Ansvarlighed

Hver dag sætter vi fokus på at reducere vores negative påvirkning af det miljø og samfund, vi er en del af. Vi arbejder med en række strategiske initiativer, som hjælper os med at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Vi forpligter os til at tage vare på jorden og befolkningen

Ansvarlighed er dybt forankret i vores kerneværdier. Vi fokuserer på at være en konstruktiv og tillidsfuld partner og medspiller i et dynamisk og foranderligt globalt marked, hvor ansvarlighed er afgørende for at lykkes. Ansvarlighed for mennesker og kloden lige så vel som en dedikeret indsats for at skabe positive forandringer og forbedringer.

Vi repræsenterer en industri, som bærer en stor del af ansvaret for den globale CO2-udledning. Og vi spiller en afgørende rolle i at løse de reducerende tiltag på globalt plan. Både i vores egne operationer lige så vel som ved at tilbyde grønnere logistikløsninger med indflydelse på vores kunders forsyningskæder.

Ansvarlighed handler dog om mere end at reducere udledning. Vi har også en indflydelse på samfundet sociale udfordringer samt muligheder for positiv udvikling gennem de jobs, vi skaber som global virksomhed.

Derfor arbejder vi strategisk og målbart med udfordringer og muligheder forbundet til Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) (ESG). Vi har implementeret en række initiativer, som skal lede vejen for vores medarbejdere, kunder og partnere. Arbejdet med ESG og bæredygtighed er en rejse der kalder på forandring og omstilling, og derfor udvikler vi os konstant.

Heldigvis har vi flere muligheder end nogensinde for at arbejde med medarbejdere, kunder, myndigheder, eksperter, NGO’er og andre aktører - lokalt og globalt – for at drive en reel og nødvendig forandring og proaktivt bygge en mere bæredygtig fremtid.

Det er nu, vi skal handle. Lad os arbejde grønnere sammen.

Vores ansvar

Som troværdig leverandør af transport og logistik skal vi kunne mere end at levere til tiden. Det kræver også, at vi har en holdning til de udfordringer, vi står overfor i det globale samfund. Vi beskytter vores værdier, vores integritet, den omverden vi er en del af, og vi driver en virksomhed med respekt for vores omgivende samfund og medarbejdere. Som en global aktør og bidragsyder til samfundet fokuserer vi på at forstærke vores positive indflydelse, og vi arbejder med pålidelige og dedikerede leverandører, fordi vi tror på, at transport- og logistikbranchen har et fælles ansvar.

Vores mission

At skabe løsninger sammen er grundlaget for alt, hvad vi gør, og vores mission er at være de bedste i byen alle de steder, vi opererer. Gennem tætte og langsigtede relationer til vores kunder, tilfører vi værdi og bestræber os på at være det foretrukne valg, fordi vi agerer med troværdighed og leverer unikke services og skræddersyede løsninger. Derudover bestræber vi os på at være en attraktiv og inkluderende arbejdsplads med en blomstrende kultur, hvor enhver medarbejder bliver opmuntret til at udvikle sig og udnytte sit potentiale i et stærkt team baseret på holdånd og kerneværdier.

Vores værdier

  • Vi spiller som et hold – og vi spiller for at vinde
  • Farven på service er blå – vi arbejder hver dag passioneret for at yde bedre service til kunder over hele verden
  • Vi holder, hvad vi lover – fordi hele vores forretning er bygget på tillid
  • Vi tror på stærke og langvarige relationer – som gør det muligt for alle parter at drive en god forretning
  • Vores ansvar rækker udover vores forretning – vi tager vare på hinanden, vores samarbejdspartnere og samfundet
  • Vi udfordrer status quo – vi stræber efter at forbedre vores effektivitet