Skal du vælge søfragt eller luftfragt?

Blog

Afhængig af budget, godstype og godsmængde, vil de forskellige forhold opveje hvilken løsning, der bedst opfylder dit fragtbehov

To af transportløsningerne som Blue Water blandt andet tilbyder, er transport i form af søfragt og luftfragt. Der er stor forskel på om du vælger søfragt eller luftfragt, da disse løsninger hver især har nogle fordele og ulemper.

Afhængig af budget, godstype, godsmængde og lignende, vil de forskellige forhold opveje hvilken løsning, der bedst opfylder dit fragtbehov. 

Priser på søfragt og luftfragt

En af de mest væsentlige forskelle, der er på søfragt og luftfragt, er prisen på transporten. 

Luftfragt er en af de dyreste transportløsninger, og den er forbundet med flere omkostninger end blandt andet søfragtsløsningerne. Desuden er prisen på luftfragt påvirket af en række eksterne forhold. 
Der er flere årsager til, at prisen på luftfragt er højere end andre transportformer. En primær årsag er de høje brændstofomkostninger, som er forbundet med fragtformen. En anden indvirkende årsag er, at luftfragten netop er den hurtigste transportløsning, hvilket afspejles i prisen. 

Prisen på søfragt er derimod forbundet med væsentligt lavere transportomkostninger end andre typer af fragt. Dette er blandt andet grundet den længere transporttid, som søfragten er forbundet med. Ved søfragt har du ligeledes mulighed for at vælge mellem FCL og LCL-løsningerne. Hvis du ønsker at anvende søfragt, har du mulighed for at tilpasse den løsning som passer til dit behov og således vælge den mest omkostningseffektive løsning. 

Transittid

En anden væsentlig forskel på søfragt og luftfragt er transittiden, hvilket er et afgørende forhold for valget mellem de pågældende løsninger.  

Luftfragt er en af de hurtigste transportformer, og derfor er denne løsning attraktiv for mange virksomheder, som hurtigt skal have fragtet sine varer. Ved luftfragt vil varerne oftest kunne nå frem på få dage, hvilket netop også er et forhold som kommer til udtryk i prisen. Dog er dette en fragtløsning, som kan være følsom overfor vejrforhold, hvilket kan være med til at forsinke forsendelsen.

Søfragt er derimod en løsning forbundet med væsentligt længere leveringstid end luftfragt, da det tager længere tid at sejle de store afstande med langsommere hastighed. Her vil leveringstiden naturligvis afhænge af hvor langt, godset skal fragtes. Der er ligeledes normalt, at skibet skal afhente og levere gods i forskellige havne undervejs, og det kan også forlænge leveringstiden. 

Kapacitet

Mængden og vægten af godset, som skal transporteres, har ligeledes betydning for transportløsningerne. 

På luftfragt er du begrænset i form af vægt og mængden af dit gods. Hvis forsendelserne omfatter store mængder, vil det være væsentligt at benytte sig af søfragtsløsningerne. Ved søfragt er der netop en langt større kapacitet. Kapaciteten vil derfor typisk ikke begrænse dine muligheder for at transportere godset med søfragt, hvorfor søfragt er en bedre løsning for dig, som har tungt gods samt gods af større volumen.

Miljø- og klimapåvirkning

Miljø og klima er i dag et stort fokusområde for mange virksomheder. Derfor værdsætter virksomheder i højere grad løsninger med lavere miljøpåvirkning, hvilket kan påvirke beslutningen af fragtløsning. Valget mellem søfragt og luftfragt vil være betydelig, i forhold til hvor stor en miljømæssig påvirkning den enkelte løsning har. 

Søfragt er forbundet med væsentligt lavere miljømæssig påvirkning end eksempelvis luftfragt. Hvis din virksomhed ønsker at reducere sin miljøpåvirkning, vil søfragtsløsningerne være den bedste miljømæssige løsning. Læs mere om de forskellige løsninger her.

Fordele og ulemper ved søfragt og luftfragt

Fordele ved luftfragt
 • Hurtig transittid
 • Høj sikkerhed
 • Høj global rækkevidde
 • Hyppige afgange
Ulemper ved luftfragt
 • Høje transportomkostninger
 • Høj miljøpåvirkning
 • Kapacitetsbegrænsning
 • Påvirkes af vejrforhold
Fordele ved søfragt
 • Lave transportomkostninger
 • Stor kapacitet
 • FCL- og LCL-løsninger
 • Lavere miljøpåvirkning
Ulemper ved søfragt
 • Længere transittid
 • Risiko for forsinkelser
 • Mindre kontrol over forløbet
 • Told: Det skal du være opmærksom på

 • Behandling af træemballage

  Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre

 • Sådan reduceres CO2-udledning

  Vælg mellem forskellige transportformer for at sænke CO2-udledningen fra din virksomheds forsyningskæde. Bliv klogere på CO2-udledningen fra de forskellige transportformer