Vejtransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Gældende for eksport/import af vejtransport, der involverer Danmark og nedenstående lande. Hvis du har brug for at kende taksterne for andre lande, bedes du kontakte dit lokale Blue Water-kontor.

Priserne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs for den foregående måned.

EU's emissionshandelssystem (ETS)

EU ETS-gebyret dækker en afgift på CO2-udledning fra færger. Blue Water beregner ETS-satserne på månedsbasis.

ETS-gebyr Juni (DKK)

ETS-gebyr Maj (DKK)


CAF

Juni 2024

Sverige: 0,00%
Norge: 0,00%
Schweiz: 10,40%
UK: 0,80%

Maj 2024

Sverige: 0,00%
Norge: 0,00%
Schweiz: 10,50%
UK: 0,90%

CAF = Currency Adjustment Factor


Brændstoftillæg

Juni 2024

Danmark indenrigs: 26,50%
UK & Irland: 59,80%
Finland: 59,90%
Øvrige Europa: 58,30%

Maj 2024

Danmark indenrigs: 27,10%
UK & Irland: 61,20%
Finland: 61,30%
Øvrige Europa: 59,70%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
OBS! Brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- og prissætningsstruktur.


EU Road Tax justering

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget EU Road Tax. De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter, der skal medvirke til at forbedre vejnettet.

EU Road Tax 2024 (DKK)

Effektiv fra 01.01.2024

Per 1. januar 2024 steg vejskatten i Østrig med 7,42%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via Østrig.

Per 1. januar 2024 steg vejskatten i Ungarn med op til 50%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via Ungarn.

Effektiv fra 01.12.2023

Per 1. december 2023 steg vejskatten i Tyskland med 83,2%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via Tyskland.

Effektiv fra 01.03.2023

Per 1. februar 2023 steg vejskatten i Frankrig med 4,75%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via Frankrig, Spanien og Portugal. 

Effektiv fra 01.01.2023

Per 1. januar 2023 steg vejskatten i Tyskland med 3,9% og i Østrig med 4,1%. Dette påvirker satsen på EU Road Tax i forbindelse med transport til/fra/via disse lande.


Port Infrastructure Charge i Storbritannien

Der er for nyligt sket ændringer vedrørende fragt til Storbritannien, som trådte i kraft den 30. april 2024. Ændringerne skyldes den britiske regerings nye grænsekontrolmodel, "Border Target Operating Model" (BTOM). 
 
Fra 30. april 2024 skal visse varer, der sendes fra EU til Storbritannien, geninspiceres ved ankomsten. Denne inspektion har gjort det nødvendigt med en ny britisk havneinfrastrukturafgift for at optimere inspektionsprocessen. For at dække omkostningerne til denne nye infrastruktur har udvalgte havne indført et tillæg. På nuværende tidspunkt har Immingham og Hull indført dette tillæg. 
 
Følgende tillæg vil gælde for gods, der sendes til Storbritannien og Irland fra 1. juni 2024:

  DKK EUR
Minimum pr. forsendelse  5,00 0.67
Fast pris pr. 100 kg 0,75 0.10
Maximum pr. FTL 120,00 16.09


Dette tillæg gælder for alle lastede enheder, uanset godstype, der ankommer fra EU til de angivne havne.


Brexit-tillæg

På grund af forlænget toldbehandling fra britisk side, indfører vi et Brexit-tillæg på 9,7% per sending for at opretholde vores transportlinjer til og fra Storbritannien. Tillægget gælder alle forsendelser til og fra Storbritannien, Irland og Nordirland.


SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Indførelse af SECA-tillæg på Det Irske Hav

Fra 1. januar 2020 skal skibe, der sejler på Det Irske Hav, anvende en lettere olie, som forurener mindre.
Dette afstedkommer nødvendige investeringer/udgifter for de involverede rederier.

Derfor vil der pr. 1. januar 2020 blive indført et tillæg ’Low Sulphur Surcharge’ for sejlads og dermed for transport af gods på det Det Irske Hav.

SECA Juni 2024 (DKK)

SECA Maj 2024 (DKK)