Familien Skov styrker ejerskabet i Blue Water

Grundlægger Kurt Skov stopper som formand for bestyrelsen i Blue Water, der 1. september fejrer 50-års jubilæum. Generationsskiftet betyder, at Anne Skov bliver formand for Blue Water Fonden

I snart 50 års har Kurt Skov været den dominerende frontfigur for transport og logistikkoncernen Blue Water, som han grundlagde i Esbjerg i 1972 – på et lille kontor med tre ansatte. I dag beskæftiger virksomheden omkring 2000 medarbejdere fordelt på knap 70 kontorer i 30 lande.

Nu overlader grundlæggeren rollen som frontfigur til datteren Anne Skov, der bliver formand for Blue Water Fonden, som ejer 75 % af aktierne i Blue Water. Fonden blev grundlagt i 2007 med formålet at sikre firmaets fremtidige ejerskab, udvikling og tilknytning til Esbjerg, og Kurt, Gyrithe og Anne Skov har siden grundlæggelsen siddet i Fondens bestyrelse.

Anne Skov vil som formand for fonden og næstformand i bestyrelsen sikre og værne om Blue Waters værdier og kultur. Og hun vil samtidig medvirke til at udstikke hovedlinjerne for den videre udvikling af Blue Water.

”Jeg er både stolt og meget ydmyg over at træde ind som formand for fonden. Det er en meget stor tillidserklæring, og jeg føler et stort ansvar for – og en stor lyst til – at føre Blue Water stærkt ind i fremtiden. Herunder at sikre de værdier min far har bygget Blue Water op omkring. Fonden skal i fremtiden have en mere markant profil og vil være det centrale fundament for familien Skovs virke og involvering i Blue Water”, siger Anne Skov.

”Jeg ønsker at være garant for, at vi fastholder vores værdier og kultur – og at Blue Water ledes med respekt for disse. Selvfølgelig på en måde så der er plads til, at vi udvikler og forandrer os, som vi har gjort i alle årene. Vi ønsker at styrke fonden og sætte en langsigtet retning, så vi sikrer en positiv udvikling og dermed, at Blue Water også eksisterer om 50 og 100 år,” siger Anne Skov, der samtidig pointerer, at den daglige drift er i gode hænder hos den nuværende direktion, som gennem de seneste år har konsolideret indtjeningen og ekspanderet aktiviteterne.

Stærk fremtid i møde

Kurt Skov er glad for, at sidste skridt i generationsskiftet nu er gennemført, og at Anne Skov ønsker at påtage sig den nye rolle og derigennem sikre at familien Skov også fremover er direkte engageret og involveret i Blue Water.

”Jeg overlader trygt arbejdet til Anne, som har vist, hun har viljen, evnerne og lysten til at engagere og involvere sig i ejerskabet af Blue Water. Vi har et tæt samarbejde og vægter begge værdierne højt, og jeg ved, at hun vil medvirke til, at mit livsværk går en stærk fremtid i møde – til gavn for alle: familien, medarbejderne, kunderne og det omkringliggende samfund,” siger Kurt Skov, der samtidig har besluttet at trække sig som formand for driftsbestyrelsen.

”Vi har gennemgået en fantastisk udvikling, og jeg har haft ufattelig mange spændende og uforglemmelige oplevelser med kolleger, kunder og samarbejdspartnere gennem de 50 år. Jeg synes jubilæet er den rigtige anledning til at annoncere, at jeg trækker mig som bestyrelsesformand i Blue Water – for i stedet at fortsætte som menigt medlem”, siger Kurt Skov.

Han fortsætter som formand, frem til en afløser er fundet, og i forbindelse med at en ny formand tiltræder – senest i foråret 2024 - vil Anne Skov indtræde som næstformand. Hun er i dag menigt medlem af driftsbestyrelsen.

Familieejerskab er en styrke

Familieejerskabet mærkes på alle niveauer i Blue Water. Søren Nørgaard Thomsen, der har været CEO for Blue Water siden 2018, mener faktisk, at familieejerskabet og de stærke værdier er afgørende faktorer for succes og vækst.

”Hele firmaet er gennemsyret af Kurts værdier og tanker om, hvordan vi skal drive virksomheden og agere overfor hinanden og kunderne. Det er tydeligt, at Anne deler og værdsætter disse værdier, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med Anne. En af styrkerne ved fonds- og familieejerskabet er, at vi kan arbejde mere langsigtet. Vi skal naturligvis være dygtige og effektive, men det skal ske i respekt for de grundlæggende værdier, og det betyder meget for kunder og medarbejdere,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Stor jubilæumsfejring

Firmaets jubilæum fejres på flere måder. På selve dagen – 1. september - holdes der reception for kunder og samarbejdspartnere. Samme dag bydes der på koncert for børn om formiddagen og koncert for unge og voksne om aftenen. Og der spilles show-fodboldkamp på Blue Water Arena.

Lørdag 3. september festes der med medarbejderne. Omkring 1400 kolleger fra hele verden kommer til Esbjerg for at fejre den store begivenhed – og for at skabe teamspirit på tværs af hele organisationen.

”Fællesskab og sammenhold betyder rigtig meget for os, og derfor har det været naturligt at invitere alle 2000 kolleger til fest i Esbjerg. Det er umuligt for alle at komme, men vi ser virkelig frem til at fejre vores jubilæum sammen med de 1400, der kommer. Og at vise Esbjerg og hovedkontoret til de mange kolleger, der ikke tidligere har været her, ” siger Søren Nørgaard Thomsen.

FAKTA:

Blue Water-koncernen
Nøgletal for 2021:
Omsætningen: 6,7 mia kr
Overskud før skat: 141 mio kr
Egenkapital: 568 mio kr
Blue Water Fonden ejer 75 % af selskabet, mens familien Skov ejer de resterende 25 %.

Bestyrelsen for Blue Water Fonden
Anne Skov (formand), Kurt Skov, Gyrithe Skov
Preben Møller Nielsen, (næstformand), Niels Kaalund, Jesper Toft Mathiasen, Kathrine Kirk Muff

Bestyrelsen for Blue Water Holding
Kurt Skov (formand), Jørgen Meyer (næstformand), Niels Kaalund (næstformand), Anne Skov, Torben Bjerre-Madsen, Merete Søby, Robert Steen Kledal

Executive Management Blue Water Shipping
Søren Nørgaard Thomsen (CEO), Flemming Busch (CFO), Dan Nissen (COO), Thomas Bek (COO)