Den blå ordbog

Din guide til alle de tekniske termer der findes indenfor transport og logistik

A

Term Explanation Description
Ab Startpunkt Ab (f.eks. "Ab Billund Lufthavn") bruges ofte til at angive startpunktet eller oprindelsen for en flyvning eller en transporttjeneste fra en bestemt lufthavn. Det angiver det sted eller lufthavn, hvorfra tjenesten begynder
ACI Forudgående fragtoplysninger ACI er et canadisk system med fragtoplysninger for at øge effektiviteten af handel over grænser og forbedre beskyttelsen af canadiske borgere
ADR Farligt gods regler Farligt gods, der kan forårsage skade på mennesker, miljø eller ejendom
AEO  Authorised Economic Operator En certificering, der forenkler toldklareringen. Blue Water er AEO-certificeret
AES Automatiseret eksportsystem Et system, der behandler eksportdeklarationer for alle varer, der bevæger sig direkte og indirekte til lande udenfor EU
AGS Aden Gulf tillæg Sikkerhedstillæg mod pirateri
AMS Automatisk manifestsystem  Alle forsendelser, der kommer ind i eller passerer gennem amerikanske farvande, skal angive detaljer om deres godsindhold af sikkerhedsmæssige årsager
ATA Faktisk ankomsttid Den nøjagtige tid, et fartøj eller enhver anden form for transport ankommer til sin destination
ATA Carnet  ATA Carnet  Et internationalt tolddokument, der sikrer en problemfri passage for varer, der ikke kræver toldklarering over grænser, f.eks. udstillingsvarer
ATD Faktisk afgangstid  Den nøjagtige tid, et fartøj eller enhver anden form for transport sendes fra sin oprindelsessted
AWB Luftfragtbrev  Et dokument, der ledsager varer, der sendes af en international luftfragt, for at give detaljerede oplysninger om forsendelsen og muliggøre sporing af den

B

Term Explanation Description
B/L or BoL Fragtbrev Et juridisk dokument udstedt af et transportfirma til en afsender, der angiver typen, mængden og destinationen for de varer, der transporteres. Dette dokument fungerer også som en forsendelseskvittering og skal altid ledsage de afsendte produkter uanset transportform
BAF Bunkerjusteringsfaktor Da brændstofspriserne er volatile, opkræver rederiet et "Bunkerjusteringsfaktor"-gebyr for at dække udsving i globale brændstofomkostninger
BW Bonded warehousing Et lager, hvor varer kan opbevares uden at betale skat, indtil varerne er klar til distribution

C

Term Explanation Description
CAF Valutajusteringsfaktor CAF er et tillægsgebyr til søfragt (ofte en procentdel), hvis fragten skal betales i en valuta, der er underlagt store udsving i valutakursen
Cbm Kubikmeter CBM er fragtvolumen af forsendelsen. Denne måling beregnes ved at gange bredden, højden og længden. CBM = (Længde x Bredde x Højde) x Antal enheder. Hvis forsendelsen har forskellige størrelser, gentages formlen blot for hver størrelse og tilføjes volumenerne
CFR Omkostninger og fragt Incoterm, hvor sælgeren er ansvarlig for omkostningerne og fragten op til den aftalte havn, lufthavn eller terminal (afhængigt af transportmåden) i modtagerlandet. Risikoen og eventuelle ekstra omkostninger overgår derefter til køberen. Derudover specificerer CFR-handelsbetingelserne, at sælgeren er ansvarlig for toldklarering af varerne
CFS  Container Freight Station  Henviser til lageret, hvor gods konsolideres eller dekonsolideres fra forskellige eksportører eller importører, inden det sendes (hvis eksport) eller leveres (hvis import)
CHAS Chassis En gummibelagt trailerramme, hvor en container er monteret til vejtransport
CIF Omkostninger, forsikring og fragt Incoterm, hvor sælgeren er ansvarlig for at arrangere og betale for transport af varerne, forsikringsdækning og alle tilknyttede omkostninger op til det punkt, hvor varerne lastes på et skib til forsendelse til den angivne destination. Når varerne passerer skibets ræling, overgår risikoen til køberen. Denne betegnelse bruges specifikt til søtransport
CIP Fragt og forsikring betalt til Incoterm, hvor sælgeren leverer varerne til en transportør, betaler for transport til den angivne destination og også forsikring mod køberens risiko for tab eller beskadigelse under transit. Køberen påtager sig ansvaret, når varerne ankommer til det specificerede sted
CMR Internationalt godsbrev  Fragtbrev til international vejfragt
Cnee Modtager En person eller virksomhed, til hvem varerne skal leveres
CO Oprindelsescertifikat International handelsdokument, der bekræfter, at varerne i en bestemt eksportforsendelse er helt opnået, produceret, fremstillet eller bearbejdet i et bestemt land. Det anmodes ofte af udenlandske købere til toldklarering, betalingsstyring og importtoldfordele
COD Betaling ved levering  Levering vil kun ske mod betaling af den aftalte mængde mellem afsender og køber
COD Ændring af destination En anmodning til rederiet om muligheden for at ændre forsendelsens destination til en destination, der er forskellig fra den destination, der er angivet som lossehavn og/eller leveringssted som vist i udstedte fragtbreve
Colli / Kolli Et stykke gods Betegnelsen for et enkelt stykke gods, hvor den faktiske emballageform ikke er kendt
Congestion surcharge  Køtillæg Et fragtgebyr til transportøren for at dække de ekstra omkostninger, hvis havne er overfyldte på grund af f.eks. vejr, politiske problemer, strejker osv.
Conversion key Konverteringsnøgle En konverteringsfaktor mellem volumen og faktisk vægt
CPT Fragt betalt til Incoterm, hvor sælgeren leverer varerne til en transportør og betaler for transporten til en angivet destination. Imidlertid overføres risikoen for tab eller beskadigelse af varerne samt eventuelle yderligere omkostninger på grund af begivenheder, der opstår efter, at varerne er overdraget til transportøren fra sælgeren til køberen. Denne betegnelse kan anvendes for enhver transportform
CY  Containerområde Et containerområde er et afgrænset areal, hvor skibscontainere opbevares, stables og organiseres til lastning på skibe, lastbiler eller tog til videre distribution
CW Afregningsvægt En konverteringsfaktor, der anvendes til at bestemme den pris, du skal betale for at sende dine varer. Det kan enten være bruttovægten (dvs. faktisk vægt) eller den volumetriske vægt (dvs. dimensionel vægt) af forsendelsen, afhængigt af hvilken der er størst

 

D

Term Explanation Description
Dangerous goods 


Farligt gods 

Også kaldet Farligt gods eller IMDG-gods. Farligt gods er materialer eller stoffer, der udgør risici for sundhed, sikkerhed, ejendom eller miljø under transport. Det kræver ekstra pleje og særlige dokumenter, der leveres af afsenderen for at sende farligt gods
DAP Leveret på stedet Incoterm, hvor sælgeren er ansvarlig for alle omkostninger, herunder transport og risiko, op til et specificeret destinationssted. Køberen påtager sig ansvaret for losning og eventuelle yderligere omkostninger fra det tidspunkt og fremefter, herunder importafgifter og skatter
DAT Leveret ved terminal Incoterm, hvor sælgeren leverer varerne, aflæsset fra transport, på en angivet terminal. Sælgeren dækker alle risici og omkostninger op til aflæsning, hvorefter køberen påtager sig ansvaret
DC or DV Tør container Den standardiserede type skibscontainer, der bruges til at transportere almindeligt gods, der ikke kræver temperaturkontrol, såsom tøj, møbler og elektronik. Den er forseglet og vejrbestandig og beskytter varerne mod eksterne elementer
DDP Leveret toldbetalt Incoterm, hvor sælgeren påtager sig alle ansvar og omkostninger ved at levere varerne til en specificeret destination, herunder transport, forsikring og alle importafgifter og skatter
Deep sea  Langdistancesøfragt Henviser til transport af varer over lange afstande over det åbne hav, typisk mellem kontinenter
Demurrage Strafgebyr på leje Et gebyr opkrævet af rederiet, hvis containeren ikke flyttes fra skibsværftet indenfor de tilladte gratis dage
Detention Containerleje til rederiet Gebyr opkrævet af rederiet, hvis en container ikke returneres til terminalen indenfor de tilladte gratis dage
DEV Afvigelse  Når en forsendelse ikke går som planlagt eller lovet. Fejlen, der opstår, er en afvigelse
DGR Farligt gods regler Retningslinjer og regler fastsat af International Air Transport Association (IATA) for sikker transport af farligt gods med fly. DGR giver specifikke instruktioner om, hvordan farligt gods skal klassificeres, pakkes, mærkes og dokumenteres for at sikre, at de kan transporteres sikkert uden at udgøre en trussel mod fly, personale eller miljø
DOC Document of Compliance Et certifikat udstedt til virksomheder, der driver skibe under en International Safety Management (ISM) kode, hvilket angiver, at virksomhedens sikkerhedsstyringssystem er blevet revideret og fundet i overensstemmelse med ISM-kodens krav
Domestic Indenlandsk Indenfor et lands grænser
Dry bulk cargo Tørfragt afsendt uden indpakning En last, der ikke er pakket, f.eks. korn, sand

E

Term Explanation Description
EAN

Europæisk artikelnummerering Nummereringssystem, der giver produkter et unikt nummer
EBS  Emergency Bunker Surcharge  EBS er et tillægsgebyr til fragt til at dække brændstofomkostninger i nødstilfælde
EDI Elektronisk dataudveksling

Det refererer til den strukturerede elektroniske udveksling af forretningsdokumenter, såsom ordrer, fakturaer og forsendelsesmeddelelser mellem handelspartnere i et standardiseret format
E-Export  IT-program   E-eksport er en digital softwareløsning, der automatiserer og forbedrer eksportrelaterede opgaver, herunder dokumentation, overholdelse og logistikstyring. Ved at strømline processer og sikre overholdelse af reguleringen bidrager det til effektiv og nøjagtig udførelse af internationale handelsoperationer
ELI Elektrisk aktiverede lithiumionbatterier ELI - Elektrisk initieret lithiumion - ELI-batterier, designet til anvendelse, der kræver elektrisk aktivering
ELM Lithium Metal Batterier ELM - Lithium-metalbatterier - ELM-batterier bruger lithiummetal til høj energitæthed, velegnet til anvendelser, der kræver langvarige, lette strømkilder
ETA Estimeret ankomsttid  Omtrentlig tidspunkt for en forsendelses ankomst baseret på estimat
ETD Estimeret afgangstid Omtrentlig tidspunkt for en forsendelses afgang fra dens terminal baseret på estimat
EUR-1 certificate Bevægelsescertifikat Gør det muligt for importører i visse lande at importere varer til en reduceret eller nul importafgift under handelsaftaler mellem Storbritannien og samarbejdspartnerlande
Euro pallet Standardpalle  Dimensionerne af en Europalle er 120 x 80 cm
EXW Ex Works EXW er en forsendelsesbetingelse, hvor sælger stiller et produkt til rådighed på et bestemt sted, men køberen skal betale transportomkostningerne

F

Term Explanation Description
FAS  Fri langs skib  FAS betyder, at varerne anses for at være leveret, når sælgerens skib ankommer ved siden af køberens skib eller destinationshavn. Køberen bærer fragtomkostningen
FCA Fri transportør Det er en international handelsbetingelse fra Incoterms, der angiver det tidspunkt, hvor sælgeren opfylder deres leveringsforpligtelse ved at overdrage varerne til en af køberen udpeget transportør på et angivet sted eller afgangspunkt. Køberen påtager sig derefter ansvaret for transportomkostningerne og risici fra det tidspunkt og fremefter
FCL Fuld containerlast FCL beskriver søfragt for godsbelastninger store nok til at fylde en 20' eller 40' skibscontainer. FCL læsses normalt på ét punkt (oftest på afsenders lager)
Feeder
(shortsea)
Skibe på kortere afstande Mindre skibe, der typisk kun sejler indenfor deres eget kontinent - normalt med containere
FEU/FFU Tilsvarende 40 fods enhed/40 fods enhed Det bruges til at beskrive størrelsen af en container. 1 FEU = 40 ft container
FOB Fri ombord FOB-forsendelse betyder, at leverandøren beholder ejerskab og ansvar for varerne, indtil de er lastet ombord et skib. Leveringshavnen bør nævnes på grund af risikoen
FR Flat Rack container  En platform bruges til overdimensioneret last, hvor lasten kan være for bred, for høj og/eller for lang
Freight forwarding  Speditørvirksomhed Spedition er koordinering og forsendelse af varer fra et sted til et andet via en enkelt eller flere transportører via luft, hav, bane eller vej. Modtagelse og afsendelse af varer på vegne af andre, arrangere omladning, toldklarering, færdiggørelse af dokumenter, konsolidering og lager
Freight forwarder/forwarding agent Speditør Et firma eller en person, der leverer transport- og logistikservices
FSC Brændstoftillæg FSC opkræves baseret på de aktuelle prisvariationer på brændstof. Det er normalt modtageren, der betaler for brændstoftillægget, og årsagen er at kompensere for brændstofprisernes volatilitet. Dette tillæg kan anvendes på flere transportformer, fra vejfragt til luftfragt eller havfragt
Full load / F/L / FTL Fuld lastbilslæs FTL er en type forsendelsesmetode, hvor en lastbil bærer en dedikeret forsendelse. Med andre ord er rejsen reserveret til én forsendelse
Fumigation Fumigation Fumigering henviser til de teknikker, der anvendes til at eliminere skadedyr indenfor en bestemt container eller last med hjælp fra effektive fumiganter. Fumigering af containere er en standardprotokol for mange lande. Fumigering udføres for at sikre, at skadedyr, insekter og andre skadelige levende organismer ikke kommer ind eller forlader et land for at forhindre sygdomme

G

Term Explanation Description
GC Almindelig gods Varer, der kan transporteres individuelt i ét stykke. Dette kan være en palle eller en pakke
GDPR / Data Privacy

Generel databeskyttelsesforordning GDPR er en EU-forordning om informationssikkerhed i EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
GRI Generel rateforhøjelse  GRI er en justering af søfragtrater på tværs af alle eller specifikke handelsruter i løbet af en bestemt tidsramme. GRIs udløses normalt af forsynings- og efterspørgselskæden indenfor fragt og generelt igangsat af større fragtfirmaer
Groupage Stykgods En forsendelsesmetode som anvendes, når enheder af varer transporteres stykvis for at danne en konsolideret transport, dvs. kombinationen af flere mindre forsendelser i én fuld container. Stykgodsmetoden fungerer således: godset indsamles fra forskellige afskibere og kombineres til en stykgodsforsendelse på speditørens lager. Efter levering adskilles de igen i de tilsvarende lagre
again in the corresponding warehouses
GSP Certificate The Generalised System of Preferences Certificate GSP-certifikatet er et officielt dokument, der bekræfter en eksportørs berettigelse til præferentiel toldbehandling indenfor GSP-modtagerlande. Ved at vise oprindelsen af varer og overholdelse af programkravene letter det glattere international handel og toldnedsættelser

H

Term Explanation Description
Haulier  Vognmand Er det britiske ord for vognmand. En vognmand er en specialiseret transportudbyder ansvarlig for at transportere varer, råvarer eller fragt ved hjælp af lastbiler eller andre vejtransportmidler
Hazardous cargo  Farligt gods Også kaldet Farligt gods eller IMDG-gods. Farligt gods er materialer eller stoffer, der udgør risici for helbredet, sikkerheden, ejendom eller miljø under transport. Det kræver ekstra pleje og særlige dokumenter leveret af afskibere for at sende farligt gods
HC, High-Cube or HQ Høj kubisk container  HC-container er en type container, der er 1 fod højere end en standard 40 'container
HPL Halvpalle HPL er en kompakt og pladsbesparende palle, der er cirka halvdelen af størrelsen af en standardpalle. Dimensionerne af en halvpalle er 80 x 60 cm
HS code Harmonised System Codes HS-koden er en standardiseret numerisk klassificering tildelt produkter, hvilket muliggør ensartet kategorisering og strømlining af toldprocedurer for international handel. Det fungerer som et universelt sprog til identifikation af varer og spiller en nøglerolle i at lette nøjagtige tariffer og handelsanalyser
HSSEQ Health, Safety, Security, Environment & Quality Det repræsenterer en omfattende ramme, som organisationer implementerer for at sikre deres medarbejderes velbefindende, beskyttelsen af deres aktiver og bevarelse af miljøet samtidig med at opretholde høje kvalitetsstandarder i deres operationer

I

Term Explanation Description
IATA  The International Air Transport Association IATA er en handelsorganisation, der repræsenterer den globale luftfartsindustri og letter standarder, reguleringer og samarbejde blandt flyselskaber for sikker og effektiv lufttransport
IATA DGR International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations Det er en globalt anerkendt sæt retningslinjer og standarder for sikker transport af farligt gods med fly. Disse regler giver detaljerede instruktioner om, hvordan man klassificerer, pakker, mærker og håndterer farligt gods for at sikre passagerernes, besætningens og flyets sikkerhed under lufttransport
IMDG The International Maritime Dangerous Goods Farligt gods er materialer eller stoffer, der udgør risici for helbredet, sikkerheden, ejendom eller miljø under transport. Det kræver ekstra pleje og særlige dokumenter leveret af afskibere for at sende farligt gods
IMO International Maritime Organization IMO er et specialiseret agentur under FN med ansvar for regulering af skibsfart.  IMO's primære formål er at udvikle og vedligeholde et omfattende regelsæt for skibsfart, og ansvarsområdet omfatter i dag søfartssikkerhed, miljøhensyn, juridiske spørgsmål, teknisk samarbejde, maritim sikkerhed og skibsfartens effektivitet
Incoterms Internationale kommercielle vilkår Incoterms er universelt anerkendte regler, der guider købere og sælgere til at opfylde en kontrakt for forsendelse af varer
ISF  Importer Security Filing  ISF er et krav fra Told- og Grænsebeskyttelse (CBP) for søfragtimport til USA. Importøren eller deres agent skal elektronisk indsende oplysninger relateret til forsendelsen såsom afsender, vare, fragtdetaljer osv.
ISO International Organization for Standardization ISO er en globalt anerkendt organisation, der udvikler og offentliggør internationale standarder, som fremmer overenstemmelse og kvalitetspræstationer på tværs af forskellige brancher. ISO-standarder dækker forskellige områder, herunder kvalitet og miljø og giver retningslinjer, der hjælper organisationer med at opnå højere ydeevne og bæredygtighed
ISPS International Ship and Port Facility Security Code Det er et omfattende sæt sikkerhedsforanstaltninger udviklet af den Internationale Maritime Organisation (IMO) for at forbedre sikkerheden for skibe og havnefaciliteter mod potentielle trusler som terrorisme, piratkopiering og smugling. ISPS-koden pålægger gennemførelse af sikkerhedsprotokoller, træning og infrastruktur for at sikre sikkerheden for skibe, passagerer og last under internationale maritime operationer

K

Term Explanation Description
Kolli / Colli Pakke   Udtrykket for et enkelt stykke gods, hvor den faktiske emballageform ikke er kendt

L

Term Explanation Description
LCL  Less than Container Load  Hvis afsenderen ikke har nok gods til en fuld container, kan gods sendes som LCL (mindre end containerbelastning), hvor godset kombineres i en container med gods fra forskellige afskibere
Ldm Ladmeter Ladmeter - 1 m i den fulde bredde af traileren
Lo/Lo Lift-on/Lift-off Det henviser til en metode til håndtering af gods i skibsfart, hvor specialiserede kraner eller udstyr bruges til at løfte gods på og af et skib

M

Term Explanation Description
Maut

Tysk vejafgift  Maut er en tysk vejafgift. Det henviser til et gebyr eller en afgift, der pålægges køretøjer for at bruge visse veje, broer, tunneler eller anden transportinfrastruktur
MAWB Master Airway Bill Det er et centralt dokument, der anvendes i luftfragtsforsendelser. MAWB udstedes af flyselskabet eller dets autoriserede agent og fungerer som en fragtkontrakt mellem afsenderen, modtageren og transportøren
MBL Master Bill of Lading MBL er et afgørende fragtdokument, der beskriver vilkår og detaljer vedrørende godstransport mellem en transportør og afsender, hvilket letter effektiv og organiseret international handelslogistik
MIO Movement of Goods Inward/Outward Det vedrører den midlertidige opbevaring af varer i et told- eller lagerlager under specifikke toldprocedurer. Under MIO-operationer flyttes varer ind eller ud af told- eller lagerlageret, ofte under tilsyn af toldmyndighederne. Dette tillader den midlertidige suspension af toldafgifter og skatter, mens varerne opbevares, hvilket giver fleksibilitet for virksomheder og letter international handel
MSDS Materiale sikkerhedsdatablad Det er et omfattende dokument, der giver vigtig information om de potentielle farer, håndtering, opbevaring og nødprocedurer relateret til en bestemt kemisk substans eller produkt. MSDS'er bruges almindeligt på arbejdspladser og i brancher for at sikre sikker brug, opbevaring og bortskaffelse af farlige materialer

N

Term Explanation Description
NOR  Kølecontainer, ikke i drift NOR er en kølecontainer, der sendes frakoblet med tørlast
Notify party Kontaktperson Den underrettede part er kontaktpersonen, der skal underrettes, når forsendelsen ankommer til destinationen
NSAB Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser NSAB 2015 er de generelle betingelser for Nordisk Speditørforbund. Betingelserne fastlægger speditørens og kundens rettigheder og forpligtelser over for hinanden
NVOCC Non-Vessel Operating Common Carrier Det henviser til en type speditør, der arrangerer forsendelser og transport af varer, men som ikke ejer de fartøjer (skibe), der bruges til transporten

O

Term Explanation Description
OT Åben top-container En container med åben top, der bruges til overdimensioneret last, hvor lasten er over standardhøjde

P

Term Explanation Description
Pallet Palle Flytbar emballage, hvor varer kan stables og håndteres med en gaffeltruck
Payable weight


 
Betalbar vægt Henviser til vægten af varer eller last, der bruges som grundlag for beregning af forsendelsesomkostninger. Det kan omfatte vægten af varerne selv samt eventuel emballage, paller og andre materialer. Vægten af en forsendelse afgøres enten af reelt vægt eller konverteret fra volumen via en konverteringsfaktor
Pick-up Afhentning Udtrykket for, når varer afhentes
POD Leveringsbevis Det er et dokument eller en registrering, der bruges inde for logistik og transport for at bekræfte, at en forsendelse eller levering er modtaget af den tiltænkte modtager
POD Leveringshavn Henviser til den specifikke havn, hvor varerne er bestemt til at ankomme og blive modtaget af modtageren. Det er den endelige destinationshavn, hvor lasten vil blive losset og ryddet gennem tolden før distribution eller yderligere transport
POL Lastningshavn Henviser til den specifikke havn, hvor varer lastes ombord på et skib til transport
PSS Højsæsonstillæg Det er et ekstra gebyr eller tillæg, som fragtselskaber pålægger i løbet af højtidssæsoner eller perioder med høj efterspørgsel. Højtidssæsoner falder typisk sammen med perioder med øget skibsaktivitet, såsom helligdage, store indkøbssæsoner eller begivenheder, der fører til en stigning i forsendelser

Q

Term Explanation Description
QPL Kvartpalle En kvartpalle er en type palle, der er en fjerdedel af størrelsen af en standardpalle. Dimensionerne af en kvartpalle er 60 x 40 cm

R

Term Explanation Description
Rate Rate Fragtpris
Reefer Kølereguleret transport Det er en metode til transport af varer, der kræver temperaturkontrol for at bevare friskhed, kvalitet og integritet. Det indebærer brugen af specialiserede køretøjer, containere eller rum udstyret med køling eller temperaturkontrolsystemer. Denne type transport bruges typisk til forbrugsvarer såsom fødevareprodukter, lægemidler og andre temperatursensitive varer
RFI Anmodning om oplysninger Spørgeskema typisk før tilbudsfasen. Det er en formel proces, der bruges i forretning og indkøb til at indsamle information fra potentielle leverandører, leverandører eller entreprenører
RFQ Anmodning om tilbud Anmodning om tilbud. Det er et formelt dokument, der bruges i indkøb til at anmode om prisoverslag eller tilbud fra potentielle leverandører eller leverandører til specifikke produkter eller tjenester
RID Regler vedrørende international transport af farligt gods med jernbane Disse regler giver retningslinjer og krav for sikker og sikker transport af farligt gods med jernbane
Ro/Ro Rulle på / rulle af Roll-on/roll-off-skibe er fartøjer, der bruges til at transportere gods på hjul

S

Term Explanation Description
SDS Sikkerhedsdatablad SDS er et omfattende dokument, der tilbyder information om farerne, håndtering og nødprocedurer for kemiske produkter
Shipper Afsender Afsender af varer
Short sea  Søfragt på kortere afstand Henviser til søtransport, der finder sted indenfor en relativt kort afstand langs kyster, mellem nabolande eller over vandområder som have eller bugter
SOP Standard arbejdsprocedure Standard driftsprocedure
SSC Sikkerhedstillæg Et sikkerhedstillæg er et ekstra gebyr eller tillæg, som transport- eller fragtselskaber pålægger for at dække omkostningerne ved forbedrede sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler
Stevedore Lastemand  En person ansat ved en kaj til at laste og losse skibe
Stripping Aflæsning Henviser til processen med at losse gods fra en container eller transportkøretøj, ofte på en havn eller distributionscenter
Stuffing  Lastning Henviser til processen med at laste gods i en container eller transportkøretøj til forsendelse. Dette udtryk bruges ofte, når varer placeres inde i en container, trailer eller andet skib til forsendelse for at forberede dem til transport
Subject to customs duty Underlagt told Toldbehandling ved handel med lande udenfor EU

T

Term Explanation Description
TAD  Transport Additional Destination  TAD er et tillæg til søfragten på destinationen, transporten fra hovedhavnen til en udhavn (f.eks. feeder fra Hamborg til Oslo eller fra Hamborg til Gdynia)
TAO  Transport Additional Origin  TAO er et tillæg til søfragten ved oprindelsen, transporten fra udhavn til hovedhavn (f.eks. feeder fra Oslo til Hamborg)
Terminal  Terminal En terminal er et håndteringspunkt for et transportmiddel, typisk for lastbiler
TEU 20 ft container Måleenhed for container, 1 TEU = 1 20' container
THC Terminaltillæg Det henviser til et gebyr, som terminaloperatører på havne eller terminaler pålægger for håndtering af containere under læsnings-, losnings- og lagringsprocessen
Track and trace  Sporing Et system, hvor du kan bestemme positionen for din forsendelse
Transit port Transithavn En transithavn er en havn eller et sted, hvor gods, passagerer eller varer midlertidigt holdes eller overføres som en del af en rejse mellem deres oprindelsessted og deres endelige destination

U

Term Explanation Description
ULD Unit Load Device ULD'er er standardiserede containere eller paller, der anvendes i luftfart til effektivt at laste og transportere gods i fly

V

Term Explanation Description
VAL Værdifulde forsendelser Henviser til gods eller varer, der betragtes som værdifulde på grund af deres høje værdi, sjældenhed, skrøbelighed eller følsomhed

W

Term Explanation Description
W/M Vægt/mål Det er et begreb, der almindeligvis bruges til at fastsætte gebyrer for transport af gods
War Risk  Krigsrisiko Henviser til en type forsikringsdækning, der giver beskyttelse mod tab eller skader forårsaget af krigshandlinger, fjendtligheder, civil uro eller lignende begivenheder
Wharfage  Kajafgift Kajafgift er et gebyr, som rederier opkræver for at dække havnemyndigheders omkostninger ved at bruge en kaj til at losse lasten fra skibet
Wet bulk cargo Flydende last Henviser til varer, der typisk transporteres i flydende form, såsom væsker, kemikalier, petroleum og andre stoffer. Disse laster lastes og transporteres ofte i bulkfartøjer, tanke eller specialfartøjer designet til at håndtere flydende last

!#1

Term Explanation Description
++ Yderligere omkostninger "++" i forbindelse med en rate for luftfragt repræsenterer ekstra afgifter, især relateret til brændstof- og sikkerhedsomkostninger. Når du modtager en rate for luftfragt, inkluderer den typisk grundprisen plus disse tillæg, der ofte specificeres af "++." Denne notation indikerer, at den endelige pris for luftfragt vil bestå af grundraten sammen med ekstra afgifter for brændstof og sikkerhed, hvilket gør det vigtigt at overveje den samlede omkostning ved budgettering eller planlægning af luftfragt
3PL Tredjepartslogistik 3PL er, når en virksomhed outsourcer supply chain-elementer som distribution og oplagring. Blue Water er en 3PL-virksomhed
4PL Fjerdepartslogistik 4PL er grundlæggende det samme som 3PL, men har en meget bredere rolle inden forforsyningskæden. Blue Water leverer også 4PL-tjenester