Logistik og koordinering af EastGRIP's iskerneprojekt i Østgrønland

Case

Jeg satte virkelig pris på, at Blue Water lærte os at kende og vores særlige operation, som indebærer en masse pres i slutningen af sæsonen

Marie Kirk, logistikkoordinator på Københavns Universitet

Fotokredit: East Greenland Ice-core Project www.eastgrip.org

East Greenland Ice-Core Project - EastGRIP - er et forskningsprojekt, der har udvundet en iskerne fra isstrømmen i Nordøstgrønland, som nu bliver analyseret, mens der foretages yderligere tests i borehullet. I feltsæsonen vender holdet hvert år tilbage til deres lejr i et fjerntliggende område i Nordøstgrønland. Projektet er ikke kun videnskabeligt men også logistisk kompliceret, da det kræver detaljeret planlægning og viden om logistikken til og fra Grønland for at få feltarbejdet på plads. 

Gennem årene har teamet samarbejdet med Blue Water Greenland om transport af afgørende udstyr, lige fra snescootere til store borekomponenter til at udføre boringer 2700 meter ned i isen. Logistikteamet i Nuuk, Grønland, har den lokale viden til at håndtere de unikke udfordringer, når gods skal transporteres i det arktiske klima. Med et dedikeret kontaktpunkt på projektet sørger Blue Water Nuuk altid for at finde en løsning på de logistiske udfordringer, som EastGRIP-teamet har. 

Fra Grønland til Canada 

Da sidste års feltsæson sluttede i august, havde Københavns Universitet, som fører tilsyn med projektet, brug for at viderebringe udstyr, ikke tilbage til København, men til en partner i Manitoba, Canada. Udstyret var afgørende for et lignende projekt og skulle bruges i Canada kort tid efter, at det var blevet brugt i Grønland. 

Alt var pakket på paller til et flycharter arrangeret af universitetet, men det mislykkedes på grund af tidspres, og Marie Kirk, logistikkoordinator på Københavns Universitet, rakte ud til hendes sædvanlige Blue Water-kontakt for at undersøge en ny alternativ løsning til transporten. Sammen med teamet i Nuuk besluttede de sig for en søfragtløsning, selv om den var langsommere end luftfragt - men den mere omkostningseffektive løsning ville stadig overholde EastGRIP-tidsplanen. 

”Blue Water hjalp os med at udforske alle muligheder og beskrev grundigt fordele og ulemper ved hver enkelt løsning sammen med deres respektive tidsfrister, så vi kunne aftale det med vores partner i Canada,” forklarer Marie Kirk. 

Logistik i Grønland er anderledes, og hos Blue Water Greenland - i dette tilfælde teamet i Nuuk - handler det om at lytte til kundens behov og være så fleksibel som muligt for at finde en løsning, der passer til forholdene. ”Vi ser altid på alle muligheder, og med vores erfaring og viden om lokale forhold, som f.eks. hvornår isen kælver, kan vi give de bedste råd for at sikre en smidig transport uden overraskelser undervejs”, forklarer Gabriella Sonnichsen fra det Nordatlantiske team. 

Sidste udkald for containerforsendelse 

Da shippingsæsonen nærmede sig sin afslutning omkring efteråret, og der kun var få afgange tilbage, før isen lukkede ruterne, lykkedes det Blue Water Nuuk at sikre to 20-fods containere på det sidste anløb fra Kanger-lussuaq til Canada via Nuuk/Island. Tilpasninger af lastcertifikater blev hurtigt håndteret af Blue Water for at sikre, at forsendelsen var i overensstemmelse med reglerne. 

EastGRIP-teamet brugte one point of contact-muligheden, som sikrede, at der var en lokal kontaktperson fra Blue Waters Nuuk-team, som kendte deres sag ud og ind og var tilgængelig for spørgsmål og opdateringer. 

Marie Kirk udtrykte sin anerkendelse af Blue Waters forståelse for deres drift og stress i slutningen af sæsonen: ”Jeg satte virkelig pris på, at Blue Water lærte os at kende og vores særlige operation, som indebærer en masse pres i slutningen af sæsonen. Det sidste, jeg har lyst til, er at udfylde kompliceret papirarbejde, tolddokumenter og booke containere på dette tidspunkt, men det lokale team er altid meget støttende og hjælpsomme og sørger for, at det bliver gjort på den rigtige måde. Jeg ved, at jeg altid kan kontakte dem”. 

Da alt udstyr var læsset sikkert på containeren i Kangerlussuaq, kontaktede universitetet Blue Water med en anmodning i sidste øjeblik om at få yderligere varer i containeren i Nuuk. Selv om der i første omgang var tvivl om, hvorvidt det var muligt, lykkedes det Blue Waters lagerteam i Nuuk at få plads til alt i containeren til stor lettelse for EastGRIP-teamet.  

Udstyret ankom sikkert og til tiden til Canada, hvilket markerede en vellykket afslutning på endnu en feltsæson for East-GRIP i Nordøstgrønland. 

Om EastGRIP

East Greenland Ice-Core Project - EastGRIP - er et forskningsprojekt, der har udvundet en iskerne fra isstrømmen i Nordøstgrønland, som nu bliver analyseret, mens der foretages yderligere tests i borehullet.