Trafikinfo vedrørende vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information om transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

September 2023

Markant stigning på maut (tysk vejskat) forventes

Tyskland har varslet en stigning på tysk vejskat på 70,5% (4-akslet) / 83,2% (5-akslet) for en Euro 6-lastbil fra 1. december 2023. Stigningen skyldes CO2-afgifter på lastbilers kørsel på de tyske motorveje, som vil blive opkrævet via det tyske maut-system. Afgifterne vil i første omgang være gældende til 30. juni 2024, hvis det bliver en realitet. Det tyske parlament skal først stemme endeligt om denne beslutning i slutningen af oktober 2023.  

For nuværende betaler en 4-akslet Euro 6-lastbil 0,19 EUR pr. km, men pr. 1. december 2023 forventes det, at beløbet stiger til 0,324 EUR pr. km. Stigningen er på 0,134 EUR pr. kørt km svarende til ca. 1 DKK pr. kørt km, og på 5-akslet lastbil er stigningen ca. 1,18 DKK. CO2-afgiften betyder, at de samlede fragtomkostninger vil stige på kørsel til/fra Tyskland samt på transit gennem Tyskland. Gennem Tyskland til fx Østrig og Schweiz er der mere end 1000 km, så stigningen vil være mærkbar.

Vi holder nøje øje med beslutningsprocessen i Tyskland, og når der er truffet en beslutning, vil vi komme med opfølgende information om udfaldet. 


September 2023

EU Emissions Trading System (ETS)

Fra den 1. januar 2024 introduceres ETS, som rammer færgefarten indenfor samarbejdet i EU/EØS. ETS er en emissionsafgift (CO2) gældende for kommercielle færger, dvs. færger med gods og passagerer på minimum 5000 bruttotonnage. Implementeringen foretages gradvist på følgende vis:

 • Betaling af 40% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2024
 • Betaling af 70% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2025
 • Betaling af 100% af rapporterede emissioner pr. 1. januar 2026

ETS vil bl.a. påvirke fragtomkostningerne til/fra Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande. Vi følger udmeldinger fra færgeselskaber/rederier og følger op med information i efteråret.


Januar 2022

Konsekvenser ved ny EU-vejpakke fase to

Fra 2. februar 2022 træder EU-Vejpakkens fase to i kraft. Hos Blue Water følger vi til enhver tid den gældende lovgivning, og samme krav stiller vi også til de vognmænd, der kører for os.

Væsentlige elementer ændret i EU-Vejpakke fase to dækker bl.a. over:

 • Return to home
  Chauffør skal returnere til hjemland hver 4. uge og lastbil hver 8. uge, hvilket blandt andet medfører tabte produktionsdage, som der skal kompenseres for.
 • Stramning af regler vedrørende cabotagekørsel
  Udenlandsk vognmand må maksimalt køre 3 cabotageture indenfor 7 dage – herefter karensperiode/pause i 4 dage. Kørsel i forbindelse med kombineret transport betragtes også som cabotage.
 • Minimumsløn
  Aflønning af udenlandsk vognmand ved cabotagekørsel, kombineret transport eller international tredjelandskørsel skal ske i henhold til minimumsløn i forhold til det EU-land, der køres i. Eksempel på tredjelandskørsel: litauisk vognmand, der kører mellem Danmark og Frankrig.
 • Krav om registrering
  Der indføres krav om registrering ved cabotage, kombineret transport og tredjelandskørsel i det europæiske IMI-system.
 • Strengere dokumentationskrav
  Chauffør skal ved vejsidekontrol til enhver tid kunne dokumentere sin færden, f.eks. ved at fremvise fragtbreve for en periode på minimum 7 dage.
 • Straf og sanktioner
  Ved manglende registrering og dokumentation skærpes bødestørrelsen, og ved gentagelse fordobles bøden.
 • Ændret beskatning for polske, rumænske og bulgarske vognmænd
  I disse lande ændres beskatningen af løn til chauffører, hvilket svarer til en stigning i bruttoomkostningerne med op til 40%.

Har du spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din normale kontaktperson i Blue Water.