Rettidig levering trods udfordringer

Blue Water har leveret projektgods fra Italien til et skibsværft i Kina

I perioden fra oktober 2020 til slut januar 2021 foretog Blue Water tre afskibninger af udstyr fra Italien til det nordlige Kina for en af vores gode kunder.

Forsendelsernes samlede vægt var 895 tons, og de tungeste af de i alt 142 kolli vejede 162 tons hver. Udstyret skulle installeres ombord på et FPSO-fartøj (Floating Production Storage and Offloading) på et skibsværft i Kina.

Projektet blev udført i tæt samarbejde med den lokale producent i Italien, kunden i Kina og vores pålidelige leverandører. Blue Water stod for opsyn af containerpakning hos producenten, lokal kørsel fra diverse lokationer i Livorno og Massa i Italien til lastehavnene Livorno og Marina di Carrara. Derudover var vi ansvarlige for godshåndtering i havnene, oplagring, lastning ombord på skibet, søfragt samt losning i Kina

“Det var yderst vigtigt, at godset ankom til Kina indenfor de specifikke tidsrammer af hensyn til installationen ombord på FPSO’en. Det viste sig dog at være noget af en udfordring at få fat i det rigtige fartøj til projektet på grund af den stigende efterspørgsel i markekedet indenfor de seneste måneder. Men heldigvis lykkedes det, i et effektivt samarbejde mellem vores Chartering desk i Esbjerg og vores projekt-teams i Italien og Singapore, at levere godset rettidigt”, fortæller Therkel Iversen, Project Manager, Project & Chartering, Blue Water Singapore.