Kurertransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

Brændstoftillæg

Pr. 1. April 2024

Kurer: 30,00%

Marts 2024

Kurer: 31,00%

OBS! Brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- og prissætningsstruktur.