Effektivt teamwork sikrer veludført transport

Endnu en tung opgave løst for en glad kunde

Blue Water Singapore fik af en af vores trofaste kunder til opgave at transportere to store gasmotorer samt tilhørende udstyr fra Bergen Engines i Norge til Singapore.

Første del af opgaven gik ud på at transportere de to gasmotorer – som hver vejede 152 tons – fra fabrikken i Hordvikneset til Bergen. En speciel kranpram blev lejet til omladning af godset, som skete via coaster, da de normale heavy lift-fartøjer ikke ville være i stand til at lægge til ved den designerede kaj i Hordvikneset.  

Efter midlertidig oplagring i Bergen, blev de to gasmotorer samt udstyr lastet ombord på heavy lift-skibet og fragtet til Singapore.  

“Skibet ankom planmæssigt til Singapore, og godset blev losset sikkert på det dertil udpegede oplagringsareal. Håndtering i forbindelse med oplagringen krævede komplicerede løft af motorerne, hvilket blev udført med succes med hjælp fra vores interne ingeniørteam og pålidelige samarbejdspartnere. Maskinerne oplagres nu på et lokalt pakhus indtil endelig levering vil finde sted næste år”, udtaler Therkel Iversen, Project Manager, Blue Water Singapore, som styrede den vellykkede opgave med assistance fra Blue Waters projekt-teams i Norge og Danmark.