Samarbejde med Climate Impact X om CO2-kompensation af høj kvalitet

Partnerskabet med Climate Impact X understøtter Blue Waters ambition om at skabe mere bæredygtige løsninger

Investering i eksterne bæredygtighedsprojekter gennem certificerede metoder er en let og prisvenlig måde at komme i gang med en mere bæredygtig transport- og logistikløsning på. For at udvide og yderligere forbedre mulighederne for mere bæredygtige transport- og logistikløsninger for sine kunder har Blue Water indgået et samarbejde med Climate Impact X (CIX).

CIX forbinder klimaindsats med forretningsværdi gennem en omfattende pakke af globale CO2-markedsløsninger. Med over 30 års kombineret erfaring og et netværk af mere end 100 projektleverandører over hele verden har CIX specialiseret sig i at sammensætte og købe CO2-kreditporteføljer, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds unikke bæredygtighedsmål.

Partnerskabet betyder, at Blue Water integrerer løsninger til CO2-kreditter af høj kvalitet i sit udvalg af services for at hjælpe virksomheder med effektivt at modvirke transportrelaterede udledninger. Gennem CIX investerer Blue Water i verificerede eksterne bæredygtighedsprojekter, hvilket sikrer troværdige og effektive bidrag til global miljørelateret bæredygtighed.

CO2-kreditporteføljer skræddersyet gennem CIX kan fokusere på forskellige temaer afhængigt af en virksomheds prioriteter. For eksempel kan projekter prioritere genoprettelse af de kystnære økosystemer for biodiversitet, beskyttelse af skove eller levering af renere energi til lokalsamfund. Disse initiativer kompenserer for den CO2-udledning, der genereres af Blue Waters transport- og logistikaktiviteter.

Blue Waters kunder kan få adgang til følgende fordele gennem partnerskabet: 

  • Strømlinet CO2-beregning på forsendelsesniveau
  • Organiseret portefølje i overensstemmelse med kundens bæredygtighedsmål
  • Kvalitetsvurdering af projekter og konkurrencedygtige priser

Mere bæredygtige løsninger bliver den nye normal

Partnerskabet er et vigtigt skridt i retning af at skabe nødvendige forandringer og proaktivt opbygge en mere bæredygtig fremtid. I mange år har bæredygtighed ikke automatisk været forbundet med transport- og logistikløsninger. Men det bliver stadig mere kritisk og uundgåeligt at reducere den negative indvirkning på det omgivende miljø og samfund som ansvarlig virksomhed.

Som partnere kan Blue Water og CIX understøtte kompensationen for uønskede emissioner udenfor værdikæden. Derfor er Blue Waters medarbejdere blevet trænet i at forstå og reagere på kundernes behov for kompensationsløsninger, hvilket understøtter en mere bæredygtig forretningsmodel. 

"Vi er klar til at håndtere vores kunders interesser i at støtte bæredygtighedsprojekter. Climate Impact X administrerer processen, løsninger af høj kvalitet og certificering, men som kundernes faste kontaktperson er vi kvalificerede til at diskutere oplagte løsninger og se muligheder for at skabe værdi for vores kunder", siger Florian Pinz, Managing Director Singapore & Malaysia hos Blue Water.

På nuværende tidspunkt tilbyder CIX kreditter fra en bred vifte af projekter baseret på natur og teknologi. De omfatter bl.a. skovbeskyttelse, blå karbon, skovrejsning og ren energi. Mange af disse projekter har en lang række sidegevinster ud over kulstofbinding, f.eks. sikring af levebrød, naturlige økosystemer og biodiversitet. Især har naturbaserede løsninger potentiale til at understøtte op til en tredjedel af den nødvendige afbødning af klimaforandringerne for at nå ned under 2 °C inden 2030.

Læs mere om Climate Impact X
Læs mere om mere bæredygtige løsninger med Blue Water