Rekordresultat for Blue Water

2019 blev et historisk år for Blue Water Shipping, der med et overskud på knap 200 mio. kr leverede koncernens største overskud nogensinde

Regnskabet for Blue Water Holding, der omfatter transport-koncernens samlede aktiviteter, endte for 2019 med et meget flot overskud på 192 mio. kr før skat. Det er en forbedring på godt 180 mio. kr i forhold til året før, hvor overskuddet før skat var 10 mio. kr. Omsætningen steg med 840 mio. kr og løftede sig dermed fra 5,6 mia. kr til 6,4 mia. kr, hvilket var en stigning på 15 procent.

”Vi er meget tilfredse med at kunne levere dette rekordresultat, som viser en meget markant fremgang på omsætning og bundlinje. Vi er især tilfredse med, at vi gennem en dedikeret indsats har formået at forbedre driften med optimering og effektivisering af vores forretning samtidig med, at vi har fastholdt høj kvalitet og kundeservice,” siger Blue Waters CEO Søren Nørgaard Thomsen.

Den primære årsag til det rekordhøje resultat er koncernens Energy & Projects Division, som er midt i gennemførelsen af flere kæmpe logistikkontrakter i forbindelse med udvidelsen af Tengiz-oliefeltet i Kazakhstan. Disse projekter begyndte for et par år siden og fortsætter frem til 2021.

Kerne-aktiviteter, såsom Reefer Sea, Port Services, Wind Logistics og Marine Logistics, har ligeledes bidraget positivt til årets resultat. Den generelle vej-, sø- og lufttransport fortsætter samtidig fremgangen gennem optimeringer og konsolideringer af operationen.

”Blue Water har en solid kerneforretning, og de enkelte divisioner udviklede sig alle positivt i 2019, hvilket er med til at understrege, at der er god efterspørgsel på vores transport og logistikydelser. Vi er kendt for løbende at udvikle vores løsninger, og det skal vi fortsat gøre fremover, da det er afgørende for at fastholde og styrke vores position i markedet,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Fornuftig start på 2020

Et andet væsentligt element for den fremtidige udvikling er en ny strategi, som blev implementeret i andet halvår af 2019. Dermed står den samlede koncern og de enkelte forretningsområder endnu bedre rustet i de kommende år. Den nye strategi er især baseret på et fortsat stærkt kundefokus samt på forbedring af forretningsprocesser og optimering af operationen. Dette er medvirkede til, at forventningerne til årets resultat er ganske positive, men på grund af COVID-19-situationen er der en vis usikkerhed om det økonomiske resultat for året.

”Vi kom pænt ud af årets første kvartal, hvor vi var foran både budget og sidste år. Men i løbet af marts er aktivitetsniveauet faldet i dele af vores forretning, og da vi ikke kender tidshorisonten for en normalisering af verden, er vi mere forsigtige omkring dette års resultat, der ud over COVID-19 også kan blive påvirket negativt, hvis den lave oliepris fortsætter. Vi står som virksomhed robust til at håndtere den nuværende krise og de muligheder, der måtte byde sig. Vi er dog afhængige af, hvor hurtigt og i hvilket omfang erhvervslivet kommer i gang igen, og det giver en vis usikkerhed om årets resultat, som dog forventes at blive på 60-140 mio. kr,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand, Kurt Skov, er også meget tilfreds med 2019.

”Det har altid været en fornøjelse for mig at se, hvordan vores ansatte hver eneste dag sørger for at servicere kunderne med stærke transportløsninger. Gennem de seneste år har vi ikke indfriet forventningerne til overskud, så vi kan alle være meget stolte over dette flotte resultat, som er med til at styrke den fortsatte udvikling af Blue Water,” siger Kurt Skov.

Han glæder sig også over, at datteren Anne Skov sidste år indtrådte i ejerkredsen. Det skete i forbindelse med et generationskifte, hvor hun fik overdraget en større aktiepost i Kurt Skov Holding, der ejer 25 procent af Blue Water-koncernen. De øvrige 75 procent ejes af Blue Water Fonden.

Blue Water-koncernen har på verdensplan ca. 1750 ansatte på 63 kontorer.

Hovedsædet ligger i Esbjerg, hvor firmaet i 1972 blev grundlagt af Kurt Skov, der i dag er bestyrelsesformand.

Blue Water arbejder inden for forretningsområderne: Energy & Projects, General Cargo: Sea, Air & Road, Wind Logistics, Port Service, Reefer Logstics og Marine Logistics.