Stevedoring - Sikker håndtering af gods

Blue Waters professionelle stevedorer og skibskonstruktører er specialister i at håndtere alle former for massegods, projektgods, sværgods og stykgods

Lastning, losning og sikring af gods

Vores stevedoreformænd, hvoraf mange er tidligere overstyrmænd og kaptajner, arrangerer lastning, stuvning, sikring og surring af gods ombord på skibene samt overvåger losning af skibene.

Stevedoreydelserne leveret af Blue Waters professionelle teams omfatter konventionel lastning, grablosning og håndtering af ro/ro-skibe og containere ved hjælp af stationære og mobile havnekraner.

Andre tilhørende serviceydelser indenfor stevedoring inkluderer godsplanlægning, godskontrol, projektestimater, supercargo, surring, sikring og oplagring.

Desuden råder vi over det mest moderne udstyr til at sikre en præcis, effektiv og gnidningsløs godshåndtering. Vi går aldrig på kompromis med sikkerhed og kvalitet – dit gods vil altid være i sikre hænder hos os.

Opsyn og sikre operationer

Det er vores supercargoers ansvar at sikre, at stevedorerne udfører sikker og effektiv lastning og losning af skibene. Blue Waters supercargo-specialister rejser ud for at føre opsyn med alle faser i projekter, som udføres i de travleste havne i hele verden.

Det er vores mål at sikre, at godset bliver løftet, sikret og surret korrekt, og at sikkerheden for alle på lokationen er i top både før, under og efter operationen.

Udvalgte stevedoring services

Specialtransporter

Vores team af speditører med speciale i overdimensioneret gods elsker udfordringer. De vil ikke brokke sig over, at godset er stort. De er erfarne og kvalificerede til at finde en løsning.

Bulkgods

Vores erfarne og kompetente stevedore-teams sørger for, at al lastning og losning udføres på en måde, der beskytter både godset og bulkskibets skrogkonstruktion – og naturligvis stevedorene selv.

Vindmøller

Når vi udvikler idéer, er det til gavn for vores kunder. Innovation er vores måde at holde os ajour med vindmølleindustriens krav, hvor møller og komponenter til kun bliver større.

Ro/Ro-sendinger

At rulle godset af og på skibet kræver stor omhyggelighed. Vi ved, at den mindste fejl eller uopmærksomhed kan blive en kostbar affære. Vi holder altid skarpt øje med både skib og gods.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Kontakt os

Lad vores specialiserede medarbejdere indenfor stevedoring håndtere din forespørgsel. Kontakt os via formularen.

Service og Ekspertise

Flycharter

Vi løser flycharters til fragt og passagerer over hele verden

Havneagentur

Havnerelaterede services til skibe i forbindelse med havneanløb

HSSEQ

Krav til sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Kemilogistik

Med specialister i kemikalielogistik servicerer vi vores kunder

Lagerhotel

Lagerløsning der inkluderer opbevaring, varepluk, pakning og afsendelse

Messelogistik

Koordinering af transport til/fra udstillinger og industrimesser verden over

Minelogistik

Vi leverer for logistikløsninger til projekter og global mineforsyning

Nordatlanten

Transportløsninger med vej-, sø-, og luftfragt til de nordatlantiske lande

Oplagring

Oplagring af alle former for handelsvarer, toldoplag samt lagerhotelløsninger

Perishables

Vi holder dine perishables friske under transport og opbevaring

Stevedoring

Lastning/losning af skibe samt godsplanlægning og surring & sikring af godset