Generelle betingelser

Her finder du Blue Waters generelle betingelser og et udvalg af gældende love inden for transport- og shippingindustrien

Nem adgang til love og bestemmelser

Få adgang til love og bestemmelser, hvor som helst og når som helst. De fleste kan downloades som PDF filer.

EU har besluttet, at der skal gælde harmoniserede regler for momsfri handel indenfor EU. Dette fremgår af et nyt EU-direktiv ”Quick Fix-direktiv”, hvor der angives forskellige varianter af, hvordan virksomheder kan dokumentere, at deres eksport eller import har fundet sted.

Vi har for nyligt erfaret, at SKAT i Danmark på deres hjemmeside oplyser, at en virksomhed der sælger og sender varer fra Danmark til levering i et andet EU land, må benytte de nationale danske regler og dermed fravælger de nye EU regler i Quick Fix direktivet.
Hvis din virksomhed er importør eller sælger varer der sendes fra andre EU-lande end Danmark, skal du følge de nye regler.

EU Handel Dokumentation

Blue Water i Skandinavien er underlagt Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser:

Nordisk Speditørforbund har i samarbejde med Dansk Erhverv og repræsentanter for erhvervslivets hovedorganisationer i de øvrige nordiske lande forhandlet NSAB 2015 på plads

NSAB 2015 er det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem transportkøber og speditør.

NSAB 2015 (dansk)

NSAB 2015 (engelsk)

NSAB 2015 (norsk)

NSAB 2015 (svensk)

NSAB 2015 (finsk)

Blue Water operates in accordance with the conditions of the ADSP 2017.

ADSP 2017 stands for "Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017" (German Freight Forwarders' Standard Terms and Conditions 2017). ADSP 2017 are the underlying rules and regulations regulating the terms and conditions between the transport purchaser and the freight forwarder. And the regulations defines the roles, responsibilities, and liabilities of all parties involved in logistics and transportation within Germany.

ADSP 2017 (English)

ADSP 2017 (German)

Alle opgaver udføres i henhold til DSHAB 2024.

DSHAB 2024 er det bagvedliggende regelsæt der regulerer forholdene mellem havneoperatør og kunde.

DSHAB 2024 (DA)

Alle opdrag udføres i henhold til Blue Water Shipping A/S's betingelser for skibsmæglervirksomhed.

Betingelser for skibsmæglervirksomhed (EN)

Her kan du finde lokale love, regler og bestemmelser vedrørende transport og shipping.

Trade Compliance

Blue Water har etableret et omfattende complianceprogram og udfører due-diligence, monitorering og opfølgning på forsendelser til identificerede højrisikolande.

Fiata (worldwide)

NCBFAA (USA)

NAFL (UAE)

SLA (Singapore)

BIFA STC 2017 (England-Wales)

BIFA STC 2017 (Scotland)

EU Regulation 2016/679 (German)

EU Regulation 2018/1725 (German)

Fenex (English)

Fenex (Dutch)

CGV TLF 2017 (English)

CGV TLF 2017 (French)

Apat 2000 (English)

Apat 2000 (Portuguese)