Brexit import og eksport

Hos Blue Water har vi forberedt os på Brexit, så vi kan hjælpe vores kunder sikkert gennem

Hvad betyder handelsaftalen mellem EU og Storbritannien?

I den nye handelsaftale mellem EU og Storbritannien er der nye regler for registrering af virksomheder i henholdsvis EU og Storbritannien. Her kan du finde information om, hvad det betyder for din virksomhed.

Mange nye processer skal implementeres hos godsmodtagere og -afsendere såvel som rederier, toldvæsener, speditører og vognmænd. Vi beder jer derfor om at kontakte os i god tid, inden I ønsker at importere/eksportere mellem EU/UK.

Sådan kan vi sammen sikre, at alle forhold i den nye aftale bliver overholdt, og jeres transporter glider let.

For at opnå nedsat told (præferencetoldbehandling) i importlandet skal eksportøren udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) til importøren. I den forbindelse er der nogle krav til registrering af eksportører i EU og Storbritannien.

På grund af forlænget toldbehandling fra britisk side samt strikse coronarestriktioner, indfører vi et midlertidigt Brexit-tillæg på 9,7 % per sending for fortsat at opretholde vores transportlinjer til og fra Storbritannien. Tillægget gælder alle forsendelser til og fra Storbritannien, Irland og Nordirland. Når situationen er normaliseret, vil vi igen fjerne dette tillæg.

EU kræver, at E​​​​​​​U-eksportører skal være REX-registrerede for at kunne udstede udtalelse om oprindelse til deres kunder i Storbritannien. Således kan EU-producerede varer med en værdi på mere end 6.000 euro importeres toldfrit ind i Storbritannien.

Hvis din virksomhed allerede er REX-registreret, skal den ikke registreres igen.

Læs mere om REX-registrering hos Toldstyrelsen og SKAT.

Storbritannien anvender ikke REX-systemet i forbindelse med handelsaftalen med EU. Det betyder, at virksomheder i Storbritannien, som ønsker at eksportere varer med toldnedsættelse til EU, skal anvende et identifikationsnummer.

Storbritannien har valgt at anvende EORI-nummer som identifikationsnummer, og nummeret skal fremgå af udtalelsen om oprindelse uanset forsendelsens værdi.

Identifikationsnummeret tildeles i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i Storbritannien.

Selvom Irland fortsat er en del af EU, påvirkes transporter hertil også i forbindelse med Brexit. Godset til Irland transiteres gennem Storbritannien. Dette betyder, at der skal udarbejdes et transitdokument (NCTS) på gods til Irland. Derfor vil det være nødvendigt, at Blue Water også får en handelsfaktura fra vores kunder på bookinger til Irland med oprindelsesland, HS-koder, cll-antal samt brutto- og nettovægt.

Som en del af udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU indgår den særlige protokol om Irland og Nordirland, der regulerer den direkte handel med Nordirland. Hovedelementet i protokollen er, at varehandel mellem Nordirland og EU fortsat anses som intern EU-handel efter den 1. januar 2021. Det betyder, at der ikke skal ske toldbehandling, og at momsangivelse og -betaling følger EU-reglerne. Således er der samme krav til handelsfakturaen, som gør sig gældende i forhold til Irland.

Importører kan med tilbagevirkende kraft gøre krav på præferencetoldbehandling i op til tre år efter datoen for importen, forudsat at alle nødvendige oplysninger, der kan dokumentere, at varen har præferenceoprindelse, opbevares.

  • Engelske myndigheder har skærpet kravet til indhold i fakturaer. Derfor accepteres proformafakturaer ikke længere som grundlag for indfortoldning i England.
  • Ved forsendelser til Storbritannien kræves det, at fakturaen indeholder HS-kode(r) på 10-cifre. Dermed er det ikke tilstrækkeligt at oplyse 8-cifre fra HS-koden.
  • Derudover skal fakturaen indeholde øvrige korrekte oplysninger. Læs mere i Blue Waters Brexit Quickguide.
  • Hvis din forsendelsen har mere end tre HS-koder, skal vi modtage en toldspecifikation i Excel-format.

Ved årsskiftet 2021/2022 blev reglerne vedrørende Præferenceoprindelse ændret.

Det vil sige, at der fra og med 1. januar 2022 er fuld grænsekontrol mellem EU og Storbritannien. Det kan have betydning
for jeres forsendelser til Storbritannien.

I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du håndterer de nye regler.

Quickguide til Brexit-regler

Eksporterer eller importerer du varer til/fra Storbritannien? Vi har samlet en simpel guide, der kan hjælpe dig godt på vej gennem Brexit.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål i vores guide, kan du altid kontakt os og få rådgivning om Brexit-reglerne.

Nyttige links

Toldsats

Tjek toldsatsen på varer til Storbrittanien