Pålidelig og troværdig logistik

Vi driver virksomhed med respekt for det omgivende miljø og vores personale.
Som global aktør og bidrager til samfundet fokuserer vi på, at den indflydelse, vi yder, er positiv

Vores ansvar

At være en troværdig transport- og logistikleverandør kræver mere end at kunne levere til tiden. Det kræver også, at vi har en holdning til de udfordringer, vi støder på i vores globale samfund. Vi beskytter vores værdier, vores integritet og den verden, vi er en del af. Vi ønsker, vores kunder skal vide, at vi holder, hvad vi lover.

Code of Conduct og etik

Det er nu mere end et årti siden, Blue Water Shipping introducerede firmaets første Code of Conduct.

Vi har siden implementeret disse regler i vores etiske retningslinjer og tilretter løbende vores adfærd i overensstemmelse med det globale forbillede for ansvarlig adfærd.

Vi samarbejder med pålidelige og dedikerede leverandører, da vi tror på at branchen har en fælles forpligtelse.

Download vores Code of Conduct og Supplier Code of Conduct herunder.

Bæredygtighedsrapporter

Bæredygtighedsrapporterne viser en status på Health, Environment, Quality (Sundhed, Miljø og Kvalitet) samt emner relateret til virksomhedens sociale ansvar. Rapporten sætter fokus på vores fremskridt med FN’s mål for bæredygtig udvikling, de overordnede politikker for området og de globale forretningsmæssige risici i Blue Water Shipping.

Hvis du har spørgsmål i relation til rapporterne, er du velkommen til at kontakte Group HSSE & Quality på hsseq@bws.net

Download årlige rapporter herunder:
2021
2022
2023

Global skattepolitik

Blue Waters globale skattepolitik beskriver og opsummerer de ledende principper for skatteadministration.

Global sundhedspolitik

En sund arbejdsplads er altafgørende for firmaets succes. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at være aktive, have det sjovt, skabe interne sociale relationer og styrke vores holdånd og kultur gennem sportsaktiviteter.

Global sikkerhedspolitik

Alle Blue Waters medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til løbende at arbejde på forbedringer, sørge for uddannelse og undervisning af alle medarbejdere, og vi tilstræber en arbejdsplads uden ulykker.

Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for alle kontorer og medarbejdere via firmaets globale Management System.

Global miljøpolitik

Baseret på definerede forbedringsmål fokuserer Blue Water på løbende at reducere miljøpåvirkningen.

Vores tiltag omfatter en proaktiv indsats for at reducere spild, energiforbrug, brændstofforbrug og forhindre udslip. Vi motiverer også vores kunder og leverandører til at prioritere miljøvenlig transport.

Global kvalitetspolitik

Kvalitet er et vigtigt aspekt i Blue Waters daglige bestræbelser for at skabe de bedste løsninger til alle kunder.

Vi har definerede kvalitetsmål og organiserede aktiviteter gældende for alle Blue Waters kontorer i hele verden. For at opnå de tilstræbte standarder har vi en global kvalitetspolitik, som indeholder vores mål og midler til at opnå og opfylde vores kvalitetsmål.

Certificeringer

Blue Waters hovedkontor i Esbjerg er certificeret i henhold til ISO 45001 (Health & Safety), ISO 9001 (Quality) og ISO 14001 (Environment). Vi bestræber os på at supportere vores forretning på allerbedste vis, når det drejer sig om værktøjer og standarder. Vi har blandt andet implementeret en intern virksomhedsproces, som skal fungere som  hjælpeværktøj under en certificeringsproces på 8-12 måneder.

Vi har en målrettet virksomhedskultur, og forretningen bestemmer, om en certificeringsproces skal igangsættes. Adskillige af vores strategiske lokationer er certificerede, og vi forventer, at flere følger efter. 

Blue Water Ethics Line

Blue Water forpligter sig til en åben og ærlig kommunikation som udgangspunkt – ikke som undtagelse.

Rapportering til vores Ethics Line betyder, at enhver medarbejder, kunde eller forretningspartner har ret til at rapportere direkte til Ethics Line uden fare for repressalier eller lignende. Dette kan være, hvis nogen kender til eller har været involveret i uacceptable forhold eller direkte lovovertrædelser, som de på baggrund af etiske overvejelser vælger at afdække eller informere om.

Bemærk at Blue Water respekterer retten til privatliv. Vi behandler udelukkende persondata om medarbejdere, kunder og forretningspartnere til relevante forretningsformål. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, kan du altid finde mere information i vores Privatlivspolitik eller ved at kontakte Corporate Compliance på privacy@bws.net.

Smileyordning

Herunder finder du linket til fødevarestyrelsens smileyordning - og en oversigt over alle smileyer i Blue Water Shipping.