Vejtransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

 

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.


CAF

Oktober 2021

Sverige: 2.00%
Norge: 4.40%
Schweiz: 4.90%
UK: 0.80%

September 2021

Sverige: 1.90%
Norge: 5.80%
Schweiz: 5.10%
UK: 0.90%

CAF = Currency Adjustment Factor


Brændstoftillæg

Oktober 2021

Danmark indenrigs: 19.50%
UK & Irland*: 47.20%
Finland: 47.30%
Øvrige Europa: 45.70%

September 2021

Danmark indenrigs: 19.20%
UK & Irland*: 46.50%
Finland: 46.60%
Øvrige Europa: 45.00%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.


Midlertidigt kapacitetstillæg

Den enorme kapacitetsudfordring, som gennem længere tid har præget oversøiske markeder og medført betydelige fragtstigninger, har også ramt Europa og således landevejstrafikken. På alle vores europæiske markeder oplever vi et øget pres på at skaffe lastbiler, chauffører og trailere. Og dermed bliver transport generelt dyrere.

Hos Blue Water kan vi konstatere, at fragtmængderne fortsat stiger, og kapaciteten i Europa er uændret. Det er ikke længere muligt at absorbere de stigende omkostninger, hvis vi samtidig skal fastholde samme service og kvalitet.

Derfor indfører Blue Water et midlertidigt kapacitetstillæg, som vil blive fjernet, når situationen normaliseres.


Midlertidigt Brexit tillæg

På grund af forlænget toldbehandling fra britisk side samt strikse coronarestriktioner, indfører vi et midlertidigt Brexit-tillæg på 10,8% per sending for fortsat at opretholde vores transportlinjer til og fra Storbritannien. Tillægget gælder alle forsendelser til og fra Storbritannien, Irland og Nordirland. Når situationen er normaliseret, vil vi igen fjerne dette tillæg.


EU Road Tax justering

Effektiv fra 01.01.2020

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget, ”EU Road Tax”.

De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter der skal medvirke til at forbedre vejnettet.

Sidste gang vi ændrede vore priser var den 1. januar 2019, i forbindelse med at Tyskland hævede maut-satser med kraftige stigninger.

Denne gang er der tale om få og mindre justeringer:

  • Danmark er sammen med bl. a. Holland og Luxembourg medlem af Eurovignette samarbejdet. Prisen er i 2019 sat op fra € 8 per dag til € 12 per dag
  • Østrig har hævet taksterne fra 1. januar med 5-6 procent samt en ekstra stigning (20,3%) på den vigtige transit strækning til Italien

Konsekvensen af disse justering betyder at EU road tax gebyret stiger med 2-3 procent på landene, Benelux, Østrig og Italien.

Du er altid velkommen til at tage fat i din Blue Water kontaktperson hvis du har spørgsmål til ovenstående.

EU Road Tax 2020 (DK)


Nyt

SECA tillæg

Svovludledningsafgift
Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Indførelse af SECA-tillæg på Det Irske Hav
Fra 1. januar 2020 skal skibe, der sejler på Det Irske Hav, anvende en lettere olie, som forurener mindre.
Dette afstedkommer nødvendige investeringer/udgifter for de involverede rederier.

Derfor vil der pr. 1. januar 2020 blive indført et tillæg ’Low Sulphur Surcharge’ for sejlads og dermed for transport af gods på det Det Irske Hav.

Juli/August 2021

SECA September 2021 (DKK)

SECA Oktober 2021 (DKK)


Surcharges for Winter Road Service in Norway

From 1 November 2021 to 1 May 2022

Minimum: DKK 18 (per sending)
500-999 kg: DKK 38
1.000-2.499 kg: DKK 65
2.500-4.999 kg: DKK 92
5.000-9.999 kg: DKK 101
10.000-14.999 kg: DKK 104
15.000-19.999 kg: DKK 138
20.000-21.999 kg: DKK 147
22.000-FTL: DKK 170 (max)