Trafikinfo vedrørende vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

 

Januar 2022 

Konsekvenser ved ny EU-Vejpakke fase to 

Fra 2. februar 2022 træder EU-Vejpakkens fase to i kraft. Hos Blue Water følger vi til enhver tid den gældende lovgivning, og samme krav stiller vi også til de vognmænd, der kører for os. 

Væsentlige elementer ændret i EU-Vejpakke fase to dækker bl.a. over:

 • Return to home
  Chauffør skal returnere til hjemland hver 4. uge og lastbil hver 8. uge, hvilket blandt andet medfører tabte produktionsdage, som der skal kompenseres for.
 • Stramning af regler vedrørende cabotagekørsel
  Udenlandsk vognmand må maksimalt køre 3 cabotageture indenfor 7 dage – herefter karensperiode/pause i 4 dage. Kørsel i forbindelse med kombineret transport betragtes også som cabotage.
 • Minimumsløn
  Aflønning af udenlandsk vognmand ved cabotagekørsel, kombineret transport eller international tredjelandskørsel skal ske i henhold til minimumsløn i forhold til det EU-land, der køres i. Eksempel på tredjelandskørsel: litauisk vognmand, der kører mellem Danmark og Frankrig.
 • Krav om registrering
  Der indføres krav om registrering ved cabotage, kombineret transport og tredjelandskørsel i det europæiske IMI-system.
 • Strengere dokumentationskrav
  Chauffør skal ved vejsidekontrol til enhver tid kunne dokumentere sin færden, f.eks. ved at fremvise fragtbreve for en periode på minimum 7 dage.
 • Straf og sanktioner
  Ved manglende registrering og dokumentation skærpes bødestørrelsen, og ved gentagelse fordobles bøden.
 • Ændret beskatning for polske, rumænske og bulgarske vognmænd
  I disse lande ændres beskatningen af løn til chauffører, hvilket svarer til en stigning i bruttoomkostningerne med op til 40%.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i Blue Water.


Januar 2022

Europæiske helligdage 2022

Download PDF