Trafikinfo vedrørende banetransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder.

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende banetransport på global basis. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

 

JANUAR 2021

Forbud mod transport af sættevogne læsset på ”lommevogne” i hele Danmark

Blue Water gør opmærksom på, at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) pr. 23. januar 2021 kl. 08.00, har indført et landsdækkende forbud af trailere læsset på ”lommevogne” på det danske jernbanenet.

Dette får desværre konsekvenser for dele af vores trafik til og fra Italien.

Vi søger naturligvis alternative løsninger såsom togløsninger mellem Italien og Nordtyskland samt vejtransport. Dette er dog en større udfordring, og vi kan desværre ikke garantere afgangsdage, transittider eller pris, da jernbanenettet er hovedpulsåren i trafikken mellem Danmark og Italien.

Forbuddet indføres på baggrund af hensynet til jernbanesikkerheden efter en episode den 13. januar, hvor en vippende vogn på et tog, der kørte over Storebælt, blev observeret. Efterfølgende har Havarikommissionen forestået tests og observeret, at der ved enkelte tests ikke var nogen eller kun begrænset låseeffekt ved træk i lodret retning, selvom låsen var velfungerende og i korrekt låsestilling. Der skal foretages yderligere og grundige undersøgelser, hvorefter det forventes at nødvendige foranstaltninger træffes.

Blue Water følger situationen tæt og informerer løbende, men indtil videre kan vi ikke sige noget om varigheden af nedlukningen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i Blue Water.


DECEMBER 2020

Italiensk vejrsituation påvirker trafikken

OPDATERING! Banestrækningen ved Brenner og Norditalien forventes lukket indtil 12. december 2020 kl. 14. Store forsinkelser må forventes, og det er fortsat uvist, hvornår trafikken er tilbage til normalen.

I Italien er der faldet store mængder sne på kort tid, og samtidig med dette opstår oversvømmelser. Derfor er banetransporten indstillet indtil videre. Meldingen fra Italien lyder på, at intet kører regelmæssigt, og man bør derfor forvente store forsinkelser.

Forsinkelserne gælder alle transportformer, da den samlede kapacitet ikke omgående kan flyttes fra bane til vej, og vejrsituationen vil derfor udfordre den generelle kapacitet på markedet.

Blue Water beklager besværet, dette vil have for vores kunder, og holder jer løbende opdateret om situationen. Ved spørgsmål henviser vi til, at du tager fat i din daglige Blue Water kontaktperson.