Høje standarder og forbedringer

Et vigtigt element i vores daglige bestræbelser er, at vi løbende forbedrer beskyttelsen af vores medarbejdere, tilstræber den højeste standard indenfor kvalitet og reducerer vores belastning af miljøet

Health, Safety, Security, Environment & Quality

Engagement, uddannelse og konstant stræben efter at forbedre vores præstationer danner grundlaget for Blue Waters HSSEQ-tiltag.

Et af redskaberne til at opnå det optimale indenfor alle HSSEQ-områder er firmaets Management System, som sikrer løbende forbedringer indenfor alle parametre.

Alle medarbejdere på verdensplan har adgang til systemet, som beskriver ”best practice” i hele organisationen på basis af vores tidligere erfaringer.

Fremragende præstationer kræver teamwork, og alle Blue Waters medarbejdere skal rette sig efter gældende lovgivning, fremme en sikker arbejdsplads og bestræbe sig på at beskytte kollegerne. Dette afspejler vores firmaånd, værdier og kultur. At måle præstationerne er med til at sikre vores fremskridt.

Vi er forpligtede til at tilstræbe de højeste standarder indenfor HSSEQ til beskyttelse af miljøet, vores firma og vores vigtigste aktiv – medarbejderne.

Health

En sund arbejdsplads er altafgørende for firmaets succes. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at være aktive, have det sjovt, skabe interne sociale relationer og styrke vores holdånd og kultur gennem sportsaktiviteter.

Safety

Alle Blue Waters medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til løbende at arbejde på forbedringer, sørge for uddannelse og undervisning af alle medarbejdere, og vi tilstræber en arbejdsplads uden ulykker.

Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for alle kontorer og medarbejdere via firmaets globale Management System.

Security

Firmaets tiltag omfatter sikring af servere og computere, at sørge for tilgængelige beredskabsplaner, hvis det skulle blive nødvendigt, og at vi til enhver tid kan gøre rede for vores medarbejderes færden, når de rejser for firmaet.

Environment

Baseret på definerede forbedringsmål fokuserer Blue Water på løbende at reducere miljøpåvirkningen.

Vores tiltag omfatter en proaktiv indsats  for at reducere spild, energiforbrug, brændstofforbrug og forhindre udslip. Vi motiverer også vores kunder og leverandører til at prioritere miljøvenlig transport.

Kvalitet

Kvalitet er et vigtigt aspekt i Blue Waters daglige bestræbelser for at skabe de bedste løsninger til alle kunder.

Vi har definerede kvalitetsmål og organiserede aktiviteter gældende for alle Blue Waters kontorer i hele verden. For at opnå de tilstræbte standarder har vi en global kvalitetspolitik, som indeholder vores mål og midler til at opnå og opfylde vores kvalitetsmål.

Services og ekspertise

Nødhjælp

Logistik til enheder der leverer humanitær hjælp til katastrofeområder

Befragtning

Befragtning af alle skibstyper til ethvert formål

Udstillinger

Koordinering af transport til/fra udstillinger og industrimesser verden over

Nordatlanten

Transportløsninger med vej-, sø-, og luftfragt til de nordatlantiske lande

Havneagentur

Havnerelaterede services til skibe i forbindelse med havneanløb

Stevedoring

Lastning/losning af skibe samt godsplanlægning og surring & sikring af godset

Oplagring

Oplagring af alle former for handelsvarer, toldoplag samt lagerhotelløsninger

Certificeringer

Blue Waters hovedkontor i Esbjerg er certificeret i henhold til ISO 45001 (Health & Safety), ISO 9001 (Quality) og ISO 14001 (Environment). Vi bestræber os på at supportere vores forretning på allerbedste vis, når det drejer sig om værktøjer og standarder. Vi har blandt andet implementeret en intern virksomhedsproces, som skal fungere som  hjælpeværktøj under en certificeringsproces på 8-12 måneder.

Vi har en målrettet virksomhedskultur, og forretningen bestemmer, om en certificeringsproces skal igangsættes.  Adskillige af vores strategiske lokationer er certificerede, og vi forventer, at flere følger efter.

Farligt og sensitivt gods

Blue Water er godkendt som transportør af alle typer af farligt og sensitivt gods. Vi tilbyder også sikker oplagring og dokumenthåndtering, og vi kender procedurerne for alle typer af forsendelser.

Lovgivningen omkring farligt og sensitivt gods kan for mange synes som en jungle, men med Blue Water som samarbejdspartner kan du være sikker på, at tingene klapper.

Code of Conduct og etik

Blue Water Shippings Code of Conduct lå færdig i 2011. Samme år startede vi processen med global implementering af vores definerede, etiske retningslinjer. Den første implementering er sket gennem udgivelse af Code of Conduct samt supplerende materiale og afholdelse af informationsmøder i hele verden.

Code of Conduct kan hentes på denne hjemmeside. Et printet eksemplar kan rekvireres hos Blue Waters HR-afdeling eller downloades herunder.