Udfordrende transport af vingestativer gennemført

Blue Water udviste ekspertise og effektiv projektstyring ved den mest omfattende transport gennemført på denne rute

Vores HMT-team (Heavy Modular Transport) gennemførte for nylig en vellykket transport af vingestativer af en udfordrende størrelse på Esbjerg Havn. Kunden efterspurgte vores ekspertise indenfor selvkørende modulærtransporter (Self-Propelled Modular Transporter - SPMT). 

For at gennemføre denne specialtransport krævedes der en kompetent projektledelse til at finde den bedste løsning og gennemføre flytningen med succes. Teamets opgaver krævede udarbejdelse af ruteundersøgelse, nødvendige modifikationer af ruten, forberedelse af transporten og sluttelig at udføre transporten.

Erfaring og stort kendskab til Esbjerg Havn 

Det unikke ved denne transport skyldtes primært lastens bredde, hvilket udgjorde en stor udfordring for teamet. Det var faktisk den mest omfattende transport, der nogensinde er udført ad en 8,25 km lang rute på Esbjerg Havn. Teamet definerede kritiske områder langs ruten og fastlagde de nødvendige modifikationer til transporten. Det involverede demontering af porte, skilte og hegn langs ruten, samt at opsætte vagter 24/7 på forskellige steder for at opretholde sikkerheden på havnen. 

Hele projektet, fra rutefastsættelse til selve udførelsen af Blue Waters Port Service team, blev gennemført på kun ni dage. Jacob Thomsen, Project Lead, Port Services Operations udtaler: "Vores erfarne team og omfattende viden om Esbjerg Havn gjorde et muligt for os at eksekvere og gennemføre projektet inden for så kort en tidsramme." 

SPMT-specialister  

Takket være vores interne kapacitet som SPMT-ekspert var vi i stand til at muliggøre denne transport. Med vores egne store flåde af SPMT-aksellinjer har vi fleksibilitet og ekspertise til at tilbyde denne service globalt og dermed imødekomme vores kunders behov, uanset hvor de befinder sig. 

Vores Heavy Modular Transporter og medarbejdere i Technical Engineering assisterer kunderne gennem hele flytteprocessen, herunder inspektioner på stedet, undersøgelser, ruteplanlægning og tackling af udfordrende aspekter, såsom at vælge det rigtige udstyr og udføre tekniske undersøgelser.