Brexit import og eksport

Hos Blue Water har vi forberedt os på Brexit, så vi kan hjælpe vores kunder sikkert gennem

Hvad betyder handelsaftalen mellem EU og Storbritannien?

I handelsaftalen mellem EU og Storbritannien er regler for registrering af virksomheder i henholdsvis EU og Storbritannien. Her kan du finde information om, hvad det betyder for din virksomhed.

Mange nye processer skal implementeres hos godsmodtagere og -afsendere såvel som rederier, toldvæsener, speditører og vognmænd. Vi beder jer derfor om at kontakte os i god tid, inden I ønsker at importere/eksportere mellem EU/UK.

Sådan kan vi sammen sikre, at alle forhold bliver overholdt, og jeres transporter glider let.

For at opnå nedsat told (præferencetoldbehandling) i importlandet skal eksportøren udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) til importøren. I den forbindelse er der nogle krav til registrering af eksportører i EU og Storbritannien.

Fra 1. januar 2022 skal EU-eksportører være REX-registrerede for at importere EU-producerede varer med en samlet værdi på mere end 6000 EUR toldfrit ind i Storbritannien.

Dette skal fremgå af fakturaen på engelsk:
The exporter of the products covered by this document (exporter reference no. REX [insert number]) declares that these products are of [Country of Origin] preferential origin.

Hvis din virksomhed allerede er REX-registreret, skal den ikke registreres igen. Læs mere om REX-registrering hos Toldstyrelsen og SKAT.

I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du håndterer de nye regler.

Storbritannien anvender ikke REX-systemet i forbindelse med handelsaftalen med EU. Det betyder, at virksomheder i Storbritannien, som ønsker at eksportere varer med toldnedsættelse til EU, skal anvende et identifikationsnummer.

Storbritannien har valgt at anvende EORI-nummer som identifikationsnummer, og nummeret skal fremgå af udtalelsen om oprindelse uanset forsendelsens værdi.

Identifikationsnummeret tildeles i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i Storbritannien.

Selvom Irland fortsat er en del af EU, påvirkes transporter hertil også i forbindelse med Brexit. Godset til Irland transiteres gennem Storbritannien. Dette betyder, at der skal udarbejdes et transitdokument (NCTS) på gods til Irland. Derfor vil det være nødvendigt, at Blue Water også får en handelsfaktura fra vores kunder på bookinger til Irland med oprindelsesland, HS-koder, cll-antal samt brutto- og nettovægt.

Som en del af udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU indgår den særlige protokol om Irland og Nordirland, der regulerer den direkte handel med Nordirland. Hovedelementet i protokollen er, at varehandel mellem Nordirland og EU fortsat anses som intern EU-handel efter den 1. januar 2021. Det betyder, at der ikke skal ske toldbehandling, og at momsangivelse og -betaling følger EU-reglerne. Således er der samme krav til handelsfakturaen, som gør sig gældende i forhold til Irland.

Importører fra UK-EU kan med tilbagevirkende kraft gøre krav på præferencetoldbehandling (toldnedsættelse) i op til 3 år efter datoen for importen. Det kræver, at alle nødvendige oplysninger, der kan dokumentere varens oprindelsesland (præferenceoprindelse), opbevares.

  • Engelske myndigheder har skærpet kravet til indhold i fakturaer. Derfor accepteres proformafakturaer ikke længere som grundlag for indfortoldning i England.
  • Ved forsendelser til Storbritannien kræves det, at fakturaen indeholder HS-kode(r) på 10-cifre. Dermed er det ikke tilstrækkeligt at oplyse 8-cifre fra HS-koden.
  • Derudover skal fakturaen indeholde øvrige korrekte oplysninger. Læs mere i vores Brexit-guide.
  • Hvis din forsendelsen har mere end tre HS-koder, skal vi modtage en toldspecifikation i Excel-format.

Fra marts 2023 kommer et nyt toldsystem i UK, men Blue Water er allerede gået i gang med skiftet fra CHIEF til CDS 1. august 2022.

Læs mere i vores dedikerede CDS-guide for en nem overgang.

Guide til Brexit-regler

Eksporterer eller importerer du varer til/fra Storbritannien? Vi har samlet en simpel guide, der kan hjælpe dig godt på vej gennem Brexit.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål i vores guide, kan du altid kontakt os og få rådgivning om Brexit-reglerne.