Er du opmærksom på krav til behandling af træemballage?

Blog

Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre

Er du som eksportør opmærksom på, at der til en række lande er krav til behandling af træemballage? Kravene er kommet til i forbindelse med den stigende globale handel, hvilket øger risikoen for at planteskadegørere bringes på tværs af landene. Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre. 

Eksport af træemballage

I dag stiller mange lande krav til at træemballage skal være ISPM 15 mærket, mens nogle lande har yderligere krav om trykimprægnering, frihed for bark eller at emballagen skal være ny. De internationale standarder gælder ved transport af træemballage udenfor EU. 

Desuden kræver nogle lande et plantesundhedscertifikat, som skal udstedes af eksportlandets plantesundhedsmyndigheder. I lande hvor der allerede er krav om ISPM 15 mærkning, stilles der ikke yderlige krav om plantesundhedscertifikater. 

Kravene til behandling af træemballage kan variere fra land til land. Her finder du en oversigt over de forskellige landes krav ved eksport. Som eksportør skal du være opmærksom på at landelisten ikke er udtømmende. 

Hvad er ISPM 15?

ISPM 15 er internationale retningslinjer for fremstilling og behandling af træemballage. Når virksomheden er certificeret, må de mærke emballagen med et internationalt kendt mærke, som indikerer at træet er behandlet efter kravene. 

Standarderne er lavet for at forhindre spredning af plantesygdomme eller skadedyr på tværs af landegrænser. Træemballagen varmebehandles med henblik på at fjerne skadedyr og komme plantesygdomme til livs. Under behandlingen bliver træet opvarmet til en temperatur, hvor skadedyr og plantesygdomme slås ihjel. 

Import af træemballage

Der er ligeledes importregler for træemballage. Som udgangspunkt gælder emballagekravene dog ikke ved handel indenfor EU. 

Standarderne gør sig gældende ved emballage, som kommer til EU fra lande udenfor EU. Når du importerer varer fra lande udenfor EU, skal du derfor sikre dig at emballagen lever op til ISPM 15 standarderne. 

For yderligere information er du altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water kontaktperson eller finde mere information på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her finder du ligeledes oversigten over de forskellige landes krav ved eksport. 

Der er et internationalt stigende fokus på træemballage og ISPM 15 mærkning. Derfor er det altid en god ide at forhøre dig om kravene hos din importør. 

  • Told: Det skal du være opmærksom på

  • Sådan reduceres CO2-udledning

    Vælg mellem forskellige transportformer for at sænke CO2-udledningen fra din virksomheds forsyningskæde. Bliv klogere på CO2-udledningen fra de forskellige transportformer