Blue Water med i banebrydende projekt om CO2-lagring

Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne, og nu tager Blue Water sammen med en række partnere et stort skridt mod realiseringen af et projekt med stort klimapotentiale

Partnerne har indgået en aftale om at undersøge muligheden for at etablere transport af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland, midlertidige lagringsfaciliteter på Hirtshals Havn og udskibning til Nordsøen, hvor CO2en pumpes ned i undergrunden. Projektet under navnet Greenport Scandinavia involverer dermed hele værdikæden for Carbon Capture and Storage (CCS).

“Det er et fantastisk projekt, som vi fra Blue Water side glæder os over at være en del af. Vi er eksperter i eksekvering af transport og logistik, og vi synes det er superspændende, at kunne medvirke til at udvikle en ny industri. Som global aktør med lokale interesser, så ønsker vi at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi deltager derfor i forskellige projekter med fokus i den grønne omstilling og vores energitransition”, siger Jacob Kjærgaard, Regional Director Energy, Ports & Projects Europe, Blue Water.

Partnerskabet tæller INEOS Energy, Wintershall DEA, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida, Greenport North samt Blue Water. Projektet er det første af sin art i Danmark, og da der er tale om biogen CO2 vil man opnå negative emissioner, som kan udgøre et væsentligt bidrag til opnåelse af de danske klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

“Vi er i INEOS meget langt med vores CO2-lagringsprojekt Greensand, hvor vi umiddelbart efter årsskiftet vil komme den første CO2 i den danske undergrund som led i vores pilot demonstrationsprojekt. Lagring af biogen CO2 fra biogasanlæg har et meget stort klimapotentiale, da man derved opnår negative emissioner. Med den indgåede aftale vil vi nu sammen med de øvrige partnere kigge på muligheden for at etablere hele værdikæden og få fanget, transporteret og lagret den første biogene CO2 i Danmark”, udtaler Mads Weng Gade, Landechef i INEOS Energy Danmark.

I første omgang er målsætningen fangst af op til 100.000 tons biogen CO2 årligt fra nordjyske biogasanlæg allerede fra 2024/25. CO2en transporteres til Hirtshals Havn og med skib til Siri-området i den danske del af Nordsøen, hvor den lagres i tomme oliefelter gennem Greensand-projektet.

Direktør Per Holm Nørgaard, Hirtshals Havn, peger på, at havnens udvidelsesplaner gør det oplagt at lagre og udskibe CO2 fra Hirtshals:

“Vi arbejder allerede målrettet med planer om udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer lagring og udskibning af CO2 til Nordsøen perfekt ind i vores strategi. På sigt kan etableringen af en CO2-hub i Hirtshals bidrage til løsning af klimaudfordringerne, og vi ser et stort potentiale i det samarbejde, vi har indgået med de øvrige partnere”.

På sigt er det ambitionen at øge mængden af CO2, der transporteres og lagres, betydeligt over tid. Partnerne bag aftalen vil i den forbindelse undersøge muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur i form af f.eks. rørledninger til transport af CO2 fra Danmark og andre dele af Europa til Hirtshals. Hirtshals Havn kan dermed blive et stort, grønt knudepunkt for mellemlagring og udskibning af CO2 for både danske og udenlandske CO2-udledere. Dette vil understøtte lokal erhvervsudvikling og give markante vækstmuligheder for havnen og lokalsamfundet, bl.a. gennem mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele.

“I lighed med Project Greensand passer Greenport Scandinavia i vores strategi om at indgå i væsentlige internationale partnerskaber omkring CCS-projekter. I Greenport Scandinavia kan vi bidrage med vores erfaring med hele værdikæden med henblik på at skabe en forretningsmodel for CCS sammen med vores stærke, danske partnere og således understøtte Europas klimamål”, udtaler Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management and Hydrogen i Wintershall Dea.