Fordelagtige præmier

Fordelagtige præmier

Vi tilbyder konkurrencedygtige præmier, og du får tilmed bedre dækning sammenlignet med markedet generelt.

Havari grosse/General average

Havari grosse/General average

All risk-forsikring dækker havari grosse og bjærgningsomkostninger - inklusive havarigaranti.

Skadesbehandling

Skadesbehandling

Vi samarbejder med et anerkendt forsikringsselskab, der altid yder en professionel skadesbehandling.

All risk-forsikring

All risk-forsikring

Den forsikring, vi generelt tilbyder, dækker all risk ved bortkomst af eller skade på godset under transporten.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Kontakt os

Lad vores specialiserede medarbejdere indenfor transportforsikring håndtere din forespørgsel. Kontakt os via formularen.

Contact Generic2