Trafikinfo vedrørende vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

 

Januar 2022 

Konsekvenser ved ny EU-Vejpakke fase to 

Fra 2. februar 2022 træder EU-Vejpakkens fase to i kraft. Hos Blue Water følger vi til enhver tid den gældende lovgivning, og samme krav stiller vi også til de vognmænd, der kører for os. 

Væsentlige elementer ændret i EU-Vejpakke fase to dækker bl.a. over:

 • Return to home
  Chauffør skal returnere til hjemland hver 4. uge og lastbil hver 8. uge, hvilket blandt andet medfører tabte produktionsdage, som der skal kompenseres for.
 • Stramning af regler vedrørende cabotagekørsel
  Udenlandsk vognmand må maksimalt køre 3 cabotageture indenfor 7 dage – herefter karensperiode/pause i 4 dage. Kørsel i forbindelse med kombineret transport betragtes også som cabotage.
 • Minimumsløn
  Aflønning af udenlandsk vognmand ved cabotagekørsel, kombineret transport eller international tredjelandskørsel skal ske i henhold til minimumsløn i forhold til det EU-land, der køres i. Eksempel på tredjelandskørsel: litauisk vognmand, der kører mellem Danmark og Frankrig.
 • Krav om registrering
  Der indføres krav om registrering ved cabotage, kombineret transport og tredjelandskørsel i det europæiske IMI-system.
 • Strengere dokumentationskrav
  Chauffør skal ved vejsidekontrol til enhver tid kunne dokumentere sin færden, f.eks. ved at fremvise fragtbreve for en periode på minimum 7 dage.
 • Straf og sanktioner
  Ved manglende registrering og dokumentation skærpes bødestørrelsen, og ved gentagelse fordobles bøden.
 • Ændret beskatning for polske, rumænske og bulgarske vognmænd
  I disse lande ændres beskatningen af løn til chauffører, hvilket svarer til en stigning i bruttoomkostningerne med op til 40%.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i Blue Water.


Januar 2022

Europæiske helligdage 2022

Download PDF


December 2021

Afgange jul & nytår 2021/2022

Download PDF


februar 2021

Status på det europæiske transportmarked

Lige nu ser vi et overophedet europæisk transportmarked. På et overordnet plan er volumener og mængder efterhånden på et niveau, som er væsentligt højere end de seneste 12 måneder – også før COVID-19. Det betyder, at det er vanskeligt at finde den fornødne kapacitet.

 • I Norden er niveauet i foråret 2021 over det, vi har kendt de seneste 12-18 måneder, og volumen er væsentligt oppe. Særligt i Danmark opleves pres på den udenlandske kapacitet grundet de skærpede cabotage-regler
 • I Storbritannien er mængderne på samme niveau som før Brexit. Dog er produktionstiden (antallet af dage som en trailer bruger på en tur) øget med 3-4 dage og i nogle tilfælde endnu flere
 • I Tyskland og Benelux-landene er mængderne nu over samme periode i 2019 – og endnu højere end samme periode i 2020. Det samme gælder Sydeuropa, dog i mindre grad. I Centraleuropa ligger volumen væsentligt over niveau – specielt ud af Polen og Tjekkiet.

Vi ser ind i et marked under stort kapacitetspres, som vi ikke har set lignende i mange år. Udfordringerne forventes at præge resten af 2021.

Hos Blue Water gør vi alt, hvad vi kan, for at løse jeres transporter til aftalt tid uden at gå på kompromis med kvalitet eller service. Dog må vi erkende, at selvom vi undersøger alle muligheder, så kan der desværre opstå forsinkelser.


JANUAR 2021

Ændrede regler for sættevogne læsset på ”lommevogne” i Danmark

Der er sket en ændring, og forbuddet er ændret, så togene nu må transportere med lommevogne fra den dansk/tyske grænse til baneterminalen i Padborg. Det betyder, at driften forventes at normalisere sig i løbet af uge 7. Dog må det forventes, at baneafgange kan aflyses eller blive forsinkede, hvorfor transittiderne fortsat kan variere.

Vi gør vores absolut bedste for, at vores kunder ikke bliver berørt af disse uregelmæssigheder, og vi vil løbende informere jer.


December 2020

Italiensk vejrsituation påvirker trafikken

OPDATERING! Banestrækningen ved Brenner og Norditalien forventes lukket indtil 12. december 2020 kl. 14. Store forsinkelser må forventes, og det er fortsat uvist, hvornår trafikken er tilbage til normalen.

I Italien er der faldet store mængder sne på kort tid, og samtidig med dette opstår oversvømmelser. Derfor er banetransporten indstillet indtil videre. Meldingen fra Italien lyder på, at intet kører regelmæssigt, og man bør derfor forvente store forsinkelser.

Forsinkelserne gælder alle transportformer, da den samlede kapacitet ikke omgående kan flyttes fra bane til vej, og vejrsituationen vil derfor udfordre den generelle kapacitet på markedet.

Blue Water beklager besværet, dette vil have for vores kunder, og holder jer løbende opdateret om situationen. Ved spørgsmål henviser vi til, at du tager fat i din daglige Blue Water kontaktperson.