Priser

Betegnelse Forklaring Beskrivelse
BAF Bunker Adjustment Factor Med ustabile brændstofpriser opkræver rederiet et "Bunker Adjustment Factor"-gebyr for at dække udsvingene i de globale brændstofomkostninger.
CAF Currency Adjustment Factor CAF er et tillæg på søfragten (ofte en procentdel), hvis fragten skal betales i en valuta, der er udsat for store valutakursudsving.
Congestion surcharge Congestion surcharge Et transportgebyr, der dækker ekstraomkostninger, hvis havnene er overbelastede på grund af f.eks. vejr, politiske problemer, strejker osv.
EBS Emergency Bunker Surcharge EBS er et tillæg til fragten for at dække brændstofomkostningerne.
ISF Importer Security Filing ISF bruges til forsendelser, der eksporteres til USA med søfragt. Importøren eller dennes agent skal elektronisk indsende oplysninger om forsendelsen, f.eks. afsender, vare, oplysninger om gods osv.
PSS Peak Season Surcharge PSS er et tillæg til fragten i højsæson.
TAD Transport Additional Destination TAD er et tillæg til søfragten på destinationen, transporten fra hovedhavnen til en yderhavn (f.eks. feeder fra Hamborg til Oslo eller fra Hamborg til Gdynia).
TAO Transport Additional Origin TAO er et tillæg til søfragten på destinationen, transporten fra yderhavn til hovedhavn (f.eks. feeder fra Oslo til Hamborg).
THC Terminal Handling Charge THC er et tillæg til den søfragt, som rederiet opkræver for håndtering af containeren på terminalen.
War Risk War Risk War risk er et tillæg til fragten, hvis forsendelsen er i transit i områder, der er ramt af krig eller andre risici.
Wharfage Wharfage Wharfage er et gebyr, der opkræves af rederier for at dække havnemyndighedens omkostninger ved at bruge en kaj til at losse lasten fra skibet.

Koncepter

Betegnelse Forklaring Beskrivelse
3PL Tredjepartslogistik  3PL er, når en virksomhed outsourcer dele af forsyningskæden som distribution og oplagring. Blue Water er en 3PL-virksomhed.
4PL Fjerdepartslogistik 4PL er grundlæggende det samme som 3PL, men har en meget bredere rolle i forsyningskæden. Blue Water tilbyder også 4PL.
ACI Advance Cargo Information ACI er et canadisk system med fragtoplysninger, der skal øge effektiviteten i grænsehandel og øge beskyttelsen af canadiske borgere.
AMS Automated Manifest System Alle forsendelser, der kommer ind i eller passerer amerikansk farvand, kræver detaljer om lastindhold af sikkerhedsmæssige årsager.
B/L Bill of Lading B/L er transportdokumentet på søfragt.
Bonded warehousing Lagring under toldopsyn Et lager, hvor varer kan opbevares uden at betale afgifter, indtil varerne er klar til distribution.
CFS Container Freight Station CFS henviser til det lager, hvor gods konsolideres (grupperes) eller dekonsolideres fra forskellige eksportører eller importører, før det afsendes (hvis det er eksport) eller leveres (hvis det er import).
CY Container Yard CY er der, hvor containere opbevares på terminalen eller i tørhavnen, før de lastes eller losses fra et skib.
Dangerous goods Dangerous goods Også kaldet farligt gods eller IMDG-gods. Hvis du sender farligt gods, kræver det ekstra omhu og særlige dokumenter fra afsenderen.
DC or DV Dry Container or
Dry Van Container
Dry container eller Dry van container - den mest almindelige container uden særlige egenskaber.
Demurrage/detention Overliggetid/tilbageholdelse Rederiet opkræver demurrage, hvis containeren ikke flyttes inden for de tilladte antal dage.
Tilbageholdelse opkræves af rederiet, hvis containeren ikke returneres til terminalen inden for de tilladte antal dage.
FCL Full Container Load FCL læsses normalt på ét sted (for det meste på afsenderens lager).
FR Flat Rack container En platform, der bruges til overdimensioneret gods, hvor godset kan være for bredt, for højt og/eller for langt.
Fumigation Desinfektion Desinfektion af containere er en standardprocedure i mange lande. Desinfektion udføres for at sikre, at skadedyr, insekter og andre skadelige levende organismer ikke kommer ind i eller forlader et land for at forhindre sygdomme.
GRI General Rate Increase GRI er en stigning i søfragten på tværs af specifikke eller alle handelsruter i en bestemt periode.
Haulier Vognmand Det britiske ord for vognmandsfirma.
Hazardous cargo Hazardous cargo Også kaldet farligt gods eller IMDG-last. Hvis du sender farligt gods, kræver det ekstra omhu og særlige dokumenter fra afsenderen.
HC og HQ High Cube container High Cube-container - en container, der er højere end en DC/DV-container.
Incoterms Incoterms Internationale aftaler om transport af varer. Vilkårene fastlægger standardaftaler, der fordeler omkostninger og risici mellem sælger og køber.
ISPS International Ship and Port facility Security ISPS er et internationalt regelsæt, der blev vedtaget efter terrorangrebene i USA i september 2001.
LCL Less than Container Load Hvis afsenderen ikke har gods nok til en fuld container, kan godset sendes som LCL (less than container load), hvor godset kombineres i en container med gods fra forskellige afsendere.
NOR Non-operation reefer NOR er en kølecontainer, der sendes uden strømforsyning med tørlast.
OT Open Top container Container med åben top - en container, der bruges til overdimensioneret gods, hvor godset er over højden.
SOP Standard Operation Procedure SOP er et dokument, der indeholder trinvise instruktioner, som guider en medarbejder i, hvordan man gennemfører en proces.
TEU Twenty foot Equivalent Unit TEU er betegnelsen for en 20 fods container. En 40' container er 2 TEU eller 1 FEU.
Track & Trace Track & Trace Et system, hvor du kan se positionen på din forsendelse.
W/M Weight or Measurement W/M betyder omkostninger beregnet efter vægt eller efter cbm, alt efter hvad der er størst. Omregningsfaktoren på søfragt er 1:1, hvilket betyder, at 1 cbm = 1000 kg.