Grønnere kølelogistik på Padborg-terminalen

Terminalen har forbedret bæredygtigheden ved at skifte fra diesel til elektricitet til nedkøling af køletrailere    

Hos Blue Water arbejder vi løbende på at reducere vores miljøpåvirkning. Et vigtigt skridt i retning af mere bæredygtige logistikløsninger i forsyningskæden er demonstreret på vores køleterminal i Padborg, Danmark. Her er vi gået fra at bruge diesel til at bruge strøm til at køle køletrailere ned, i tråd med vores mission om at være en mere bæredygtig aktør i transport- og logistiksektoren.  

"Vores beslutning om at erstatte diesel med elektricitet afspejler vores engagement i at håndtere de betydelige emissioner, der genereres af vores branche. Som en førende aktør anerkender vi vores centrale rolle i forhold til udfordringen med at reducere udledningen. Vi er stolte over at have foretaget denne bæredygtige ændring i Padborg," siger Rene Busekist Ohlsen, Blue Waters direktør for Reefer Road. 

 

 

Bæredygtigt skridt fremad 

Alle køletrailere, der ankommer til Blue Waters terminal i Padborg, kan nu drives af elektricitet i stedet for diesel. De ti generatorer får strøm fra solpaneler på terminalens tag. Denne løsning skaber en grønnere logistikkæde og bidrager til en mere bæredygtig transport af varer.  

Solpanelerne blev installeret på terminalens tag i 2022. Der blev placeret i alt 642 solcellemoduler med en samlet produktion på 247,17 kWh. Disse solpaneler leverer anslået 165.880 kWh/år til lageret, hvilket dækker 30% af anlæggets samlede elforbrug. Det anslås, at solpanelerne har potentiale til at reducere CO2-udledningen med 105.297 kg/år, hvilket er med til at nedbringe Blue Waters samlede CO2-fodaftryk.