HSSEQ - Høje standarder og forbedringer

Et vigtigt element i vores daglige bestræbelser er HSSEQ. At vi løbende forbedrer beskyttelsen af vores medarbejdere, tilstræber den højeste standard indenfor kvalitet og reducerer vores belastning af miljøet

Health, Safety, Security, Environment & Quality

Engagement, uddannelse og konstant stræben efter at forbedre vores præstationer danner grundlaget for Blue Waters HSSEQ-tiltag.

Et af redskaberne til at opnå det optimale indenfor alle HSSEQ-områder er firmaets Management System, som sikrer løbende forbedringer indenfor alle parametre.

Alle medarbejdere på verdensplan har adgang til systemet, som beskriver ”best practice” i hele organisationen på basis af vores tidligere erfaringer.

Fremragende præstationer kræver teamwork, og alle Blue Waters medarbejdere skal rette sig efter gældende lovgivning, fremme en sikker arbejdsplads og bestræbe sig på at beskytte kollegerne. Dette afspejler vores firmaånd, værdier og kultur. At måle præstationerne er med til at sikre vores fremskridt.

Vi er forpligtede til at tilstræbe de højeste standarder indenfor HSSEQ til beskyttelse af miljøet, vores firma og vores vigtigste aktiv – medarbejderne.

Global sundhedspolitik

En sund arbejdsplads er altafgørende for firmaets succes. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at være aktive, have det sjovt, skabe interne sociale relationer og styrke vores holdånd og kultur gennem sportsaktiviteter.

Global sikkerhedspolitik

Alle Blue Waters medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til løbende at arbejde på forbedringer, sørge for uddannelse og undervisning af alle medarbejdere, og vi tilstræber en arbejdsplads uden ulykker.

Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for alle kontorer og medarbejdere via firmaets globale Management System.

Global miljøpolitik

Baseret på definerede forbedringsmål fokuserer Blue Water på løbende at reducere miljøpåvirkningen.

Vores tiltag omfatter en proaktiv indsats  for at reducere spild, energiforbrug, brændstofforbrug og forhindre udslip. Vi motiverer også vores kunder og leverandører til at prioritere miljøvenlig transport.

Global kvalitetspolitik

Kvalitet er et vigtigt aspekt i Blue Waters daglige bestræbelser for at skabe de bedste løsninger til alle kunder.

Vi har definerede kvalitetsmål og organiserede aktiviteter gældende for alle Blue Waters kontorer i hele verden. For at opnå de tilstræbte standarder har vi en global kvalitetspolitik, som indeholder vores mål og midler til at opnå og opfylde vores kvalitetsmål.

Certificeringer

Blue Waters hovedkontor i Esbjerg er certificeret i henhold til ISO 45001 (Health & Safety), ISO 9001 (Quality) og ISO 14001 (Environment). Vi bestræber os på at supportere vores forretning på allerbedste vis, når det drejer sig om værktøjer og standarder. Vi har blandt andet implementeret en intern virksomhedsproces, som skal fungere som  hjælpeværktøj under en certificeringsproces på 8-12 måneder.

Vi har en målrettet virksomhedskultur, og forretningen bestemmer, om en certificeringsproces skal igangsættes. Adskillige af vores strategiske lokationer er certificerede, og vi forventer, at flere følger efter. 

Code of Conduct og etik

Det er nu mere end et årti siden, Blue Water Shipping introducerede firmaets første Code of Conduct.

Vi har siden implementeret disse regler i vores etiske retningslinjer og tilretter løbende vores adfærd i overensstemmelse med det globale forbillede for ansvarlig adfærd.

Vi samarbejder med pålidelige og dedikerede leverandører, da vi tror på at branchen har en fælles forpligtelse.

Download vores Code of Conduct og Supplier Code of Conduct herunder.

Farligt og sensitivt gods

Hos Blue Water tilbyder vi transport af farligt gods, samt sikker oplagring og dokumenthåndtering.

Lovgivningen omkring farligt gods kan for mange synes uoverskuelig, så ræk ud til din nærmeste Blue Water kontakt eller skriv til os for nærmere dialog. 

Blue Water Ethics Line

Blue Water forpligter sig til en åben og ærlig kommunikation som udgangspunkt – ikke som undtagelse.

Rapportering til vores Ethics Line betyder, at enhver medarbejder, kunde eller forretningspartner har ret til at rapportere direkte til Ethics Line uden fare for repressalier eller lignende. Dette kan være, hvis nogen kender til eller har været involveret i uacceptable forhold eller direkte lovovertrædelser, som de på baggrund af etiske overvejelser vælger at afdække eller informere om.

Bemærk at Blue Water respekterer retten til privatliv. Vi behandler udelukkende persondata om medarbejdere, kunder og forretningspartnere til relevante forretningsformål. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, kan du altid finde mere information i vores Privatlivspolitik eller ved at kontakte Corporate Compliance på privacy@bws.net.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Kontakt os

Lad vores specialiserede medarbejdere i HSSEQ afdelingen håndtere din forespørgsel. Kontakt os via formularen.

Service og Ekspertise

Flycharter

Vi løser flycharters til fragt og passagerer over hele verden

Havneagentur

Havnerelaterede services til skibe i forbindelse med havneanløb

HSSEQ

Krav til sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Kemilogistik

Med specialister i kemikalielogistik servicerer vi vores kunder

Lagerhotel

Lagerløsning der inkluderer opbevaring, varepluk, pakning og afsendelse

Messelogistik

Koordinering af transport til/fra udstillinger og industrimesser verden over

Minelogistik

Vi leverer for logistikløsninger til projekter og global mineforsyning

Nordatlanten

Transportløsninger med vej-, sø-, og luftfragt til de nordatlantiske lande

Oplagring

Oplagring af alle former for handelsvarer, toldoplag samt lagerhotelløsninger

Perishables

Vi holder dine perishables friske under transport og opbevaring

Stevedoring

Lastning/losning af skibe samt godsplanlægning og surring & sikring af godset