CO2-beregner til transport og logistik

Få indsigt i CO2-udledningen fra din forsyningskæde med Blue Waters CO2- og brændstofberegner

Udledninger fra globale forsyningskæder påvirker klimaet. Blue Water kan fungere som din partner på vejen mod mere bæredygtige transport- og logistikløsninger. Vi tilbyder forskellige metoder til at reducere eller kompensere for udledninger fra din forsyningskæde og dermed bidrage til en grønnere fremtid.

Fundamentet er en transparent forsyningskæde. Med vores CO2-beregner får du data om:

  • Hvor meget CO2 din transport udleder
  • CO2-udledning sammenlignet på tværs af transportformer
  • Beregninger på forsendelser via Blue Water
  • Drivhusgasser CO2 og CO2-ækvivalenter, f.eks. luftforurenende stoffer SOx, NOx, NMHC og PM10.

Beregningerne er foretaget af EcoTransIT World - den mest anvendte software i verden til automatiserede beregninger af CO2-aftryk. Det er en GLEC-akkrediteret CO2-beregner efter europæiske standard EN 16258 og certificeret i henhold til ISO 14083. De beregnede data kan bruges af vores kunder i deres egen klimarapportering, som er ved at blive et lovkrav flere steder i verden.

Baseret på CO2-beregnerens resultater tilbyder vi dataanalyse udført af vores specialister, der vejleder om metoder til at reducere eller kompensere for udledninger fra din forsyningskæde.

Hvad kan vi hjælpe dig med

Spørg os

Per Jakobsen

Business Development Manager

Sustainable Solutions