Kurertransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

 

Brændstoftillæg

Per 31. maj 2023

Kurer: 26,50%

Maj 2023

Kurer: 29,00%

Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.