Told: Det skal du være opmærksom på

Blog

Du skal have styr på en række regler samt tolddokumenter, som er obligatoriske at udfylde i forbindelse med import og eksport af varer i udlandet

Told er en afgift, staten pålægger varer og serviceydelser, som importeres fra lande udenfor EU. Toldafgiften betales med henblik på at fremme indenrigsmarkedet og den indenlandske produktion, mens dette ligeledes er med til at øge de offentlige indtægter. Omkring 75% af toldbeløbet sendes til EU i Bruxelles, hvoraf de sidste 25% bliver i det medlemsland, hvor godset er fortoldet. Hertil er der en række regler, du skal have styr på samt tolddokumenter, som er obligatoriske at udfylde i forbindelse med import og eksport af varer i udlandet.

EU’s toldunion – told indenfor EU

Når du importerer varer fra lande udenfor EU, skal der betales told af varerne. Import af varer mellem EU’s medlemslande skal der derimod ikke betales told af på baggrund af frihandelsaftalen indgået i EU’s toldunion. EU’s toldunion blev etableret i 1968 for at gøre det lettere for virksomheder indenfor EU at handle med hinanden. Indenfor toldunionen blev der i den forbindelse udarbejdet fælles toldregler, som i dag har en stor betydning for EU’s handelspolitik. Toldunionen og handelspolitikken bestemte at fjerne tolden og andre toldmæssige restriktioner mellem EU’s medlemslande. Dette havde til formål at fjerne handelshindringerne ved at undgå toldafgifter, når der handles og importeres på tværs af medlemslandene.

Told udenfor EU

Toldafgiften betales i forbindelse med handel med lande udenfor EU, herunder lande som USA, England og Kina – disse lande udenfor EU kaldes også tredjelande. Toldreglerne varierer fra land til land, og de gør sig gældende for både virksomheder og privatpersoner. 

Hvis du som dansk virksomhed i EU importerer varer fra lande udenfor EU, så skal virksomheden import- eller eksportregistreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette er en nødvendighed for at kunne importere varer fra tredjelande samt for at kunne udarbejde importangivelser. Hvis ikke virksomheden er importregistreret, kan varerne ikke fortoldes, og de vil dermed ikke kunne frigives af Toldstyrelsen. 

Dernæst skal man i nogle tilfælde kunne stille sikkerhed for den told, som virksomheden skal betale for varerne importeret fra et land udenfor EU. Sikkerhedsstillelse for told kan ske i form af følgende:

 • told og skats sikkerhedsstillelsesordning (denne sikkerhedsstillelse anvendes af omkring 99% af alle kunder)
 • kontant betaling af told
 • anden sikkerhed

Der er mulighed for toldnedsættelse, hvis varerne har en præferenceoprindelse. Præferenceoprindelsen gør det muligt at transportere varen toldfrit eller til en reduceret toldsats. For at opnå præferenceoprindelse i EU eller et tredjeland, som EU har en handelsaftale med, kræver det, at varen opfylder et af følgende forhold:

 • hvis varen er fuldt fremstillet i EU eller det pågældende land
 • hvis varen er tilstrækkelig bearbejdet eller forarbejdet i EU eller det pågældende land 

Told fra England

Brexit fik stor betydning for import og eksport af varer til og fra Storbritannien. Dette medførte nye regler for told og moms, når EU-lande fremover skal handle med Storbritannien. 

Et forhold, der i dag har betydning, er at virksomheden i EU skal være import- eller eksportregistreret. Ligeledes har de britiske myndigheder skærpet kravet til indhold i fakturaer, hvorfor proformafakturaer ikke længere accepteres som grundlag for indfortoldning i Storbritannien.

Desuden skal mange nye processer implementeres hos modtageren og afsendere såvel som rederier, toldvæsner, speditører og vognmænd. 

Når du handler med Storbritannien, er der mulighed for at opnå toldnedsættelse, til den forudsætning at godset har oprindelse i Storbritannien. Dette kræver, at eksportøren skal udstede en udtalelse om oprindelse, en oprindelseserklæring, til importøren. I den forbindelse, er der nogle krav til registreringen af eksportører i EU og Storbritannien.

Læs mere om Brexit-reglerne her

Told fra USA

Når du importerer varer fra USA, skal du betale told af varerne, da det er et land udenfor EU. For at sikre at din forsendelse bliver leveret til tiden, er det nødvendigt at leve op til de amerikanske dokumentationskrav. I den forbindelse gælder særlige regler i forhold til told, moms, importregistrering mv. 

Som beskrevet i ovenstående kræver det først og fremmest, at virksomheden er importregistreret for at kunne modtage varerne fra tredjelandet. I forbindelse med importen skal told og SKAT have oplysninger om de importerede varer heriblandt oplysninger om godsets værdi. Dette skal blandt andet fremgå for at kunne beregne tolden. Hvis ikke de konkrete oplysninger fremgår, vil der laves estimeret værdier af godset. 

Desuden skal du være opmærksom på, at der ved import af særlige varer fra USA, vil blive pålagt en straftold. 

EU’s frihandelsaftale

Europa-Kommissionen forhandler på vegne af Danmark frihandelsaftaler mellem EU og lande udenfor EU. EU’s bilaterale frihandelsaftaler supplerer de globale frihandelsaftaler, som forhandles i World Trade Organization, WTO. 

Det primære formål med EU’s frihandelsaftaler er at forbedre europæiske virksomheders adgang til vigtige markeder udenfor EU til gavn for eksporten. Frihandelsaftalerne giver ligeledes de europæiske virksomheder og forbrugere adgang til at importere billigere og flere forskellige varer fra lande udenfor EU.

Se hvilke lande EU har frihandelsaftaler med

Moms indenfor EU

Som beskrevet ovenfor, skal der ikke betales told af importvarer indenfor EU – derimod skal du dog være opmærksom på, at der skal betales moms af varer og serviceydelser, når du køber noget fra et andet EU-land. Når du køber varer fra et andet EU-land, skal du betale dansk moms og ikke moms i salgslandet, hvorfor det kaldes erhvervelsesmoms. 

EU har faste momsregler, som kan anvendes forskelligt af det enkelte EU-land. Dog er der en normalsats, der ikke må være under 15%. Momsen opkræves i hele EU, hvor hvert enkelt land kan fastsætte egne momssatser, hvorfor momsen varierer fra land til land. 

Blue Waters lokale toldekspertise

Toldbehandling af import- og eksportforsendelser er en del af Blue Waters kerneydelser. Vi ønsker, at vores kunder skal vide, at deres gods er i sikre hænder hos os. Vi sørger for dokumenthåndtering, som kan være en vanskelig affære, da toldregler- og vedtægter kan variere fra land til land – hvilket kan være tilfældet både indenfor EU og i resten af verden. 

Blue Water har erfaring, ekspertviden og interne kompetencer til at sikre en korrekt toldbehandling, hvad enten det drejer sig om levende dyr, køle- og fryseprodukter, FCL/LCL, industrigods i stor målestok eller noget helt andet. Den korrekte fortoldningsprocedure er afgørende, da den kan spare omkostninger og forhindre forsinkelser i frigivelsesprocessen.

Blue Waters udvalgte toldservices omfatter blandt andet følgende:

 • Privat toldbehandling: Vi hjælper med toldbehandling, hvis du har brug for det – for eksempel hvis du flytter fra et land til et andet.
 • Lokal ekspertise: De lokale toldeksperter på Blue Waters kontorer i hele verden har omfattende kendskab til lokal lovgivning.
 • Toldoplag: Mange af vores lokationer tilbyder toldoplag. Kontakt dit lokale kontor og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. 
 • Behandling af træemballage

  Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre

 • Sådan reduceres CO2-udledning

  Vælg mellem forskellige transportformer for at sænke CO2-udledningen fra din virksomheds forsyningskæde. Bliv klogere på CO2-udledningen fra de forskellige transportformer