Trafikinfo vedr. luftfragt

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder.

Important information about transport worldwide

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende luftfragt på global basis. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

 

NEW

Covid-19 påvirker fortsat luftfragt til/fra Kina

De seneste par uger har vi oplevet, at flyafgange er blevet aflyst fra Asien på grund af adskillige Covid-19-udbrud. Det har resulteret i færre afgange og forsinkelser grundet skærpede restriktioner lokalt.

Shanghai Pudong Airport (PVG) er især ramt hårdt, og det har skabt en dominoeffekt til øvrige kinesiske lufthavne, eftersom det er den største lufthavn i Kina til at håndtere gods. Rater er samtidig steget igen på grund af situationen, og mange forsendelser forsinkes eller aflyses.

Vi ser situationen påvirke østgående godsvolumener, da begrænsede volumener losses i PVG for at sikre mere ground time til at læsse vestgående volumener på flyene.

Hos Blue Water fortsætter vi med at monitorere situationen og vi bliver ved med at finde alternative løsninger.

Ræk venligst ud til din lokale Blue Water-kontakt for at få den seneste opdatering. Vi forbliver som altid dedikerede til at flytte din forsendelser på den bedst tænkelige måde.


DAP og DDP til USA – Vigtig info omkring Power of Attorney

Blue Water Shipping tilbyder og anbefaler alle vores kunder DAP- og DDP-løsninger i USA, så kunden selv har kontrollen over sine sendinger fra start til slut.

Når I vælger DDP, er Blue Water gerne behjælpelig med indfortoldning. I den forbindelse skal der altid udfyldes en Power of Attorney (POA).

US Customs Border Protection (CBP) har stramme krav vedrørende underskrifter og dokumentation i forbindelse med udstedelse af POA. Det betyder, at CBP kræver en kopi af kørekort eller pas sammen med POA, samt at de to personer, der underskriver POA, skal have en C-titel: CEO, CCO, COO, CFO ect. Alle andre titler vil ikke blive accepteret.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres lokale kontaktperson hos Blue Water.


Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

  • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
  • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
  • Begrænsede ledige tider på baneramper
  • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
  • Forøgede omkostninger
  • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for de-murrage, detention og storage.

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumen-ter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK. (Med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Baht (svarerende til ca. DKK 10.000).

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection