Skal jeg tegne en transportforsikring?

Blog

Hvordan er du forsikret i tilfælde af, at der sker tab eller skade af dit gods – og kan det betale sig at tegne en transportforsikring eller ej?

Hos Blue Water vil vi gøre alt for at sikre, at dine varer ankommer i sikker og god stand. Men uanset transportform kan der opstå skader. I tilfælde af tab eller skade på godset, er det derfor vigtigt, at du tegner en transportforsikring. 

Alle transportformer har egne nationale og internationale regelsæt. CMR-konventionen gælder for international vejtransport, Søloven gælder for søtransport, mens Warszawa- og Montreal-konventionen regulerer luftfragt.

Vores ansvar som speditør afgøres af diverse landespecifikke love og regler. Afhængig af transportform og godstype er det vigtigt, at du tegner en egnet forsikring. Vi vil i dette indlæg gøre dig klogere på, hvordan du er stillet, når du har en transportforsikring. 

Hvorfor skal mine varer forsikres?

Når du har en transportforsikring, undgår du som køber/kunde at stå med det fulde ansvar i tilfælde af tab eller skade på godset. Transportøren kan gøres erstatningsansvarlig, men denne part har et begrænset ansvar, og du risikerer derfor kun at få en lille værdi af erstatningen. Det er derfor essentielt med en vareforsikring for at minimere den økonomiske risiko og tab under transporten. 

Ved at have en transportforsikring sikrer du på den måde, at godset er økonomisk sikret, hvis der sker tab eller skade under transporten, samtidig med at du får en kompensation i tilfælde af at skaden er sket.

Med en transportforsikring afklares transportansvaret, som omhandler ansvaret som transportøren eller fragtvirksomheden har under transporten godset. Transportansvaret kan ligeledes bestemmes ud fra Incoterms, som er retningslinjer anvendt i international handel og som sætter standarder for fragt- og leveringsbetingelser. Incoterms bruges desuden til at beskrive risikoovergangen mellem køber og sælger, samt hvem der er ansvarlig for at dække forsikringsomkostningerne. Incoterms er derfor et værktøj til at afdække risikoen. 

Valget af transportforsikring bør vurderes ud fra, hvor stor dækning din virksomhed har brug for. Herunder skal der tages stilling til hvor stort et økonomisk tab virksomheden kan tåle, i forhold til hvor stort behovet er for at få dækket værdien af hele godset.

Hvad dækker transportforsikringen?

Når du tegner en transportforsikring, er du ikke altid automatisk fuldt dækket. Transportøren bærer ikke det fulde ansvar, derfor er du nødsaget til selv at tegne en transportforsikring for at være fuldt dækket. 

Afhængig af hvilken forsikring du vælger, vil der være forskellige dækninger. Dækningen afhænger blandt andet af hvilket forsikringsselskab, du benytter dig af. Som regel vil forsikringen dække tab og uforudsete skader er opstået under transporten. Desuden dækker nogle forsikringer ligeledes tyveri og skader opstået på grund af vejrforhold. 

Transportforsikring hos Blue Water

Fordelene ved at tegne en forsikring er mange. Hos Blue Water kan vi tilbyde vareforsikring gennem et anerkendt forsikringsselskab og sikre dig dækning svarende til den fulde fakturaværdi i tilfælde af tab eller skade, når du transporterer med os. 

Vi har øget fordelene yderligere ved at tilbyde udvidet dækning end normalvis til den samme pris. Når du transporterer med Blue Water, omfatter forsikringen blandt andet:

  • Skadeskonstatering indtil 90 dage efter levering

  • Op til 30 dages opbevaring af konsolideringsgods
  • Kompensation for bortkomst af godset ved ankomst af FCL-gods med intakt containersegl

Overnævnte er normalt IKKE omfattet af en vareforsikring. Men da vi ved, hvor vigtig vareforsikringen er, har vi forberedt betingelserne yderligere for vores kunder. 

En vareforsikring hos Blue Water laves ifølge en skriftlig aftale. Du kan vælge at tegne forsikring på engangsbasis eller vælge en permanent aftale, der gælder for alle dine transporter.

Forsikringsservice

Fordelagtige præmier

Vi tilbyder konkurrencedygtige præmier, og du får tilmed bedre dækning sammenlignet med markedet generelt.

Skadesbehandling

Vi samarbejder med et anerkendt forsikringsselskab, der altid yder en professionel skadesbehandling.

All risk-forsikring

Den forsikring, vi generelt tilbyder, dækker all risk ved bortkomst af eller skade på godset under transporten.

Beregning af forsikringssummen

Når du tegner en transportforsikring igennem Blue Water, er forsikringssummen som hovedregel beregnet på grundlag af fakturaværdien samt fragtomkostninger og en 10% tænkt fortjeneste.

  • Told: det skal du være opmærksom på

  • Behandling af træemballage

    Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre