Kiilto optimerer bæredygtighed med Blue Water

Case

Som leverandør har Blue Water handlet effektivt for at løse vores udfordring, og løsningen gavner både vores bundlinje og bæredygtige ambitioner

Henrik Dalsgaard Hansen, Supply Chain Manager, Kiilto

Dobbeltstabling af gods optimerer transporten og reducerer CO2-udledningen

Kiilto, en af Nordens førende producenter af hygiejne- og rengøringsprodukter, har stort fokus på at begrænse CO2-udledningen både i egen produktion og fra transporter.

Med ugentlige transporter fra fabrikken i Assens til lageret i Oslo var der behov for at optimere udnyttelsen af pladsen i lastbilerne. En lastbil blev som regel lastet med maksimalt 33 paller, som fyldte hele bunden af lastbilen. Det var ikke muligt at laste paller ovenpå hinanden, hvilket efterlod lastrummet med uudnyttede kubikmeter og dermed plads til optimering.

Vi er som virksomhed forpligtede til at udvise ansvarlighed og bidrage til nedbringelse af belastningen på klimaet. Vi kigger løbende på muligheder for optimering i hele værdikæden, og vores transport har været et oplagt sted at optimere.
Henrik Dalsgaard Hansen, Supply Chain Manager Kiilto

Win-win-situation for Kiilto og miljøet

Med optimal udnyttelse af lastrummet ved brug af SpaceInvader-stativer er det muligt at laste paller - som normalt ikke kan dobbeltstables - oven på hinanden og derved udnytte lastrummets fulde rumfang. På den måde nedbringes Kiiltos CO2-udledning fra vejtransporten mellem de to lokaliteter med 50% ved hjælp af de dobbeltstablede pallereoler fra SpaceInvader, hvilket reducerer antallet af transporter til gavn for både Kiilto og miljøet.

Blue Water har stor viden og forståelse for vores behov, de agerer proaktivt og løsningsorienteret. Som leverandør har de været effektive til at løse vores udfordring, og løsningen gavner både vores bundlinje og bæredygtige ambitioner.
Henrik Dalsgaard Hansen

Om Kiilto

Kiilto er en af Nordens førende producenter af hygiejne- og rengøringsprodukter. I Danmark har virksomheden Plum A/S produceret og markedsført Plum-produkter siden 1860. I 2019 blev firmaet en del af den finske, familieejede virksomhed Kiilto OY og skiftede navn til KiiltoClean A/S. I dag beskæftiger virksomheden knap 1000 medarbejdere i 11 europæiske lande.

Pallerne dobbeltstables i lastbilens lastrum