Kurertransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

Brændstoftillæg

Pr. 1. september 2023

Kurer: 30,50%

August 2023

Kurer: 27,00%

OBS! Brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- og prissætningsstruktur.