Søfragt tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

 

Brændstoftillæg

Per 9. august 2022

Grønland: 29,54%
Containerkørsel: 41,3%

Vær opmærksom på, at dieselolietillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- og prissætningsstruktur.


Maut-satser pr. 1. januar 2019

De tyske myndigheder har fastlagt Maut-satser, som er gældende per 1. januar 2019.

Det betyder en stigning på alle former for vejtransporter til og fra Tyskland samt transit.

Stigningen i Maut betyder følgende for eksempelvis containerkørsler til og fra Hamburg og Bremerhaven:

  • Maut på kørsel via Hamburg stiger fra DKK 245 til DKK 340
  • Maut på kørsel via Bremerhaven stiger fra DKK 563 til DKK 650

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt venligst din lokale Blue Water-medarbejder.