Cookie- og privatlivspolitik

Cookies gemmer personlige informationer om dig baseret på hvordan du navigerer rundt på vores website

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Blue Water-koncernen (Blue Water-koncernen eller vi) indhenter og bruger personlige data, som du efterlader via fodspor og/eller leverer, når du besøger vores hjemmeside, www.bws.net, og benytter diverse services og funktioner, som vi tilbyder.

1. Indsamling af personlige data
2. Brug af personlige data, formål og juridisk grundlag
3. Bevarelse
4. Samtykke
5. Sikkerhed
6. Dine rettigheder
7. Links til andre hjemmesider
8. Ændringer af denne privatlivspolitik
9. Kontakt

1. Indsamling af personlige data
Vi informerer dig altid, inden vi indhenter dine personlige data. Vi indhenter følgende personlige data om dig: navn, e-mail-adresse, telefonnummer, information vedrørende web booking (brugernavn) og sporingsnummer (Track & Trace).

Bemærk venligst at nogle data er nødvendige at indhente, for at du kan bruge hjemmesidens funktioner. Hver enkelt af de relevante formularer tilkendegiver, om det er påkrævet eller frivilligt, at du oplyser dine personlig data. Hvis det er påkrævet, at du oplyser personlige data, vil de relevante felter være markeret med en stjerne (*). Hvis du beslutter ikke at at oplyse de pågældende data, er det ikke sikkert, du vil kunne bruge funktionen. For eksempel skal du oplyse dine kontaktdetaljer, for at vi kan svare på en henvendelse fra dig.

Hvis du videregiver personlige data om andre personer end dig selv, anbefaler vi, at du indhenter samtykke fra de relevante personer før du videregiver deres personlige data til os.

Personlige data bliver indhentet, når du bruger funktionerne/aktiviteterne, som er anført nedenfor:
- Nyhedsbrev
- Jobansøgning

2. Brug af personlige data, formål og juridisk grundlag
Når du benytter vores hjemmeside, vil personlige data blive indhentet og brugt til følgende formål:

- Udsendelse af nyhedsbrev
- Rekruttering
- Sporing (Track & Trace)
- Log-in til web booking

Behandlingen af dine personlige data vil i nogle tilfælde være nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som er indgået mellem Blue Water-koncernen og dig/dit firma. Behandlingen kan også være nødvendig for at efterkomme et krav fra dig/dit firma. Endvidere kan behandlingen af dine personlige data skyldes vores legitime interesse i at foretage markedsføring og udvikle og evaluere vores produkter og serviceydelser samt lave statistikker.

Blue Water vil kun bruge dine personlige data til at sende dig produktinformation, newsletters og andet markedsføringsmateriale pr. e-mail, såfremt du har givet dit forudgående og utvetydige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader, at vi kontakter dig uden et sådant samtykke.

Under visse omstændigheder og ifølge lovgivningen kan det blive nødvendigt at videregive data til de offentlige myndigheder. Vi har også lov til at videregive dine personlig data for at bevise, udnytte eller forsvare vores juridiske rettigheder.

I tilfælde af omstrukturering eller samlet eller delvist salg af forretningen vil en eventuel videregivelse af data i den forbindelse ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personlige data.

3. Bevarelse
Blue Water-koncernen sletter dine personlige data, når vi ikke længere behøver dem til opfyldelse af ovennævnte formål. Vi har dog lov til at behandle dine personlige data i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til lovgivningen.

4. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside, indhenter og behandler vi undertiden dine personlige data på basis af dit samtykke hertil.

Bemærk venligst at du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Venligst kontakt os hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte gdpr@bws.dk eller benytte funktionen dertil i nyhedsbrevet.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi med at behandle dine personlige data, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personlige data på andet retsgrundlag , f.eks. i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke få nogen indflydelse på retssikkerheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan det medføre, at du ikke vil være i stand til at benytte de tilbudte funktioner på vores hjemmeside fuldt ud.

5. Sikkerhed
Vi har implementeret hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at tilsikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Derfor gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personlige data.

6. Dine rettigheder
Du har adgangsret til de personlige data om dig selv, som vi behandler og opbevarer – med forbehold af visse lovbestemte undtagelser.

Endvidere har du ret til at gøre indsigelse mod indhentning og yderligere behandling af dine personlige data. Desuden er du berettiget til korrektion af dine personlige data, eller du kan kræve af os, at vi begrænser behandlingen af disse data.

Hvis du forlanger det, vil vi omgående slette de personlige data, som vi har registreret på dig, medmindre vi må fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at forsvare et retsligt krav eller efterkomme et krav fra dig/dit firma.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en oversigt over dine personlige data i et struktureret, almindeligt brugbart, maskinlæsbart format og anmoder os om at sende sådanne data til en anden data controller.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, så kontakt os venligst (se kontaktinformation paragraf 9 nedenfor). I forbindelse med anmodninger vedrørende dine rettigheder bedes du venligst forsyne os med fyldestgørende information – navn og e-mail-adresse - så vi kan håndtere din anmodning og identificere dig. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden én måned.

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data eller de formål, hvortil vi bruger dine data, kan du enten kontakte os, anlægge sag ved en almindelig domstol eller du kan indgive en klage til: gdpr@bws.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. nr. +45 3319 3200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

7. Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for sådanne tredjeparts procedurer for indhentning og behandling af personlige data. Hvis du besøger en hjemmeside tilhørende tredjepart, skal du læse privatlivspolitikken samt andre relevante politikker tilhørende hjemmesideejeren.

8. Ændringer af denne privatlivspolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik - på basis af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og til at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt
Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, korrigere eller slette de personlige data, som vi har registreret på dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på: marketing@bws.dk 

BWS Mobile Registration app
Blue Water Shipping har udviklet BWS Mobile Registration-appen som en kommerciel app. SERVICEN leveres af Blue Water Shipping til følgende formål.

Denne side skal informere besøgende om vores politikker vedrørende indhentning, brug og videregivelse af personlige data, hvis nogen skulle beslutte at gøre brug af vores Service.

Hvis du vælger at gøre brug af vores Service, accepterer du indhentning og brug af data i relation til denne politik. De personlige data, som vi indhenter, bruges til at levere og forbedre Servicen. Vi bruger og deler ikke dine data med nogen, udover hvad der er beskrevet i denne datapolitik.

Betingelserne som anvendes i denne datapolitik har samme betydning som i vores betingelser, som er tilgængelige på BWS Mobile Registration, medmindre andet er defineret i denne datapolitik.

Dataindhentning og -anvendelse
For at du kan få en bedre oplevelse, når du benytter vores Service, kan vi eventuelt bede dig give os visse personligt identificerbare data, herunder for eksempel GPS-sporing. De data, som vi beder om, opbevares af os og benyttes som beskrevet I denne datapolitik.

Denne app benytter tredjeparts-services, som kan indhente oplysninger, der kan bruges til at identificere dig.

Link til tredjeparts-serviceleverandørers datapolitik, som benyttes af appen.

Google Play Services

Log Data
Vi ønsker at informere dig om, at hver gang du benytter vores Service, vil vi i tilfælde af fejl i appen indhente data og informationer (via tredjepartsprodukter), kaldet Log Data, på din telefon. Disse Log Data kan indeholde data som for eksempel din device Internet Protocol (IP-adresse), devicenavn, version af styresystem, konfiguration af appen når du benytter vores Service, tid og dato for benyttelse af vores Service samt andre statistiske oplysninger.

Cookies
Cookies er filer indeholdende en mindre mængde data, som almindeligvis bruges som anonyme, unikke filnavne. Disse sendes til din browser fra de hjemmesider, som du besøger, og lagres på din enheds interne hukommelse.

Denne Service benytter ikke utvetydigt disse “cookies”. Men appen kan anvende tredjepartskode og programbiblioteker, som anvender “cookies” til at indhente data og forbedre deres services. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies og vide, når en cookie bliver sendt til din enhed. Hvis du vælger at afvise vores cookies, kan du risikere ikke at være i stand til at benytte dele af denne Service.

Serviceleverandører
Vi kan anvende tredjepartsfirmaer og -personer af følgende årsager:

 • Til at fremme vores Service
 • Til at levere Servicen på vores vegne
 • Til at udføre Service-relaterede services eller
 • Til at hjælpe os med at analysere hvordan vores Service benyttes

Vi ønsker at informere brugerne af denne Service om, at tredjeparter har adgang til deres personlige data. Grunden hertil er, at tredjeparter skal kunne udføre de opgaver, som de får tildelt på vores vegne. De er dog forpligtet til ikke at videregive eller anvende brugernes data til andre formål.

Sikkerhed
Vi værdsætter din tillid til at give os dine personlige data og bestræber os på at anvende kommercielt acceptable midler til at beskytte dem. Men husk at ingen overførelsesmetode via internettet eller elektronisk lagring er 100 % sikker og pålidelig, og vi kan ikke garantere absolut sikkerhed.

Links til andre sider
Servicen kan indeholde links til andre sider. Klikker du på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til den pågældende side. Vær opmærksom på at disse eksterne sider ikke opereres af os. Derfor tilråder vi stærkt, at du læser datapolitikken for disse hjemmesider. Vi har ingen control over dem og påtager os intet ansvar for indholdet, datapolitikkerne eller procedurerne i relation til tredjeparts hjemmesider eller services.

Børns data
Disse Services henvender sig ikke til børn under 13 år. Vi indhenter ikke forsætligt personlige, identificerbare data fra børn under 13 år. Hvis vi opdager, at et barn under 13 har givet os personlige data, sletter vi omgående disse data fra vores servere. Hvis du er forælder eller værge, og du ved, at dit barn har afgivet personlige data, bedes du kontakte os, så vi kan foretage det nødvendige.

Ændringer til denne datapolitik
Vi opdaterer vores datapolitik fra tid til anden. Derfor anbefaler vi, at du gennemgår denne side med jævne mellemrum for ændringer. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer ved at lægge en ny datapolitik op på siden. Ændringerne træder i kraft i det øjeblik, de lægges op på siden.

Politik for håndtering af personoplysninger i forbindelse med rekruttering
For at komme i betragtning skal du registrere dine personlige oplysninger og relevante dokumenter i vores e-rekrutteringssystem, der er hostet af Emply ApS. Vi anvender persondataforordningens art. 6 (1) (b) og art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Du skal selvfølgelig vide, hvordan vi behandler dine oplysninger:

 • Vi behandler alle dine personlige oplysninger helt fortroligt.
 • Det er kun People & Culture afdelingen og de direkte involverede i rekrutteringen, der får adgang til dine oplysninger.
 • Oplysningerne vil blive anvendt til den aktuelle rekruttering.
 • Selvom du ikke kommer i betragtning til den ansøgte stilling, kan du samtykke til, at vi gemmer og videresender dine oplysninger til en eventuel ledig stilling senere. Vi sletter din ansøgning, personlige papirer og dine personlige oplysninger senest 6 måneder efter, du har registreret dem.
 • E-rekrutteringssystemet hostes af Emply ApS, som vi har indgået en databehandleraftale med, hvoraf det fremgår, at Emply ApS alene hoster oplysninger for os og således hverken må gennemgå eller videredistribuere dine data.
 • Referencer vil ikke blive foretaget uden dit samtykke.
 • Du har i øvrigt ret til indsigt omkring dine oplysninger og kan til enhver tid vælge at få dine data slettet i e-rekrutteringssystemet ved direkte henvendelse til job@bws.dk

Du bedes slette/overstrege dit CPR-nr. i alle de dokumenter, som du vil uploade (fx eksamensbevis).

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte vores GDPR-team på gdpr@bws.dk

Vi glæder os til at behandle din ansøgning.

Med venlig hilsen
People & Culture, Blue Water Shipping A/S