Blue Water Fonden

Den erhvervsdrivende fond ejer 75 procent af aktierne i Blue Water Shipping – og sikrer derved et solidt ejerskab af firmaet

Fondens formål

Blue Water Foundation, CVR-nr.: 30 59 47 89, er en erhvervsdrivende fond hjemmehørende i Esbjerg Kommune. Fonden blev etableret den 14. maj 2007, da skibsmægler Kurt Skov besluttede af overføre 75 procent – og dermed aktiemajoriteten – af Blue Water-koncernen til fonden som en gave.

Formålsbestemmelse

Fondens primære formål er at medvirke til at sikre den fortsatte eksistens og udvikling af det firma, som er skabt af Kurt Skov, bestående af Blue Water-firmaer i Danmark og andre lande. Dersom det primære formål er fuldt ud imødekommet, kan fonden alternativt støtte almindelige ikke-politiske, videnskabelige, humanistiske, kulturelle, kommercielle, uddannelsesmæssige, humanitære eller sociale formål.

Støtte fra fonden

Fondsbestyrelsen bestemmer - kun begrænset af formåls- og fondsvedtægterne - hvordan fondens ressourcer skal bruges.

Indtil videre har fondsbestyrelsen besluttet, at bestyrelsen selv vælger, hvilke projekter, hørende ind under fondens sekundære formål, man vil yde økonomisk støtte til.

Derfor vil fonden ikke støtte formål baseret på uopfordrede ansøgninger fra offentligheden. Sådanne ansøgninger kan derfor ikke forvente at komme i betragtning hos fondsbestyrelsen.

Fondsbestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 4-7 personer, hvoraf flertallet ikke må være nærtbeslægtet med skibsmægler Kurt Skov eller hans hustru Gyrithe Skov. Fondens bestyrelse består pt. af følgende personer:

Bestyrelsens medlemmer
Anne Skov (formand), Kurt Skov, Gyrithe Skov.
Preben Møller Nielsen, (næstformand), Niels Kaalund, Jesper Toft Mathiasen, Kathrine Kirk Muff.