Trafikinfo vedrørende søfragt

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information om transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende søfragt på global basis. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.

Juli 2024

Fortsat længere transittider og mulige ratestigninger Fjernøsten-Europa

Søfragtssituationen på ruterne fra Fjernøsten til Europa er fortsat udfordrede på grund af længere transittider omkring Kap Det Gode Håb, mens Houthi-angrebene fortsætter i Det Røde Hav.  

En betydelig del af den globale flåde er i øjeblikket fanget på grund af trængsel i havne rundt om i verden, hvor skibe venter på at komme ind. Det skaber igen forsinkelser i skibenes rotation og flaskehalse, også kendt som port congestion. 

Som følge heraf har markedet oplevet ratestigninger og set SCFI stige markant siden slutningen af marts og frem til nu (uge 28, 2024). Vi har informeret vores kunder om ratestigninger pr. 1. juli, og transportørerne har annonceret yderligere stigninger på omkring 500 USD/TEU pr. 15. juli. 

Vi overvåger situationen, herunder både rateniveauet og betydningen af plads og udstyr, for at sikre, at vi kan få den fornødne plads på skibene. 

Tyrkiet-Nordeuropa

Transportører indfører ERC (Equipment Recovery Charge) eller EEIS (Empty Equipment Imbalance Surcharge), da de oplever mangel på udstyr i de fleste havne i Tyrkiet. Gebyret varierer fra havn til havn, så tag fat i din lokale Blue Water-kontakt, hvis du vil vide, hvad omkostningerne er i de forskellige tyrkiske havne.

Generelt arbejder vi tæt sammen med vores faste transportører i de forskellige alliancer for altid at have de bedste muligheder for at sikre plads og udstyr, og vi opfordrer dig til at holde tæt kontakt med din faste Blue Water-kontakt i den kommende tid, for at vi kan finde de rigtige løsninger, der matcher dine forsyningsbehov.


Forår 2024

Opdatering på situationen i Det Røde Hav

Situationen i Det Røde Hav er stort set uændret, og i forhold til kompleksiteten og intensiteten i situationen er der desværre ingen endelig løsning i den nærmeste fremtid.

Det betyder fortsat, at omkring 90 % af de skibe, der normalt bruger Suezkanalen, i øjeblikket sejler via Kap Det Gode Håb af hensyn til besætning, skib og last. Den betydeligt længere transittid på en rundtur påvirker hele forsyningskæden, da skibe og containere nu tilbringer mere tid på vandet og derfor vil mangle i det sædvanlige flow.

Desværre ser situationen ikke ud til at blive løst foreløbig, og selv om rederierne indsætter flere skibe, vil det ikke ændre transittiden, så længe skibenes sikkerhed tvinger dem rundt i Sydafrika.

Ved presserende ordrer opfordrer vi dig til at booke i god tid, helst flere uger i forvejen. For ordrer, der har brug for en hurtigere transittid, opfordrer vi dig til at kontakte os for at diskutere andre alternativer, så vi kan hjælpe med hurtigere transportløsninger. Blue Water tilbyder både luftfragt, kombinerede sø-luft-løsninger og jernbane, som alle har betydeligt kortere transittider.

Hvis du overvejer near sourcing for at undgå den nuværende usikkerhed ved transport via Det Røde Hav, har Blue Water stor erfaring med short sea-løsninger. Short sea-løsninger via vores mange europæiske kontorer er både konkurrencedygtige, har en kort transittid og ud fra et miljømæssigt perspektiv en lavere CO2-udledning end transport fra Kina. 

Hvis du har spørgsmål eller brug for alternative løsninger, både hvad angår hurtigere transportformer og near sourcing, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson, som vil gøre alt for at hjælpe. 

Vi håber, at du har forståelse for, at situationen hele tiden ændrer sig, og at vi og vores kolleger på vores kontorer rundt om i verden arbejder på at finde løsninger.


18. januar 2024

Opdatering på situationen i Det Røde Hav

Situationen i Det Røde Hav er eskaleret yderligere i løbet af den seneste uge med angreb på houthierne natten til fredag og lørdag i sidste uge og igen i går.

Angrebene har ikke haft den ønskede effekt, tværtimod har lederen af Houthi-militsen understreget, at angrebene mod handelsskibe vil fortsætte, indtil Israel stopper deres angreb i Gaza. Angrebet har øget spændingerne i regionen yderligere og signalerer desværre, at der indtil videre ikke er nogen løsning på en sikker passage for skibene.

Det betyder fortsat, at omkring 90% af de skibe, der normalt bruger Suez-kanalen, af hensyn til besætningens, skibets og lastens sikkerhed i øjeblikket sejler via Kap det Gode Håb. Som tidligere beskrevet medfører den betydeligt længere transittid på en returrejse forsinkelser i hele forsyningskædens set-up, da skibe og containere nu tilbringer mere tid på vandet og derfor vil mangle i det sædvanlige flow.

Desværre ser situationen ikke ud til at blive bedre foreløbig, og selv hvis rederierne indsætter flere skibe, vil det ikke ændre transittiden, så længe skibenes sikkerhed tvinger dem rundt om Sydafrika.

Ved hasteforsendelser opfordrer vi dig til at booke i god tid, helst flere uger i forvejen. For forsendelser, der kræver en hurtigere transittid, opfordrer vi dig til at kontakte os for at undersøge andre alternativer, så vi kan hjælpe med hurtigere transportløsninger. Blue Water tilbyder både luftfragt, kombinerede sø-luft-løsninger og banetransport, som alle har betydeligt kortere transittider.

Hvis du overvejer 'near sourcing' for at undgå den nuværende usikkerhed ved transport via Det Røde Hav, har Blue Water stor erfaring med short sea-løsninger. Short sea-løsninger via vores mange europæiske kontorer er både konkurrencedygtige, har en kort transittid og fra et miljømæssigt perspektiv lavere CO2-udslip i forhold til transport fra Kina. 

Hvis du har spørgsmål eller behov for alternative løsninger, både hvad angår hurtigere transportformer og near sourcing, så kontakt venligst din sædvanlige kontaktperson, som vil gøre sit bedste for at hjælpe. 

Vi håber, at I har forståelse for, at situationen hele tiden ændrer sig, og at vi og vores kolleger på vores kontorer rundt om i verden arbejder på at finde løsninger.


5. januar 2024

Opdatering på situationen i Det Røde Hav

Mens de fleste har fejret nytår, er situationen i Det Røde Hav desværre ikke forbedret. Trods Operation Prosperity Guardian, alliancen som skal forsvare skibene, bliver der fortsat angrebet fra Houthi-bevægelsen. Heldigvis med begrænset succes indtil videre, men ikke desto mindre er konsekvensen, at der fortsat er mange skibe, der sejler via Sydafrika, mens andre afventer afsejling og vurderer sikkerheden.

Den øgede transittid på en rundtur vil ca. være 25-30 dage, og det vil give mindre kapacitet, både i forhold til plads på skibe og udstyr til at håndtere skibe og containere, hvilket vi allerede begynder at se tegn på nu.
  
Timingen af angrebene kunne ikke være dårligere set ud fra et shipping-perspektiv, da det er op mod den traditionelle højsæson grundet fejringen af det kinesiske nytår i februar, hvor der i forvejen plejer at være udfordringer med plads og udstyr. Markedet reagerer hurtigt, og samtlige rederier har allerede indført tillæg til dækning af den længere rute, og den begrænsede kapacitet vil betyde, at den kapacitet, der er til rådighed, vil være betydeligt dyrere.

Som et eksempel på dette kan vi henvise til SCFI (Shanghai Containerized Freight Index), der tydeligt viser stigningen på spotraterne. 

Situationen er uholdbar i længden, da konsekvenserne for verdenshandlen breder sig som ringe i vandet, og kapacitetsproblemer, som under Covid-19, vil få indflydelse på mange tradelanes og risikerer at ramme forsyningskæder over hele verden.

Dette har fået USA og 11 øvrige lande til sammen at kræve, at Houthi-bevægelsen indstiller sine angreb på skibe ved Det Røde Hav. Sker det ikke, vurderes det, at alliancen vil eskalere konsekvenserne yderligere for at få løst situationen og sikre sikker passage gennem Suezkanalen.
 
Vi følger situationen nøje og har løbende dialog med rederier og samarbejdspartnere for at varetage ordrer og last bedst muligt. Det skal dog forventes, at såvel transittid som omkostning vil øges betydeligt så længe konflikten varer ved.

Hvis du har ekspresforsendelser, foreslår vi, at du overvejer alternative transportformer. Blue Water har flere alternativer til søfragt, f.eks. jernbanetransport, lufttransport eller kombineret sø- og lufttransport.  

Vi opfordrer dig til at kontakte din sædvanlige kontaktperson, og vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig med at finde den bedste løsning i forhold til situationen.

Vi tager forbehold for ovenstående information og situation, som løbende ændrer sig.


20. december 2023

Opdatering på situationen i Det Røde Hav

Alle førende rederier har nu bekræftet, at deres skibe vil blive omdirigeret via Sydafrika grundet situationen i Det Røde Hav. Dette sker for at sikre skibe, bemanding og gods ombord. Flere erklærer desuden force majeure (en udefrakommende begivenhed, der forhindrer rederiet i at opfylde deres forpligtelser og som derfor fritager dem for juridisk ansvar).

Konsekvenserne af denne ændring er en væsentligt længere transittid. Det er en omvej på ca. 4.000 sømil, som betyder minimum 10 dages ekstra transittid. Det kan dog vise sig at blive længere, afhængig af om der opstår congestion i havnene grundet ændringerne i alle tidsplaner. Da skibene er længere tid på vandet, betyder det samtidig en reduktion i frekvensen af afgange og dermed en reduktion i kapacitet og udstyr. 

Beklageligvis vil ændringen af ruten og de konsekvenser, der opstår deraf, betyde markant forøgede fragtomkostninger for afskibere, både på grund af den større omvej, men også grundet manglen på kapacitet og containere. Dermed vil usikkerheden sprede sig til mange trade lanes, og have en længerevarende uheldig effekt på markedet. Dette vil komme til udtryk i både forhøjelser af selve fragtraten og som diverse tillæg. 

Vi beklager naturligvis de udfordringer, denne uventede situation medfører, og vi håber på jeres forståelse for, at vi ingen kontrol har over denne situation men gør vores bedste for at servicere vores kunder under disse vilkår. Som altid, er I velkomne til at række ud til jeres sædvanlige kontaktperson ved spørgsmål.


18. december 2023

Situationen i Rødehavet påvirker globale forsendelser med søfragt

Flere skibe fra forskellige rederier er blevet angrebet med droner i Rødehavet. Angrebene er udført af Houthi-styrker fra Yemen, som en reaktion på krigen i Gaza-striben.

Dette betyder, at flere rederier er i overvejelse omkring ændring af skibenes ruter, og at de – i stedet for at sejle igennem Suez-kanalen – vil sejle rundt om Sydafrika. En sådan ændring af ruten vil betyde en forsinkelse af skibe på omkring 10 dage, og dette risikerer at ramme containerkapacitet etc.

Vi har endnu ikke et overblik over hvilke skibe, dette vil påvirke, men grundet omfanget må forsinkelse helt generelt forventes.

Vi følger situationen nøje, og vi vil opdatere med information i det omfang og i det tempo, det er muligt. 
Jeres sædvanlige kontaktperson står naturligvis til rådighed ved yderligere spørgsmål.


November 2023

EU Emissions Trading System (ETS)

EU's kvotesystem (ETS) er et instrument fra EU, der skal hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG). Som verdens første store CO2-marked er det en del af en række lovbestemmelser med det hovedmål at opnå EU's klimaneutralitet i 2050. De involverede parter har besluttet gradvist at tilføje skibsfartens udledninger til CO2-markedet fra 2024 og frem:

  • I 2025 skal der betales for 40% af udledningerne i 2024.
  • I 2026 skal der betales for 70% af udledningerne i 2025.
  • Fra 2027 skal der betales for 100% af udledningerne fra 2026 og frem. 

Den nye afgift er afgørende for, at shippingindustrien kan finansiere og fortsætte med en mere bæredygtig forretningsmodel. Den maritime sektor vil ikke modtage gratis tildelinger og vil være fuldt integreret i standard ETS cap-and-trade-ordningen.

Ud over at indføre CO2-priser for skibe, der sejler mellem EU-lande, har loven også ekstraterritorial anvendelse. Det betyder, at hvis et skib sejler mellem en EU-havn og en havn udenfor EU, vil halvdelen af udledningerne fra rejsen være omfattet af ETS. Rederier er forpligtet til at købe kvoter for følgende udledninger:

  • Intra-EU: For rejser, der begynder og ender i EU-havne, skal 100% af emissionerne være dækket af ETS.
  • Uden for EU: For skibe, der påbegynder eller afslutter deres rejse udenfor EU, men ankommer til eller afgår fra EU-havne, skal 50% af emissionerne dækkes.

For at være transparente har vi besluttet at informere jer om disse nye ekstraomkostninger, som indførelsen af ETS medfører. Fra 1. januar 2024 vil der være et tillægsgebyr for alle forsendelser, uanset om det er LCL, FCL, split- eller fuldcharter, der påvirkes af reguleringen.

Yderligere information fra Europa-Kommissionen kan findes her.


Januar 2021

DAP og DDP til USA – Vigtig info omkring Power of Attorney

Blue Water Shipping tilbyder og anbefaler alle vores kunder DAP- og DDP-løsninger i USA, så kunden selv har kontrollen over sine sendinger fra start til slut.

Når I vælger DDP, er Blue Water gerne behjælpelig med indfortoldning. I den forbindelse skal der altid udfyldes en Power of Attorney (POA).

US Customs Border Protection (CBP) har stramme krav vedrørende underskrifter og dokumentation i forbindelse med udstedelse af POA. Det betyder, at CBP kræver en kopi af kørekort eller pas sammen med POA, samt at de to personer, der underskriver POA, skal have en C-titel: CEO, CCO, COO, CFO ect. Alle andre titler vil ikke blive accepteret.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres lokale kontaktperson hos Blue Water.