Kerneforretningen leverede godt resultat for Blue Water i 2022

Transport- og logistikkoncernen fik sidste år et overskud på 83 mio. kr. – lidt lavere end forventet, da massiv investering i vindsektoren trak overskuddet ned

I en tid med energikrise, stigende inflation og store udsving i godsmængder og fragtrater er der hos Blue Water Shipping tilfredshed med udviklingen og de økonomiske resultater i kerneforretningen. Den danske transport- og logistikkoncern leverede et overskud på 83,5 mio. kr. før skat i 2022. Det viser regnskabet for Blue Water Holding, der dækker hele koncernens aktiviteter.

”Overskuddet er lavere, end vi forventede, og derfor er vi ikke tilfredse med det samlede resultat for koncernen. Men når det er sagt, så har vi set en solid og stærk performance i alle vores forretningsområder i et år med mange udfordringer for branchen og for vores kunder. Vores medarbejdere er lykkedes med at fastholde et højt serviceniveau og har med stor dedikation fortsat leveret effektive transportløsninger for vores kunder”, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er CEO for Blue Water.

Fremtiden ser positiv ud

De enkelte forretningsområder fortsætter med at udvikle sig planmæssigt, og gennem 2022 udvidede koncernen med en håndfuld kontorer rundt om i verden, og samlet set er medarbejderstaben vokset for at imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel. Generelt er der således investeret bredt i det fremtidige setup, ligesom der i vindsegmentet i 2022 er foretaget store investeringer i et joint venture – Danwind Blue Water. Gennem dette selskab er Blue Water nu involveret i installation af vindmøller – og ikke kun transport. Opstarten har dog krævet større investeringer end forventet.

”Vi har et strategisk mål om at udvide vores services indenfor vindsektoren, hvor vi på transport- og logistikdelen har en stærk global position. Pipelinen i vores joint venture ser fornuftig ud, men da det primært er projektopgaver, vil der være udsving i driften. Vi må samtidig konstatere, at samarbejdet ikke har levet op til vores forventninger, og derfor er vores investering sidste år blev noget tungere end budgetteret, hvilket forringer vores samlede koncernoverskud med et større millionbeløb”, siger Søren Nørgaard Thomsen.

God start på 2023

I 2022 voksede omsætningen for Blue Water meget kraftigt med 37 procent fra 6,7 mia. kr. til 9,26 mia. kr. Den markante stigning er primært drevet af de meget høje fragtpriser på især søfragt, og derfor har toplinjens vækst ikke direkte afsmittende effekt på bundlinjen hos Blue Water, der forventer, at omsætningen vil blive lavere i år, mens indtjeningen vil være højere.

”De høje fragtpriser giver ikke en reel afspejling af vores udvikling. Vi fokuserer mere på mængder, aktivitetsniveau og markedsandele. Og her følger vi vores strategi og bevarer fokus på effektivisering, konsolidering og profitabel vækst. Sidste år var kendetegnet ved god udvikling med nye aktiviteter og kontorer, der medvirkede til at løse kundernes behov. Det forudser vi fortsætter, da vi er kommet godt fra start og forventer at levere et bedre bundlinjeresultat i år end sidste år”, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Et minderigt år for Blue Water

Bestyrelsesformand og grundlægger Kurt Skov ser tilbage på 2022 med positive øjne:

”Vi burde have levet op til de økonomiske forventninger sidste år, men jeg forventer, at vi når på den rigtige side af budgettet i år. Det er dog også værd at notere sig, at vi sidste år brugte et betydeligt millionbeløb på fejring af vores 50-års jubilæum. Det var et mindeværdigt højdepunkt at møde 1400 af vores 2000 kolleger i Esbjerg for at deltage i fejringen. Det har en fantastisk oplevelse, og det har medvirket til at styrke fællesskabet, sammenhængskraften og forståelse på tværs af hele firmaet. Samtidig blev jubilæet også en markering af sidste skridt af generationsskiftet, da Anne tiltrådte som formand for Blue Water Fonden”, siger Kurt Skov.