Køletransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer

Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.

 

Gældende for eksport/import køletransporter via vej, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.


Brændstoftillæg

Juni 2023

Reefer: 47,43%

Maj 2023

Reefer: 52,03%

 

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.

Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.