Løsninger med reduceret udledning

Blue Water kan fungere som din partner inden for transport- og logistikløsninger med et reduceret klimaaftryk. Vi tilbyder forskellige metoder til at reducere eller kompensere for emissioner fra din forsyningskæde og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Sammen med vores kunder har vi et ansvar for at sænke CO2-udledningen og sikre en bæredygtig udvikling på globalt plan. Til det formål tilbyder vi forskellige metoder til at sænke udledningen eller støtte bæredygtige projekter - i eller uden for din forsyningskæde.

Et partnerskab med os betyder, at du arbejder sammen med et dedikeret team af eksperter, der vil guide dig gennem processen med at skabe, udføre og skræddersy bæredygtige løsninger, der tilgodeser både din virksomhed og miljøet.

Ved carbon insetting foretages aktiv implementering af metoder til at reducere CO2-udledningen indenfor de leverede transportydelser. De reelle reduktioner, der opnås ved brug af alternative brændstoffer, kan anvendes som indsatser til at nedbringe CO2-udslippet fra transportbehov.

Denne metode står i kontrast til traditionel kompensation, hvor CO2-kreditter opnås fra eksterne projekter, men virksomhedens egen CO2-udledning forbliver uændret.

Sådan gør vi forsyningskæden mere bæredygtig

Insetting

Valg af produkter med reduceret udledning under transport

Der findes alternative brændstoffer med reduceret CO2-udledning og optimeringsmetoder til alle transportformer. Ved at vælge alternative brændstoffer i stedet for fossile brændstoffer eller skrue op for effektiviteten er det muligt at reducere CO2-udledningen med op til 90%. Og det gør en reel forskel. 

Når du vælger insetting, opnår du: 

  • Reduktion af CO2-udledning
  • Optimering af forsyningskæden
  • Certificerede reduktioner

Offsetting

Investering i eksterne bæredygtighedsprojekter gennem certificerede metoder

CO2-kompensation bruges til at udligne emissioner ved at finansiere reduktion af emissioner i andre forsyningskæder/projekter for bæredygtighed. Denne metode reducerer dog ikke de udledninger, der ledes ud i atmosfæren. Alligevel kan det være en let tilgængelig måde at komme i gang med en mere bæredygtig transport- og logistikløsning.

Når du vælger offsetting, får du: 

  • Køb af emissionsreduktioner gennem f.eks. skovrejsning
  • Støtte til projekter om bæredygtighed og CO2-lagring
  • Certificeret kompensation 

CO2-beregner til transport og logistik

For at kunne reducere eller kompensere for udledninger fra din forsyningskæde er det nødvendigt med en transparent forsyningskæde.

Dette kan hjælpe dig med at få detaljeret indsigt i CO2-udledningen forårsaget af din virksomheds transport- og logistikaktiviteter. 

Med Blue Waters CO2-beregner får du data om: 

  • Hvor meget CO2 din transport udleder
  • CO2-udledning sammenlignet på tværs af transportformer
  • Beregninger på forsendelser via Blue Water eller andre LPS'er
  • Drivhusgasser CO2 og CO2-ækvivalenter, f.eks. luftforurenende stoffer SOx, NOx, NMHC og PM10.

Nyt partnerskab om CO2-fjernelse for kunder

CASE

Med et nyt partnerskab indgået med den anerkendte virksomhed Klimate udvider vi vores tilbud indenfor CO2-kompensation. Gennem Klimates portefølje af projekter kan Blue Waters kunder investere i fjernelse af kulstof fra atmosfæren, der svarer til deres ellers uundgåelige CO2-udledning. Dette hjælper med at skalere afgørende metoder til fjernelse af kulstof, som er vigtige for at modvirke den globale opvarmning.

"Vi ser frem til at betjene Blue Waters kundebase og fremme en mere bæredygtig transport gennem CO2-fjernelse af høj kvalitet", siger Yasmine Rocco, Carbon Removal Specialist hos Klimate.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Spørg os

Per Jakobsen

Business Development Manager

Sustainable Solutions