Blue Water har fremgang på bundlinjen

Transport- og logistikkoncernen leverede et tilfredsstillende resultat for 2023, hvor bundlinjen i et svært marked voksede med 76 procent til et overskud på 147 mio. kr. før skat

Det globale fragtmarked var i 2023 påvirket af afmatning i fragtmængderne især indenfor sø og luft. Den vigende efterspørgsel medvirkede til et fald i priserne, der de seneste år har været markant højere end normalt som følge af kapacitetsproblemer i branchen.

Hos Blue Water er der dog tilfredshed med det økonomiske resultat for 2023, der viser et overskud på 147 mio. kr. – mod et overskud på 83 mio. kr. året før. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for Blue Water Holding, der dækker hele koncernens aktiviteter.

”Vi er tilfredse med resultatet for 2023, da vi har leveret en pæn forbedring af bundlinjen i et omskifteligt og udfordrende marked. Fundamentet er stærkt, og alle vores forretningsområder bidrager positivt til det samlede resultat. Vores medarbejder har igen vist, at de er dygtige til at levere effektive løsninger for vores kunder selv under svære betingelser. Vores serviceniveau er fortsat meget højt,” siger Søren Nørgaard Thomsen, Blue Waters CEO.

Nye markeder vinder omsætning

De markante fald i fragtpriserne i løbet af 2023 har kun påvirket Blue Waters omsætning i mindre grad – med et fald på 3 procent. Omsætningen i 2023 var således 8,959 mia. kr. mod 9,259 mia. kr. året før. En afgørende faktor er stigende markedsandele i flere dele af forretningen. Den generelle fragt steg således for Blue Water i den sidste del af 2023, men omsætningen er særligt påvirket af ekspansion i Energy, Ports & Projects-divisionen, hvor der i 2023 er vundet adskillige betydelige kontrakter samtidig med, at der er etableret nye kontorer, der medvirker til ny omsætning.

”Vi oplevede – modsat markedet – stigende fragtmængderne i slutningen af 2023. Det er er vi glade for, men vi oplever også, at vi skal arbejde hårdere for at fastholde og vinde kunder, da de lavere priser og volumener har øget konkurrencen,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Balanceret vækststrategi

På medarbejdersiden er Blue Water vokset til godt 2400 sidste år, hvor man bød omkring 500 nye kolleger velkommen. Medarbejdervæksten er især sket udenfor Danmark – både i lande med eksisterende Blue Water-kontorer og flere nye kontoråbninger. Antallet af medarbejdere fortsætter med at vokse ind i 2024, hvor man nu har passeret 2500.

Koncernens Energy, Ports & Project-division har de seneste år eksekveret på en vækststrategi. Det har betydet åbning af en række kontorer, således Blue Water nu er til stede i endnu flere markeder – samtidig er organisationen optimeret i forhold til at styrke det globale samarbejde på tværs af koncernen.

”Vi har løbende set positive resultater af vores vækststrategi. Ekspansionen sker i det rette tempo, hvilket betyder, at der samlet set er den rigtige balance mellem investeringerne og indtjeningen. Vi forventer, at denne positive udvikling indenfor divisionen fortsætter i 2024,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Gode forventninger til 2024

Forventningerne til 2024 er et koncernresultat på 150-170 mio. kr. Resultatet vil være positivt påvirket af den løbende succesfulde implementering af de nyere kontorer i blandt andet Australien, Guyana, Tyrkiet og Kina.

”Vi vil i 2024 følge vores strategi med fokus på effektivisering, konsolidering og profitabel vækst. Vi er ligeledes opmærksomme på, at de nuværende – og nye – geopolitiske, finansielle og økonomiske forhold kan påvirke vores aktiviteter og muligheder for at servicere vores kunder i 2024. Det kræver, at vi fortsat er parate til at agere og reagere på de skiftende forhold, men det er jeg sikker på, at vi kan, da det er en del af vores DNA,” siger Søren Nørgaard Thomsen.