Trafikinfo vedrørende vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information om transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

November 2023

Tysk CO2-maut (vejskat) vedtaget 

Ultimo oktober vedtog det tyske parlament stigningen på CO2-maut pr. 1. december 2023. For 5-akslet vogntog EURO-6 beløber stigningen sig til 83,2%. Fra 1. december kan du på vores hjemmeside se de nye takster for EU Road Tax.

Hvor gælder maut-stigningen?

 • Fragt til og fra Tyskland
 • Transit gennem Tyskland, f.eks. fra Polen til Belgien 

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at række ud til din sædvanlige Blue Water-kontakt.


September 2023

EU Emissions Trading System (ETS)

Fra den 1. januar 2024 introduceres ETS, som rammer færgefarten indenfor samarbejdet i EU/EØS. ETS er en emissionsafgift (CO2) gældende for kommercielle færger, dvs. færger med gods og passagerer på minimum 5000 bruttotonnage. Implementeringen foretages gradvist på følgende vis:

 • Betaling af 40% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2024
 • Betaling af 70% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2025
 • Betaling af 100% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2026

ETS vil bl.a. påvirke fragtomkostningerne til/fra Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande. Vi følger udmeldinger fra færgeselskaber/rederier og følger op med information i efteråret.


Januar 2022

Konsekvenser ved ny EU-vejpakke fase to

Fra 2. februar 2022 træder EU-Vejpakkens fase to i kraft. Hos Blue Water følger vi til enhver tid den gældende lovgivning, og samme krav stiller vi også til de vognmænd, der kører for os.

Væsentlige elementer ændret i EU-Vejpakke fase to dækker bl.a. over:

 • Return to home
  Chauffør skal returnere til hjemland hver 4. uge og lastbil hver 8. uge, hvilket blandt andet medfører tabte produktionsdage, som der skal kompenseres for.
 • Stramning af regler vedrørende cabotagekørsel
  Udenlandsk vognmand må maksimalt køre 3 cabotageture indenfor 7 dage – herefter karensperiode/pause i 4 dage. Kørsel i forbindelse med kombineret transport betragtes også som cabotage.
 • Minimumsløn
  Aflønning af udenlandsk vognmand ved cabotagekørsel, kombineret transport eller international tredjelandskørsel skal ske i henhold til minimumsløn i forhold til det EU-land, der køres i. Eksempel på tredjelandskørsel: litauisk vognmand, der kører mellem Danmark og Frankrig.
 • Krav om registrering
  Der indføres krav om registrering ved cabotage, kombineret transport og tredjelandskørsel i det europæiske IMI-system.
 • Strengere dokumentationskrav
  Chauffør skal ved vejsidekontrol til enhver tid kunne dokumentere sin færden, f.eks. ved at fremvise fragtbreve for en periode på minimum 7 dage.
 • Straf og sanktioner
  Ved manglende registrering og dokumentation skærpes bødestørrelsen, og ved gentagelse fordobles bøden.
 • Ændret beskatning for polske, rumænske og bulgarske vognmænd
  I disse lande ændres beskatningen af løn til chauffører, hvilket svarer til en stigning i bruttoomkostningerne med op til 40%.

Har du spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din normale kontaktperson i Blue Water.