Vejtransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

 

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.


CAF

Marts 2023

Sverige: 0,00%
Norge: 0,50%
Schweiz: 9,30%
UK: 0,00%

Februar 2023

Sverige: 0,00%
Norge: 0,40%
Schweiz: 9,50%
UK: 0,00%

CAF = Currency Adjustment Factor


Brændstoftillæg

Marts 2023

Danmark indenrigs: 28,10%
UK & Irland*: 63,40%
Finland: 63,50%
Øvrige Europa: 61,90%

Februar 2023

Danmark indenrigs: 30,00%
UK & Irland*: 67,50%
Finland: 67,60%
Øvrige Europa: 66,00%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.


Midlertidigt kapacitetstillæg

Den enorme kapacitetsudfordring, som gennem længere tid har præget oversøiske markeder og medført betydelige fragtstigninger, har også ramt Europa og således landevejstrafikken. På alle vores europæiske markeder oplever vi et øget pres på at skaffe lastbiler, chauffører og trailere. Og dermed bliver transport generelt dyrere.

Hos Blue Water kan vi konstatere, at fragtmængderne fortsat stiger, og kapaciteten i Europa er uændret. Det er ikke længere muligt at absorbere de stigende omkostninger, hvis vi samtidig skal fastholde samme service og kvalitet.

Derfor indfører Blue Water et midlertidigt kapacitetstillæg, som vil blive fjernet, når situationen normaliseres.

Albanien

 

11%

 

Makedonien

11%

Belgien

 

12%

 

Montenegro

11%

Bosnien

 

11%

 

Norge

 

14%

Bulgarien

 

11%

 

Polen

 

12%

Cross trade

 

14%

 

Portugal

 

14%

Danmark (indenrigs)

6%

 

Rumænien

11%

Estland

 

11%

 

Rusland

 

11%

Finland

 

11%

 

Schweiz

 

12%

Frankrig

 

14%

 

Serbien

 

11%

Grækenland

 

11%

 

Slovakiet

 

11%

Holland

 

12%

 

Slovenien

11%

Hviderusland

 

11%

 

Spanien

 

14%

Italien

 

11%

 

Storbritannien

11%

Irland

 

11%

 

Sverige

 

14%

Kosovo

 

11%

 

Tjekkiet

 

12%

Kroatien

 

11%

 

Tyrkiet

 

11%

Letland

 

11%

 

Tyskland

 

12%

Lichtenstein

 

12%

 

Ukraine

 

11%

Litauen

 

11%

 

Ungarn

 

11%

Luxembourg

 

12%

 

Østrig

 

12%

 


EU Road Tax justering

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget EU Road Tax.

De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter, der skal medvirke til at forbedre vejnettet.

 EU Road Tax 2023 (DKK)

Effektiv fra 01.03.2023

Per 1. februar 2023 steg vejskatten i Frankrig med 4,75%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via Frankrig, Spanien og Portugal. 

Effektiv fra 01.01.2023

Per 1. januar 2023 steg vejskatten i Tyskland med 3,9% og i Østrig med 4,1%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via disse lande.


Brexit-tillæg

På grund af forlænget toldbehandling fra britisk side, indfører vi et Brexit-tillæg på 9,7% per sending for at opretholde vores transportlinjer til og fra Storbritannien. Tillægget gælder alle forsendelser til og fra Storbritannien, Irland og Nordirland.


SECA tillæg

Svovludledningsafgift
Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Indførelse af SECA-tillæg på Det Irske Hav
Fra 1. januar 2020 skal skibe, der sejler på Det Irske Hav, anvende en lettere olie, som forurener mindre.
Dette afstedkommer nødvendige investeringer/udgifter for de involverede rederier.

Derfor vil der pr. 1. januar 2020 blive indført et tillæg ’Low Sulphur Surcharge’ for sejlads og dermed for transport af gods på det Det Irske Hav.

Februar/Januar 2023

SECA Marts 2023 (DKK)

SECA Februar 2023 (DKK)


Surcharges for Winter Road Service in Norway

From 1 November 2022 to 24 April 2023

Minimum: DKK 18 (per sending)
500-999 kg: DKK 38
1.000-2.499 kg: DKK 65
2.500-4.999 kg: DKK 92
5.000-9.999 kg: DKK 101
10.000-14.999 kg: DKK 104
15.000-19.999 kg: DKK 138
20.000-21.999 kg: DKK 147
22.000-FTL: DKK 170 (max)