Trafikinfo vedr. vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

 

NEW

Afgange jul & nytår 2021/2022

Download PDF


Status på det europæiske transportmarked

Lige nu ser vi et overophedet europæisk transportmarked. På et overordnet plan er volumener og mængder efterhånden på et niveau, som er væsentligt højere end de seneste 12 måneder – også før COVID-19. Det betyder, at det er vanskeligt at finde den fornødne kapacitet.

  • I Norden er niveauet i foråret 2021 over det, vi har kendt de seneste 12-18 måneder, og volumen er væsentligt oppe. Særligt i Danmark opleves pres på den udenlandske kapacitet grundet de skærpede cabotage-regler
  • I Storbritannien er mængderne på samme niveau som før Brexit. Dog er produktionstiden (antallet af dage som en trailer bruger på en tur) øget med 3-4 dage og i nogle tilfælde endnu flere
  • I Tyskland og Benelux-landene er mængderne nu over samme periode i 2019 – og endnu højere end samme periode i 2020. Det samme gælder Sydeuropa, dog i mindre grad. I Centraleuropa ligger volumen væsentligt over niveau – specielt ud af Polen og Tjekkiet.

Vi ser ind i et marked under stort kapacitetspres, som vi ikke har set lignende i mange år. Udfordringerne forventes at præge resten af 2021.

Hos Blue Water gør vi alt, hvad vi kan, for at løse jeres transporter til aftalt tid uden at gå på kompromis med kvalitet eller service. Dog må vi erkende, at selvom vi undersøger alle muligheder, så kan der desværre opstå forsinkelser.


Ændrede regler for sættevogne læsset på ”lommevogne” i Danmark

Der er sket en ændring, og forbuddet er ændret, så togene nu må transportere med lommevogne fra den dansk/tyske grænse til baneterminalen i Padborg. Det betyder, at driften forventes at normalisere sig i løbet af uge 7. Dog må det forventes, at baneafgange kan aflyses eller blive forsinkede, hvorfor transittiderne fortsat kan variere.

Vi gør vores absolut bedste for, at vores kunder ikke bliver berørt af disse uregelmæssigheder, og vi vil løbende informere jer.


Italiensk vejrsituation påvirker trafikken

OPDATERING! Banestrækningen ved Brenner og Norditalien forventes lukket indtil 12. december 2020 kl. 14. Store forsinkelser må forventes, og det er fortsat uvist, hvornår trafikken er tilbage til normalen.

I Italien er der faldet store mængder sne på kort tid, og samtidig med dette opstår oversvømmelser. Derfor er banetransporten indstillet indtil videre. Meldingen fra Italien lyder på, at intet kører regelmæssigt, og man bør derfor forvente store forsinkelser.

Forsinkelserne gælder alle transportformer, da den samlede kapacitet ikke omgående kan flyttes fra bane til vej, og vejrsituationen vil derfor udfordre den generelle kapacitet på markedet.

Blue Water beklager besværet, dette vil have for vores kunder, og holder jer løbende opdateret om situationen. Ved spørgsmål henviser vi til, at du tager fat i din daglige Blue Water kontaktperson.


Europæiske helligdage 2021

Download PDF


Forbud mod transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”

OPDATERING! En række involverede virksomheder – Hector Rail, TX Logistics og HUPAC – har nu fået godkendt kørsel med trailer på lommevogne. Vi forventer derfor normal trafik på Italien i løbet af næste uge (uge 4). Blue Waters Italiens-team holder naturligvis kunderne løbende informeret.

Blue Water gør opmærksom på, at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) pr. 8. januar 2019 har forbudt al transport af trailere læsset på ”lommevogne” på det danske jernbanenet.

Dette får desværre konsekvenser for dele af vores trafik til og fra Italien.

Vi søger naturligvis alternative løsninger, såsom togløsninger mellem Italien og Nordtyskland og naturligvis landevejsbiler. Dette er dog en større udfordring, og vi kan desværre ikke garantere hverken afgangsdage, transittider eller pris.

Forbuddet indføres på baggrund af hensynet til jernbanesikkerheden, og efter at TBST den 7. januar har overværet en test forestået af Havarikommissionen og der observeret, at der kan være risiko for, at sættevognen ikke låses sikkert fast til skammel/saddel ved læsning på godsvogne af typen ’lommevogne’.

Forbuddet gælder indtil de jernbanevirksomheder, der fragter gods på jernbanenettet, har opfyldt en række betingelser.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson.


International lastbiltrafik rammes af EU-dom

I december 2017 afsagde EU-Domstolen dom i en sag anlagt af et belgisk vognmandsfirma. Dommen fastslog at lastbilchauffører fremover ikke må opholde sig i lastbilen under deres 45-timers hvil, som ellers har været proceduren i årtier. Denne nye begrænsning er i fremtiden gældende for alle EU-lande.

Det betyder, at chauffører skal finde andre overnatningsmuligheder, som eksempelvis hotel eller lignende. Dette nye forhold vil øge omkostningerne for branchen, som i forvejen er hårdt ramt af manglende kapacitet på europæisk plan.

Forbuddet og skærpet kontrol vil ikke gøre det nemmere at tiltrække nye chauffører, men vil forværre situationen med mangel på chauffører i Europa.

Vi følger udviklingen tæt og holder vores kunder opdateret.


Parkeringsrestriktion påvirker lastbiltrafikken

Transportudvalget og Transportministeren er i fællesskab nået til enighed om en 25-timers parkeringsrestriktion for lastbiler. Dette træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Denne restriktion betyder, at lastbiler fremadrettet ikke har mulighed for at holde deres weekendhvil på danske statslige rastepladser. De vil i stedet være henvist til kommunale veje og rastepladser, som tillader lastbilparkering, eller private parkeringspladser.

I tillæg til restriktionen blev det sidste år fastlagt, at lastbilchauffører ikke må opholde sig i deres førerhus under 45-timers hvilet. En praksis som efterhånden finder fodfæste i flere europæiske lande.

Både restriktionen og bestemmelsen om 45-timers hvilet fører store udfordringer med sig. Både ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og et logistisk synspunkt. Forsikringsproblematikken kan opstå, såfremt gods ombord på en lastbil står ubevogtet hen under et hvil, som efter forskrifterne skal foregå udenfor lastbilen. Ligeledes kan der opstå en logistisk problematik i forbindelse med transporter, hvor længere hvil er påkrævet.

Vi følger sagen tæt, og du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale Blue Water-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.