Nyt rekordregnskab for Blue Water

Trods Covid-19 leverede Blue Water i 2020 det bedste resultat nogensinde – et overskud på 192,3 mio. kr.

I 2019 præsenterede Blue Water-koncernen et rekordoverskud på 191,7 mio. kr., og den stærke udvikling fortsætter for den danske transportkoncern, som netop har præsenteret regnskabet for 2020. Det viser et nyt rekordoverskud på 192,3 mio. kr.

”Vi er meget tilfredse med at kunne levere et rekordresultat i 2020, som har været et meget unormalt og udfordrende år for mange – også for Blue Water. I løbet af foråret kom de første påvirkninger af Covid-19 med nedgang i en række aktiviteter og stor usikkerhed på mange markeder. Vores medarbejdere har virkelig ydet en kæmpeindsats i et vanskeligt år, hvor de har skabt nye løsninger og muligheder for kunderne. Derfor har vi gennem 2020 formået at tilpasse og omstille vores forretning, hvilket sammen med en positiv udvikling i markedet i andet halvår har skabt det flotte resultat”, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er CEO for Blue Water.

Optimering og strømlining er vejen frem 

Covid-19 har påvirket omsætningen i Blue Water Holding, som omfatter koncernens samlede aktiviteter. I 2020 omsatte koncernen for 5,779 mia. kr., hvilket er et fald på 634 mio. kr. Når det alligevel er lykkedes at opnå en rekordstor bundlinje, skyldes det en kombination af optimering samt god indtjening i en række forretningsområder.

”I de seneste år har vi gennem en dedikeret indsats formået at forbedre driften med optimering og effektivisering af vores forretning samtidig med, at vi har fastholdt høj kvalitet og kundeservice. Vi har også fokus på mere dynamisk justering og udnyttelse af transportkapaciteten. Derudover har vi en solid kerneforretning, og ekstra stærk performance i en række af vores forretningsområder har medvirket til den flotte indtjening,” siger Søren Nørgaard Thomsen.

Positiv udvikling

Det er kerneaktiviteter indenfor Energy & Projects, Wind Logistics, Sea&Air samt Reefer Sea, der har præsteret ekstra godt og dermed bidraget meget positivt til årets resultat. Der har samtidigt også været positiv udvikling indenfor de fleste andre forretningsområder. Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2021.

Udover Covid-19 har Blue Water været negativt påvirket af et hackerangreb, hvor en række IT-systemer blev nedlukket for at stoppe og begrænse hackerangrebet. En meget dedikeret og energisk indsats fra alle medarbejderne på tværs af hele Blue Water har sikret drift, service og gennemførelse af kundernes transporter, men genopbygningen af IT-systemerne har haft betydning for bundlinjen blandt andet på grund af lavere effektivitet og højere omkostninger.

Stabil start på året

Den stabile udvikling fortsætter i 2021, hvor Blue Water er kommet fornuftigt fra start i årets første måneder. Driftsmæssigt giver Covid-19 stadig usikkerhed om det samlede økonomiske resultat for 2021. Ligeledes investeres der i at modernisere og genopbygge firmaets IT-systemer til højeste standarder.

”Vi forventer et pænt resultat for 2021. Det vil være lavere end de seneste års rekordresultater, da disse i særlig grad er positivt påvirket af vores store transportkontrakter i Kasakhstan, der nu er afsluttet. Til gengæld forventer vi fortsat stærk udvikling indenfor stort set alle kerneaktiviteter og estimerer et overskud på omkring det halve i forhold til sidste år”, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Hos Kurt Skov, Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand, er der stor tilfredshed med de seneste års udvikling.

”Blue Waters fundament er blevet styrket betydeligt de seneste år med de to meget flotte – og ekstraordinært gode – resultater, vi har leveret i 2019 og 2020. Jeg er meget stolt af, at medarbejderne i en svær tid med Covid-19 og hackerangreb har vist stor vilje og lyst til at gøre en ekstra indsats i det daglige arbejde for at løse kundernes transportbehov. Det er glædeligt at se, at vi fortsat har stor fokus på at fastholde vores høje service – og at vi er i stand til at tilpasse os udviklingen i markedet og branchen,” siger Kurt Skov.